Show simple item record

Association study with the ADA gene and detailed characterization of two chromosome aberrations in autism
dc.contributor.advisorSedláček, Zdeněk
dc.creatorVážna, Alžběta
dc.date.accessioned2021-02-02T16:36:20Z
dc.date.available2021-02-02T16:36:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/23211
dc.description.abstractAutizmus postihuje až 1/150 detí a predstavuje tak závažný spoločenský problém. Je to komplexné ochorenie s jasne preukázaným genetickým komponentom, ale doteraz neobjasnenou etiológiou, na ktorú sa v súčasnosti sústreďuje intenzívny výskum. V oblasti genetiky sa skúmajú génové a chromozomálne defekty a ďalšie mechanizmy vrátane epigenetických, ktoré by mohli hrať úlohu v patogenéze. V našej práci sme sa pokúsili zreplikovať nájdenú asociáciu rizikovej alely ADA*2 s autizmom na súbore 385 českých detí. Ten bol väčší ako boli súbory pôvodne publikované. Zamerali sme sa aj na jednotlivé endofenotypy (typy autizmu, stupne mentálnej retardácie a komorbidity). Naše výsledky asociáciu autizmu s alelou ADA*2 nepotvrdili ani v kompletnom súbore, ani v žiadnej jeho podmnožine. Ďalším nálezom u autistov sú chromozomálne zmeny. Previedli sme analýzy kruhového chromozómu 17 a delécie chromozómu X u dvoch pacientok. Naše štúdie predstavujú pred nedávnom nemysliteľné prepojenie klasickej cytogenetiky s molekulárnou genetikou na úrovni sekvencie DNA. Ako prví na svete sme popísali štruktúru ľudského kruhového chromozómu. Charakterizácia defektov nám umožnila špekulovať o vplyve zúčastnených génov na fenotyp pacientov. Obidve tieto pilotné analýzy sa sústredili na veľké aberácie postihujúce desiatky génov, čo nám...cs_CZ
dc.description.abstractAutism affects up to 1/150 children and represents therefore a serious social problem. It is a complex disorder with a clearly documented genetic component, but so far unexplained aetiology, which is currently a subject of intensive research. In the field of genetics various gene and chromosome defects are examined, as well as other mechanisms, including epigenetics, which could play a role in pathogenesis. In our work we tried to replicate the finding of association between the ADA*2 risk allele and autism in a sample of 385 Czech children. Our sample was larger than those originally published. We also focused on individual endophenotypes (types of autism, degree of mental retardation and co-morbidity). Our results did not confirm the association of autism with the ADA*2 allele in the complete sample or in any of the subsets. Chromosomal changes represent another finding in autistic patients. We performed the analysis of a ring chromosome 17 and a chromosome X deletion in two patients. Our studies represent an up to now unimaginable link between classical cytogenetics and molecular genetics at the DNA sequence level. As the first in the world, we described the structure of a human ring chromosome. Characterization of the defects allowed us to speculate on the impact of the genes involved in the phenotype...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 2. lékařská fakultacs_CZ
dc.titleAsociačná štúdia s génom ADA a detailná charakterizácia dvoch chromozomálnych prestavieb u autizmucs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-10-22
dc.description.departmentDepartment of Biology and Medical Geneticsen_US
dc.description.departmentÚstav biologie a lékařské genetikycs_CZ
dc.description.faculty2. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultySecond Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId85597
dc.title.translatedAssociation study with the ADA gene and detailed characterization of two chromosome aberrations in autismen_US
dc.contributor.refereeFerák, Vladimír
dc.contributor.refereeKorabečná, Marie
dc.identifier.aleph001189275
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologiecs_CZ
thesis.degree.programMolecular and Cell Biology, Genetics and Virologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs2. lékařská fakulta::Ústav biologie a lékařské genetikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enSecond Faculty of Medicine::Department of Biology and Medical Geneticsen_US
uk.faculty-name.cs2. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enSecond Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs2.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologiecs_CZ
uk.degree-program.enMolecular and Cell Biology, Genetics and Virologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csAutizmus postihuje až 1/150 detí a predstavuje tak závažný spoločenský problém. Je to komplexné ochorenie s jasne preukázaným genetickým komponentom, ale doteraz neobjasnenou etiológiou, na ktorú sa v súčasnosti sústreďuje intenzívny výskum. V oblasti genetiky sa skúmajú génové a chromozomálne defekty a ďalšie mechanizmy vrátane epigenetických, ktoré by mohli hrať úlohu v patogenéze. V našej práci sme sa pokúsili zreplikovať nájdenú asociáciu rizikovej alely ADA*2 s autizmom na súbore 385 českých detí. Ten bol väčší ako boli súbory pôvodne publikované. Zamerali sme sa aj na jednotlivé endofenotypy (typy autizmu, stupne mentálnej retardácie a komorbidity). Naše výsledky asociáciu autizmu s alelou ADA*2 nepotvrdili ani v kompletnom súbore, ani v žiadnej jeho podmnožine. Ďalším nálezom u autistov sú chromozomálne zmeny. Previedli sme analýzy kruhového chromozómu 17 a delécie chromozómu X u dvoch pacientok. Naše štúdie predstavujú pred nedávnom nemysliteľné prepojenie klasickej cytogenetiky s molekulárnou genetikou na úrovni sekvencie DNA. Ako prví na svete sme popísali štruktúru ľudského kruhového chromozómu. Charakterizácia defektov nám umožnila špekulovať o vplyve zúčastnených génov na fenotyp pacientov. Obidve tieto pilotné analýzy sa sústredili na veľké aberácie postihujúce desiatky génov, čo nám...cs_CZ
uk.abstract.enAutism affects up to 1/150 children and represents therefore a serious social problem. It is a complex disorder with a clearly documented genetic component, but so far unexplained aetiology, which is currently a subject of intensive research. In the field of genetics various gene and chromosome defects are examined, as well as other mechanisms, including epigenetics, which could play a role in pathogenesis. In our work we tried to replicate the finding of association between the ADA*2 risk allele and autism in a sample of 385 Czech children. Our sample was larger than those originally published. We also focused on individual endophenotypes (types of autism, degree of mental retardation and co-morbidity). Our results did not confirm the association of autism with the ADA*2 allele in the complete sample or in any of the subsets. Chromosomal changes represent another finding in autistic patients. We performed the analysis of a ring chromosome 17 and a chromosome X deletion in two patients. Our studies represent an up to now unimaginable link between classical cytogenetics and molecular genetics at the DNA sequence level. As the first in the world, we described the structure of a human ring chromosome. Characterization of the defects allowed us to speculate on the impact of the genes involved in the phenotype...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav biologie a lékařské genetikycs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV