Zobrazují se záznamy 1-20 z 1094

  • Anorektální dysfunkce u roztroušené sklerózy 

   Motlová, Alžběta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2018
   Práce se zabývá shrnutím aktuálních poznatků problematiky anorektálních dysfunkcí u pacientů roztroušenou sklerózou. Práce je rozdělena do dvou částí. První část (teoretická) je zpracována formou rešerše, zabývá se ...
  • Vliv poruchy chůze na možnosti aktivit u pacientů s RS 

   Hendrychová, Jiřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá vztahem poruch chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) na možnosti aktivit v každodenním životě (aktivity pracovní, sociální, osobní). Práce je rozdělena na část teoretickou (rešeršní) ...
  • Změny tvaru klenby nožní u hemodialyzovaných pacientů 

   Havrda, Prokop (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2018
  • Srovnání vybraných funkčních a přístrojových metod testování stability u hráček florbalu 

   Kramperová, Adéla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2018
   Bakalářská práce se zabývá srovnáním vybraných funkčních a přístrojových testů stability. Je zaměřena na zjištění korelace mezi testy a srovnání z hlediska časové a prostorové náročnosti, nároků na vybavení, obtížnosti ...
  • Využití CI terapie u pacientů s RS 

   Klesnilová, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2018
   Rešeršní bakalářská práce se zabývá možnostmi využití Constraint induced movement therapy (CI) v léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). CI terapie představuje souhrn rehabilitačních technik s cílem redukovat deficit ...
  • Možnosti fyzické zátěže u dětí s cystickou fibrózou ve školním věku 

   Štefanová, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2018
   Cystická fibróza se řadí mezi nejčastější fatální genetická onemocnění u bělošské populace. Léčba projevů tohoto onemocnění je komplexní a její nedílnou součástí jsou i metody respirační fyzioterapie. Léčebný přístup k ...
  • Vliv glukokortikoidní léčby na muskuloskeletální aparát dětských pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií 

   Petráčková, Karolína (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2018
   Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá problematikou komplikací muskuloskeletálního systému u dětských pacientů s diagnózou akutní lymfoblastické leukemie (ALL), kteří podstupují chemoterapeutickou léčbu zahrnující vysoké ...
  • Pohybové možnosti u pacientů s dyslexií 

   Tobolková, Dominika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 22. 5. 2018
   This research bachelor thesis titled "Physical Options in Dyslexic Individuals" highlights the issue of this specific learning disorder. It summarizes current knowledge about dyslexia in physiotherapy, rehabilitation and ...
  • Femuroacetabulární impingement syndrom (FAI) - možnosti terapie a rehabilitace u adolescentů a mladších dospělých 

   Tůma, Martin (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2018
   Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) je klinická diagnóza, která je charakterizována jako mechanický konflikt mezi okrajem acetabula a perikapitální částí krčku femuru. Je stále častěji akceptována jako etiologický ...
  • Vliv tréninku inspiračních svalů na kardiopulmonální systém u vrcholových veslařů. 

   Procházková, Sára (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2018
   Práce se zabývá fyziologickým a biomechanickým vztahem mezi veslováním a funkcí respiračního systému. V teoretické části jsou shrnuty různé možnosti využití tréninku respiračních svalů, hlavně však dostupné informace o ...
  • Poporodní paréza brachiálního plexu v dospělém věku 

   Mohylová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2018
   Bakalářská práce: Poporodní paréza brachiálního plexu v dospělém věku Autor práce: Lucie Mohylová Vedoucí práce: PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. Datum obhajoby: 2018 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá přetrvávajícími ...
  • Význam fyzioterapie pro pacienty po operaci karcinomu tlustého střeva 

   Tomší, Adéla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2018
   Fyzioterapie představuje významnou složku moderních postupů perioperační péče, které se snaží zefektivnit rekonvalescenci pacientů prostřednictvím urychlené pooperační mobilizace. Optimalizací rehabilitačních plánů se ...
  • Význam fyzioterapie po operacích nádorových procesů hrudní cestou 

   Hrbáčková, Karolína (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2018
   Nádorová onemocnění plic patří mezi nejfrekventovanější příčiny hospitalizace a nutné operativní intervence v oblasti hrudníku. Nejčastěji se jedná o bronchogenní karcinom, který je uveden jako první nejčetnější malignita ...
  • Vyšetřovací a fyzioterpaeutické postupy u parézy n. facialis 

   Höferová, Karin (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  • Výkonnostní chůzové testy u dětí- Rešeršní práce 

   Frajtová, Aneta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2018
   V rámci objektivního testování dochází stále více k využívání chůzových testů u dětské populace. Vzhledem k absenci komplexního souhrnu hodnot pro zdravé děti, který by umožnil jednoduché a rychlé objektivní porovnání s ...
  • Diferenciálna diagnostika muskuloskeletálnych a kardiopulmonálnych príčin bolesti na hrudi 

   Kasala, Lukáš (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2018
  • Subjektivní percepce zrakové vertikály 

   Radvanská, Edita (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2018
   Rovnovážný systém je multisenzoricky organizovaný celek využívající aferentace z exteroreceprotů, enteroreceptorů a proprioceptorů, zraku a vestibulárního systému. Součástí vestibulárního labyrintu jsou otolitové orgány v ...
  • Humorální aspekty častých obtíží hybného systému 

   Stanžovská, Adéla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2018
   Tato rešeršní bakalářská práce pojednává o humorálních aspektech častých poruch pohybového aparátu. Úvodem je podán přehled o nejčastějších diagnózách, se kterými se fyzioterapeut ve své praxi setkává a s jejichž výskytem ...
  • Objektivizace efektu fyzioterapie na aktivaci břišní stěny u pacientů s chronickým vertebrogenním syndromem bederní páteře 

   Hoffmannová, Barbora (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2018
   Tato bakalářská práce se ve formě rešerše zabývá problematikou vertebrogenního syndromu bederní páteře, jeho vznikem, vyšetřením a terapií a možnostmi objektivizace terapie. V teoretické části přináší dosavadní poznatky o ...
  • Prevence a terapie dětské obezity v České republice se zaměřením na pohybovou aktivitu 

   Štveráková, Tereza (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Datum obhajoby: 26. 5. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dětské obezity a možnostmi její prevence a terapie v České republice. Teoretická část obsahuje definici dětské obezity, zdravotní komplikace a následky, vyšetřovací postupy, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV