• Genetické vyšetření u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií 

   Defence status: DEFENDED
   Bonaventura, Jiří (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Souhrn Úvod: Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je onemocnění charakterizované velkou fenotypovou i genotypovou variabilitou. Jedním z cílů péče o pacienty je časná diagnóza HCM a prevence kardiovaskulárních příhod včetně ...
  • Využití rotační tromboelastometrie (ROTEM) v perioperační medicíně a její porovnání se standardními koagulačními testy (PT, aPTT) 

   Defence status: DEFENDED
   Jonáš, Jakub (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 3. 2021
   Assessment of the hemostasis is one of the basic components of patient care during the perioperative period. Coagulation tests, including prothrombin and activated partial thromboplastin time, fibrinogen concentration, and ...
  • Histopatologické prediktory závažnosti klinického průběhu a rozvoje chirurgických komplikací u dětí se zánětlivými střevními onemocněními 

   Defence status: DEFENDED
   Fabián, Ondřej (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 3. 2021
   The aim of the presented thesis is to summarize a benefit and limitations of histopathological assessment of bioptic samples for diagnostics and prediction of complicated course of the disease in children with inflammatory ...
  • Predikce terapeutické odpovědi na neoadjuvantní léčbu u nádorů rekta 

   Defence status: DEFENDED
   Pazdírek, Filip (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 3. 2021
   The treatment of locally advanced rectal cancer is multimodal. It includes neoadjuvant radiochemotherapy (NCHRT), which reduces the risk of local recurrence. However, this treatment is also accompanied by side effects. ...
  • Role metody PCR v diagnostice neuroinfekcí vyvolaných herpetickými viry 

   Defence status: DEFENDED
   Labská, Klára (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   disertační práce Role metody PCR v diagnostice neuroinfekcí vyvolaných herpetickými viry autor: MUDr. Klára Labská školitel: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Diagnostika neuroinfekcí prodělává v posledních letech příklon k ...
  • Immune system dysregulation in type 1 diabetes 

   Defence status: DEFENDED
   Paračková, Zuzana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je multifaktorálne autoimunitné ochorenie, ktoré spočíva v napadnutí inzulín produkujúcich beta buniek v pankrease autoreaktívnymi cytotoxickými CD8 lymfocytmi. Vďaka kooperácii rôznych ...
  • Citová vazba, bolest a opioidy v ošetřovatelství 

   Defence status: DEFENDED
   Lukášová, Běla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   Východiska Z výzkumů, probíhajících ve světě, je patrná souvislost rizika závislosti na opioidech s citovou vazbou, u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí léčených opioidy. Cíle práce Tato práce má za cíl porovnat ...
  • Komplexní rehabilitace u pubescentních pacientů s dětskou mozkovou obrnou 

   Defence status: DEFENDED
   Buzková, Tereza (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Dětská mozková obrna (DMO) představuje neprogresivní postižení motorického vývoje vzniklé z důvodu porušení nezralého mozku. S touto diagnózou žije v České republice 16 000 - 20 000 jedinců. Na základě klinického obrazu ...
  • Dysregulace imunitního systému u pacientů s běžným variabilním imunodeficitem 

   Defence status: DEFENDED
   Milota, Tomáš (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Tato disertační práce je koncipována jako soubor experimentálních prací publikovaných v rámci projektů řešených na Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Společným jmenovatelem zahrnutých prací je bazální ...
  • Identifikace prognostických ukazatelů pro imunoterapii karcinomu ovaria 

   Defence status: DEFENDED
   Quaiserová, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Karcinom ovaria patří mezi gynekologické malignity s nejhorší prognózou, která vyplývá z pozdní diagnózy onemocnění a omezených terapeutických možností. Přes nesporný pokrok v chirurgické a chemoterapeutické léčbě je ...
  • Identifikace prediktorů kognitivní dysfunkce u dětí s farmakorezistentní epilepsií 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Vilém (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Různé formy epilepsie postihují 0,5-1% dětí. Kognitivní dysfunkce provázejí epilepsie jako komorbidita a závažným způsobem ovlivňující kvalitu života. Jako rizikové faktory kognitivní dysfunkce jsou uváděny: nízký věk při ...
  • Specifická protivirová imunita u imunokomprimovaných pacientů, především po transplantaci kostní dřeně 

   Defence status: DEFENDED
   Pelák, Ondřej (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   -2- ABSTRAKT Virové reaktivace po transplantaci hematopoetických buněk významně přispívají k morbiditě a mortalitě. Včasná rekonstituce funkční T buněčné složky imunitního systému hraje při kontrole těchto virových reaktivací ...
  • Účinky neuroaktivního steroidu na motoriku mláďat laboratorního potkana. 

   Defence status: DEFENDED
   Košťálová, Tereza (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   The steroid substances with effect on nervous tissue are plenteously studied in last years. Their biggest benefits are especially anticonvulsant and anxiolytic effects. This thesis inspects the influence of newly discovered ...
  • Úrazovost ve florbale v mužské nejvyšší soutěži v letech 2014-2019 

   Defence status: DEFENDED
   Honzová, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   The topic of this diploma thesis is the description of injury rate at floorball in the men's highest competition within the years 2014-2019. The work consists of theoretical and practical part. The rules of floorball, the ...
  • Porovnanie statickej a dynamickej rovnováhy po vyvolaní vestibularnej stimulácie u hráčov ľadového hokeja a zdravej populácie 

   Defence status: DEFENDED
   Kasala, Lukáš (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   In this study we found out whether professional ice hockey players have better static and dynamic stability after vestibular stimulation after 20 seconds of spinning on a rotary chair compared to normal healthy population. ...
  • Neurovizuálni trénink sportovců 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmannová, Barbora (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   The thesis deals with the evaluation and training of cognitive-visual functions of elite athletes using the NeuroTracker computer program. The theoretical part pursues collecting of recent studies and literature, concerning ...
  • Využití eliminace sluchového vnímání u motorické aktivity 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jáchym (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   Bibliographical record: KOLÁŘ, J. The Use of Hearing Perception Elimination in Motoric Activity. Prague: Charles University, 2nd Faculty of Medicine, Department of Rehabilitation and Sports Medicine 2020. 79 p. Thesis ...
  • Vliv kadence šlapání na výsledky zátěžového testu 

   Defence status: DEFENDED
   Harus, Martin (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
  • Poranění při poskytování ošetřovatelské péče 

   Defence status: DEFENDED
   Škrabánková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   When performing nursing care, injuries can ocur that can end anger the health of health care professionals. These injuries include not only injuries with a sharp object, which also brings the risk of infectious diseases, ...
  • Vliv sérových hladin 25-hydroxycholekalciferolu na muskuloskeletální systém u dětí se zánětlivým střevním onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Maratová, Klára (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Vliv sérových hladin 25-hydroxycholekalciferolu na muskuloskeletální systém u dětí se zánětlivým střevním onemocněním Úvod: Snížená kostní denzita (BMD) a osteoporóza představují klinicky významné následky chronického ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV