Show simple item record

Quality of life of patients after intensive care
dc.contributor.advisorKlokočková, Šárka
dc.creatorŠitinová, Hana
dc.date.accessioned2021-06-30T07:18:13Z
dc.date.available2021-06-30T07:18:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/126124
dc.description.abstractCíl: Cílem bakalářské práce je posoudit změnu kvality života pacientů a jejich blízkých příbuzných po hospitalizaci na JIP a posoudit závislost této změny na věku pacientů, délce hospitalizace na JIP, délce umělé plicní ventilace (UPV) a na době od propuštění z JIP. Metody: Výzkumné šetření bylo provedeno na Anesteziologicko-resuscitační klinice FN u sv. Anny v Brně. Kvalita života byla měřena pomocí dotazníků kvality života, u pacientů SF-36, u příbuzných EQ-5D-3L. Byly sledovány věk, pohlaví, délka UPV a hospitalizace a doba od propuštění z JIP. Ke statistickému porovnání skupin byl užit Wilcoxonův test, závislost dimenzí kvality života na ostatních parametrech byla hodnocena pomocí Spearmanovy korelace. Výsledky: Sledovaný soubor tvořilo 61 pacientů a 45 příbuzných. Vyjma dimenze tělesné bolesti byla kvalita života pacientů po hospitalizaci signifikantně nižší než před hospitalizací ve všech dimenzích dotazníků SF-36. Nejvíce byly ovlivněny fyzická výkonnost (PF), schopnost vykonávat běžnou denní činnost z fyzických (RP) i emočních (RE) důvodů a sociální funkce (SF). Délka hospitalizace ani UPV nekorelovaly se změnou kvality života. Věk slabě koreloval s dimenzemi PF (= -0,28) a SF (-0,25) po hospitalizaci, doba od propuštění negativně korelovala se změnou v dimenzi RP ( = -0,32). Kvalita...cs_CZ
dc.description.abstractAims: The aim of the bachelor thesis is to assess the change in quality of life of patients and their close relatives after hospitalization in the ICU and assess the dependence of this change on patients' age, length of hospitalization in the ICU, length of artificial lung ventilation (UPV) and time since discharge from the ICU. Methods: The research was performed at the Anesthesiology and Resuscitation Clinic of the University Hospital at St. Anny in Brno. Quality of life was measured using quality of life questionnaires, in SF-36 patients, in EQ-5D-3L relatives. Age, sex, length of UPV and hospitalization and time since discharge from the ICU were monitored. The Wilcoxon test was used for statistical comparison of groups, the dependence of quality of life dimensions on other parameters was evaluated using Spearman's correlation. Results: The study group consisted of 61 patients and 45 relatives. With the exception of the physical pain dimension, the quality of life of patients after hospitalization was significantly lower than before hospitalization in all dimensions of the SF-36 questionnaires. Physical performance (PF), the ability to perform normal daily activities for physical (RP) and emotional (RE) reasons, and social functions (SF) were most affected. Neither the length of hospitalization...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 2. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectKvalita životacs_CZ
dc.subjectPICScs_CZ
dc.subjectPost-intensive care syndromecs_CZ
dc.subjectPICS-Fcs_CZ
dc.subjectPost-intensive care syndrome-familycs_CZ
dc.subjectQuality of lifeen_US
dc.subjectPICSen_US
dc.subjectPost-intensive care syndromeen_US
dc.subjectPICS-Fen_US
dc.subjectPost-intensive care syndrome familyen_US
dc.subjectSF-36en_US
dc.titleKvalita života pacientů po intenzívní péčics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-02
dc.description.departmentDepartment of Nursingen_US
dc.description.departmentÚstav ošetřovatelstvícs_CZ
dc.description.faculty2. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultySecond Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId224424
dc.title.translatedQuality of life of patients after intensive careen_US
dc.contributor.refereeBratová, Andrea
dc.identifier.aleph002447018
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
thesis.degree.programNursingen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs2. lékařská fakulta::Ústav ošetřovatelstvícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enSecond Faculty of Medicine::Department of Nursingen_US
uk.faculty-name.cs2. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enSecond Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs2.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCíl: Cílem bakalářské práce je posoudit změnu kvality života pacientů a jejich blízkých příbuzných po hospitalizaci na JIP a posoudit závislost této změny na věku pacientů, délce hospitalizace na JIP, délce umělé plicní ventilace (UPV) a na době od propuštění z JIP. Metody: Výzkumné šetření bylo provedeno na Anesteziologicko-resuscitační klinice FN u sv. Anny v Brně. Kvalita života byla měřena pomocí dotazníků kvality života, u pacientů SF-36, u příbuzných EQ-5D-3L. Byly sledovány věk, pohlaví, délka UPV a hospitalizace a doba od propuštění z JIP. Ke statistickému porovnání skupin byl užit Wilcoxonův test, závislost dimenzí kvality života na ostatních parametrech byla hodnocena pomocí Spearmanovy korelace. Výsledky: Sledovaný soubor tvořilo 61 pacientů a 45 příbuzných. Vyjma dimenze tělesné bolesti byla kvalita života pacientů po hospitalizaci signifikantně nižší než před hospitalizací ve všech dimenzích dotazníků SF-36. Nejvíce byly ovlivněny fyzická výkonnost (PF), schopnost vykonávat běžnou denní činnost z fyzických (RP) i emočních (RE) důvodů a sociální funkce (SF). Délka hospitalizace ani UPV nekorelovaly se změnou kvality života. Věk slabě koreloval s dimenzemi PF (= -0,28) a SF (-0,25) po hospitalizaci, doba od propuštění negativně korelovala se změnou v dimenzi RP ( = -0,32). Kvalita...cs_CZ
uk.abstract.enAims: The aim of the bachelor thesis is to assess the change in quality of life of patients and their close relatives after hospitalization in the ICU and assess the dependence of this change on patients' age, length of hospitalization in the ICU, length of artificial lung ventilation (UPV) and time since discharge from the ICU. Methods: The research was performed at the Anesthesiology and Resuscitation Clinic of the University Hospital at St. Anny in Brno. Quality of life was measured using quality of life questionnaires, in SF-36 patients, in EQ-5D-3L relatives. Age, sex, length of UPV and hospitalization and time since discharge from the ICU were monitored. The Wilcoxon test was used for statistical comparison of groups, the dependence of quality of life dimensions on other parameters was evaluated using Spearman's correlation. Results: The study group consisted of 61 patients and 45 relatives. With the exception of the physical pain dimension, the quality of life of patients after hospitalization was significantly lower than before hospitalization in all dimensions of the SF-36 questionnaires. Physical performance (PF), the ability to perform normal daily activities for physical (RP) and emotional (RE) reasons, and social functions (SF) were most affected. Neither the length of hospitalization...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelstvícs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990024470180106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV