Show simple item record

Hereditary breast cancer
Hereditárně vázané karcinomy prsu
dc.contributor.advisorBendová, Marie
dc.creatorMalegová, Jana
dc.date.accessioned2018-09-13T09:55:34Z
dc.date.available2018-09-13T09:55:34Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/11857
dc.description.abstractZhubné nádory prsníkov sú najčastejším malígnym ochorením žien v Českej republike i vo svete a jednou z najčastejších príčin ich smrti, preto ide o veľmi významné ochorenie nielen zo zdravotníckeho, ale aj ekonomického a širšieho spoločenského hľadiska. Diplomovú prácu Hereditárne viazané zhubné nádory prsníka som si vybrala, pretože už od začiatku štúdia medicíny ma tematika onkologických ochorení žien zaujímala. Vypracovanie tejto diplomovej práce som pokladala za výbornú príležitosť zorientovať sa v zložitej a rýchlo sa vyvíjajúcej oblasti, akou bezpochyby karcinómy prsníka sú. Incidencia karcinómu prsníka má v Českej republike (ďalej už ČR) stúpajúcu tendenciu, mortalita v posledných rokoch stagnuje. Celoživotné riziko ochorenia na malígny nádor prsníka pre ženu sa pohybuje okolo 10 %. Hovoríme o sporadicky sa vyskytujúcich karcinómoch, ktoré predstavujú väčšinu prípadov, ale v ďalšej menšej skupine (5 - 10%), ktorú predstavujú hereditárne viazané zhubné nádory, kde príčinou je mutácia génu, je nosička mutácie ohrozená oveľa vyšším celoživotným rizikom v porovnaní so všeobecnou populáciou, a to až 85%. Nádory prsníkov sa vyskytujú aj u mužov, síce v bežnej populácií iba vo veľmi nízkom počte, ale práve v prípade hereditárne viazaných nádorov sa riziko ochorenia významne zvyšuje aj u mužov. Gény, ktorých...cs_CZ
dc.description.abstractMalignant tumors of the breast are the most common malignant disease in women Czech Republic and in the world and one of the most frequent causes of their death , because this is a very important disease not only of medical, but also economic and wider spoločenského standpoint. Diploma thesis linked hereditary breast malignancies I chose because since the beginning of the study of medicine is themed oncological diseases of women occupied . The elaboration of this thesis I considered it a great opportunity to find their way in a difficult and rapidly developing areas , such doubt carcinomas breast are . The incidence of breast cancer in the Czech Republic (the Czech Republic already ) the ascending tendency , mortality has stagnated in recent years . The lifetime risk of the disease on malignant neoplasm of breast cancer for a woman is around 10%. I am talking about is sporadically occurring carcinomas , which represent the majority of cases , but in the next lesser group ( 5-10 %) , which represent hereditary bonded malignancies , wherein the cause is mutation of the gene carrier of the mutation is at risk much higher risk celoživotným compared with the general population , up to 85%. Breast tumors also occur in men , does the general population only in very low numbers , but just in case linked hereditary...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, 3. lékařská fakultacs_CZ
dc.titleHereditárne viazané zhubné nádory prsníkask_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-12-12
dc.description.departmentGynekologicko-porodnická klinikacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Gynaecology and Obstetricsen_US
dc.description.facultyThird Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty3. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId13667
dc.title.translatedHereditary breast canceren_US
dc.title.translatedHereditárně vázané karcinomy prsucs_CZ
dc.identifier.aleph000970800
thesis.degree.nameMUDr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programGeneral Medicineen_US
thesis.degree.programVšeobecné lékařstvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs3. lékařská fakulta::Gynekologicko-porodnická klinikacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enThird Faculty of Medicine::Department of Gynaecology and Obstetricsen_US
uk.faculty-name.cs3. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enThird Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs3.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csVšeobecné lékařstvícs_CZ
uk.degree-program.enGeneral Medicineen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csZhubné nádory prsníkov sú najčastejším malígnym ochorením žien v Českej republike i vo svete a jednou z najčastejších príčin ich smrti, preto ide o veľmi významné ochorenie nielen zo zdravotníckeho, ale aj ekonomického a širšieho spoločenského hľadiska. Diplomovú prácu Hereditárne viazané zhubné nádory prsníka som si vybrala, pretože už od začiatku štúdia medicíny ma tematika onkologických ochorení žien zaujímala. Vypracovanie tejto diplomovej práce som pokladala za výbornú príležitosť zorientovať sa v zložitej a rýchlo sa vyvíjajúcej oblasti, akou bezpochyby karcinómy prsníka sú. Incidencia karcinómu prsníka má v Českej republike (ďalej už ČR) stúpajúcu tendenciu, mortalita v posledných rokoch stagnuje. Celoživotné riziko ochorenia na malígny nádor prsníka pre ženu sa pohybuje okolo 10 %. Hovoríme o sporadicky sa vyskytujúcich karcinómoch, ktoré predstavujú väčšinu prípadov, ale v ďalšej menšej skupine (5 - 10%), ktorú predstavujú hereditárne viazané zhubné nádory, kde príčinou je mutácia génu, je nosička mutácie ohrozená oveľa vyšším celoživotným rizikom v porovnaní so všeobecnou populáciou, a to až 85%. Nádory prsníkov sa vyskytujú aj u mužov, síce v bežnej populácií iba vo veľmi nízkom počte, ale práve v prípade hereditárne viazaných nádorov sa riziko ochorenia významne zvyšuje aj u mužov. Gény, ktorých...cs_CZ
uk.abstract.enMalignant tumors of the breast are the most common malignant disease in women Czech Republic and in the world and one of the most frequent causes of their death , because this is a very important disease not only of medical, but also economic and wider spoločenského standpoint. Diploma thesis linked hereditary breast malignancies I chose because since the beginning of the study of medicine is themed oncological diseases of women occupied . The elaboration of this thesis I considered it a great opportunity to find their way in a difficult and rapidly developing areas , such doubt carcinomas breast are . The incidence of breast cancer in the Czech Republic (the Czech Republic already ) the ascending tendency , mortality has stagnated in recent years . The lifetime risk of the disease on malignant neoplasm of breast cancer for a woman is around 10%. I am talking about is sporadically occurring carcinomas , which represent the majority of cases , but in the next lesser group ( 5-10 %) , which represent hereditary bonded malignancies , wherein the cause is mutation of the gene carrier of the mutation is at risk much higher risk celoživotným compared with the general population , up to 85%. Breast tumors also occur in men , does the general population only in very low numbers , but just in case linked hereditary...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Gynekologicko-porodnická klinikacs_CZ
thesis.grade.code1
dc.identifier.lisID990009708000106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV