Show simple item record

Early stages of neurodegenerative diseases and their diagnostics using methods of clinical and experimental neuropsychology
dc.contributor.advisorHort, Jakub
dc.creatorMarková, Hana
dc.date.accessioned2021-03-26T18:32:32Z
dc.date.available2021-03-26T18:32:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/110645
dc.description.abstractVe snaze o nalezení kauzální léčby neurodegenerativních onemocnění vedoucích k syndromu demence se úsilí o jejich rozpoznání ubírá do stále časnějších stádií. Ze stádia syndromu demence se ústřední bod zájmu přesunul do prodromálních a preklinických stádií onemocnění. V centru pozornosti neuropsychologického výzkumu je charakteristika časných kognitivních markerů a vývoj metod, které budou schopny tyto markery spolehlivě zachytit a určit míru rizika progrese kognitivního deficitu na individuální úrovni. Teoretická část poskytuje přehled dosavadního poznání na poli neurodegenerativních onemocnění, nejvíce pozornosti je věnováno Alzheimerově nemoci (AN) jakožto nejčastější příčině syndromu demence. Předkládáme aktuální směr neuropsychologické diagnostiky v časných stádiích AN, tedy způsoby subjektivního a objektivního hodnocení kognitivní výkonnosti, a na základě toho zdůvodňujeme cíle empirické části disertační práce. Empirickou částí disertační práce rozšiřujeme dosavadní poznání na poli AN, diskutujeme sedm původních publikací, které sledují tři základní cíle: prozkoumání povahy subjektivních kognitivních stížností u jedinců v riziku rozvoje AN, hodnocení potenciálu vybraných standardních a experimentálních neuropsychologických metod k diagnostice časných stádií kognitivního deficitu a validizace...cs_CZ
dc.description.abstractThe diagnosis of neurodegenerative diseases leading to dementia is increasingly moving to the earlier stages in an effort to find the disease-modifying treatment for these diseases. Prodromal and preclinical stages of the diseases have become the primary research interests. Neuropsychology is specifically focused on early cognitive markers and development of methods that would be able to reliably assess these markers and to evaluate the risk of progression of cognitive decline in individual cases. The theoretical part of the thesis presents the current knowledge in the field of neurodegenerative diseases, it is specifically focused on Alzheimer's disease (AD) as the most common cause of dementia. We also present the current trends in neuropsychological diagnostics of early AD and the approach to subjective and objective evaluation of cognitive functioning. Building on that, we present the rationale for the empirical part of the thesis. The empirical part of the thesis extends the existing knowledge in the field of AD. We present and discuss seven original publications that follow three basic objectives: first, to characterize subjective cognitive complaints of individuals at risk of AD, second, to evaluate the potential of selected standard and experimental neuropsychological methods to detect...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 2. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectsubjective cognitive declineen_US
dc.subjectmild cognitive impairmenten_US
dc.subjectAlzheimer's diseaseen_US
dc.subjectsubjective cognitive complaintsen_US
dc.subjectneuropsychological assessmenten_US
dc.subjectsubjektivní kognitivní poklescs_CZ
dc.subjectmírná kognitivní poruchacs_CZ
dc.subjectAlzheimerova nemoccs_CZ
dc.subjectkognitivní funkcecs_CZ
dc.subjectsubjektivní kognitivní stížnostícs_CZ
dc.subjectneuropsychologické testovánícs_CZ
dc.titleČasná stádia neurodegenerativních onemocnění a jejich diagnostika metodami klinické a experimentální neuropsychologiecs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-23
dc.description.departmentNeurologická klinikacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Neurologyen_US
dc.description.faculty2. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultySecond Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId164184
dc.title.translatedEarly stages of neurodegenerative diseases and their diagnostics using methods of clinical and experimental neuropsychologyen_US
dc.contributor.refereeRusina, Robert
dc.contributor.refereeJirák, Roman
dc.identifier.aleph002296235
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programNeurovědycs_CZ
thesis.degree.programNeurosciencesen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs2. lékařská fakulta::Neurologická klinikacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enSecond Faculty of Medicine::Department of Neurologyen_US
uk.faculty-name.cs2. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enSecond Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs2.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csNeurovědycs_CZ
uk.degree-program.enNeurosciencesen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csVe snaze o nalezení kauzální léčby neurodegenerativních onemocnění vedoucích k syndromu demence se úsilí o jejich rozpoznání ubírá do stále časnějších stádií. Ze stádia syndromu demence se ústřední bod zájmu přesunul do prodromálních a preklinických stádií onemocnění. V centru pozornosti neuropsychologického výzkumu je charakteristika časných kognitivních markerů a vývoj metod, které budou schopny tyto markery spolehlivě zachytit a určit míru rizika progrese kognitivního deficitu na individuální úrovni. Teoretická část poskytuje přehled dosavadního poznání na poli neurodegenerativních onemocnění, nejvíce pozornosti je věnováno Alzheimerově nemoci (AN) jakožto nejčastější příčině syndromu demence. Předkládáme aktuální směr neuropsychologické diagnostiky v časných stádiích AN, tedy způsoby subjektivního a objektivního hodnocení kognitivní výkonnosti, a na základě toho zdůvodňujeme cíle empirické části disertační práce. Empirickou částí disertační práce rozšiřujeme dosavadní poznání na poli AN, diskutujeme sedm původních publikací, které sledují tři základní cíle: prozkoumání povahy subjektivních kognitivních stížností u jedinců v riziku rozvoje AN, hodnocení potenciálu vybraných standardních a experimentálních neuropsychologických metod k diagnostice časných stádií kognitivního deficitu a validizace...cs_CZ
uk.abstract.enThe diagnosis of neurodegenerative diseases leading to dementia is increasingly moving to the earlier stages in an effort to find the disease-modifying treatment for these diseases. Prodromal and preclinical stages of the diseases have become the primary research interests. Neuropsychology is specifically focused on early cognitive markers and development of methods that would be able to reliably assess these markers and to evaluate the risk of progression of cognitive decline in individual cases. The theoretical part of the thesis presents the current knowledge in the field of neurodegenerative diseases, it is specifically focused on Alzheimer's disease (AD) as the most common cause of dementia. We also present the current trends in neuropsychological diagnostics of early AD and the approach to subjective and objective evaluation of cognitive functioning. Building on that, we present the rationale for the empirical part of the thesis. The empirical part of the thesis extends the existing knowledge in the field of AD. We present and discuss seven original publications that follow three basic objectives: first, to characterize subjective cognitive complaints of individuals at risk of AD, second, to evaluate the potential of selected standard and experimental neuropsychological methods to detect...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Neurologická klinikacs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantVyhnálek, Martin
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990022962350106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV