Show simple item record

Relations between quality of attachment and eating disorders
dc.contributor.advisorPresslerová, Pavla
dc.creatorHoulíková, Klára
dc.date.accessioned2019-10-17T14:11:12Z
dc.date.available2019-10-17T14:11:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/109799
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tématem souvislosti kvality attachmentu a poruchy příjmu. potravy. Hlavním cílem je zmapovat, jak svému onemocnění dívky s poruchou příjmu potravy rozumí a jaký význam pro ně onemocnění v rámci rodinného systému má. V teoretické části práce jsou blíže vymezeny poruchy příjmu potravy. Je zde kladen důraz na rizikové faktory vzniku poruch příjmu potravy a prezentován komplexní přístup k jejich vysvětlení z hlediska různých teoretických škol. Další část je věnována teorii attachmentu s akcentem na vývoj od dětství po dospělost. Jsou zde uvedeny teoretické základy dotazníku Parental Bonding Instrument. Dále je teorie attachmentu vsazena do souvislosti s výskytem poruch příjmu potravy. V empirické části práce je nejprve představena metodologická stránka výzkumu, který byl realizován se třemi dívkami, které mají zkušenost s poruchou příjmu potravy. Design výzkumu kombinuje metodu polostrukturovaného rozhovoru s metodou užití nástroje měřící kvalitu vazby k rodičům, konkrétně Parental Bonding Instrument. Ukázalo se, že kvalita vztahové vazby k rodičům ovlivňuje vznik, průběh i trvání poruchy příjmu potravy u dítěte, adolescenta nebo mladého dospělého. Projev poruchy příjmu potravy souvisí s chováním rodičů na škále péče a kontroly, poskytnutými intervencemi, subjektivním...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the relations between attachment quality and eating disorders. The main goal is to map how girls with an eating disorder understand their illness and what the disorder signifies to them within their family system. In the theoretical part of the thesis, eating disorders are delineated. There is an emphasis on risk factors for eating disorders, and a comprehensive approach to their explanation is presented in terms of different theoretical schools. The next part is devoted to the attachment theory with an emphasis on the development from childhood to adulthood. The theoretical foundations of the Parental Bonding Instrument are presented. Furthermore, the attachment theory is linked to the occurrence of eating disorders. In the empirical part of the thesis, the methodological aspect of the research, which was carried out with three girls who have experienced eating disorders, is first introduced. The research design combines the method of semi-structured interviews with the method of using a tool measuring the quality of bonding with parents, specifically the Parental Bonding Instrument. It has been shown that the quality of the relationship with parents influences the onset, course, and duration of eating disorders in a child, adolescent, or young adult. The...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectattachmentcs_CZ
dc.subjectporuchy příjmu potravycs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectpartnerské vztahycs_CZ
dc.subjectidentitacs_CZ
dc.subjectattachmenten_US
dc.subjecteating disordersen_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjectrelationshipsen_US
dc.subjectidentityen_US
dc.titleSouvislost kvality attachmentové vazby a poruch příjmu potravycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-11
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId211398
dc.title.translatedRelations between quality of attachment and eating disordersen_US
dc.contributor.refereeKřížová, Ivana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá tématem souvislosti kvality attachmentu a poruchy příjmu. potravy. Hlavním cílem je zmapovat, jak svému onemocnění dívky s poruchou příjmu potravy rozumí a jaký význam pro ně onemocnění v rámci rodinného systému má. V teoretické části práce jsou blíže vymezeny poruchy příjmu potravy. Je zde kladen důraz na rizikové faktory vzniku poruch příjmu potravy a prezentován komplexní přístup k jejich vysvětlení z hlediska různých teoretických škol. Další část je věnována teorii attachmentu s akcentem na vývoj od dětství po dospělost. Jsou zde uvedeny teoretické základy dotazníku Parental Bonding Instrument. Dále je teorie attachmentu vsazena do souvislosti s výskytem poruch příjmu potravy. V empirické části práce je nejprve představena metodologická stránka výzkumu, který byl realizován se třemi dívkami, které mají zkušenost s poruchou příjmu potravy. Design výzkumu kombinuje metodu polostrukturovaného rozhovoru s metodou užití nástroje měřící kvalitu vazby k rodičům, konkrétně Parental Bonding Instrument. Ukázalo se, že kvalita vztahové vazby k rodičům ovlivňuje vznik, průběh i trvání poruchy příjmu potravy u dítěte, adolescenta nebo mladého dospělého. Projev poruchy příjmu potravy souvisí s chováním rodičů na škále péče a kontroly, poskytnutými intervencemi, subjektivním...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis focuses on the relations between attachment quality and eating disorders. The main goal is to map how girls with an eating disorder understand their illness and what the disorder signifies to them within their family system. In the theoretical part of the thesis, eating disorders are delineated. There is an emphasis on risk factors for eating disorders, and a comprehensive approach to their explanation is presented in terms of different theoretical schools. The next part is devoted to the attachment theory with an emphasis on the development from childhood to adulthood. The theoretical foundations of the Parental Bonding Instrument are presented. Furthermore, the attachment theory is linked to the occurrence of eating disorders. In the empirical part of the thesis, the methodological aspect of the research, which was carried out with three girls who have experienced eating disorders, is first introduced. The research design combines the method of semi-structured interviews with the method of using a tool measuring the quality of bonding with parents, specifically the Parental Bonding Instrument. It has been shown that the quality of the relationship with parents influences the onset, course, and duration of eating disorders in a child, adolescent, or young adult. The...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
thesis.grade.code3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV