Litteraria Pragensia

Litteraria Pragensia: Studies in Literature & Culture jsou mezinárodním recenzovaným časopisem, který vydává dvakrát ročně Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Jednotlivá tematická čísla se zaměřují na interdisciplinární kritické debaty o pestré škále jevů odehrávajících se v moderní a současné literatuře a kultuře – od předních hnutí a žánrů až po problémy kulturní historie, identity a komunikace, textu, intertextuality, performativity a recepce. Hlavní metodologická východiska představují např. strukturalismus, post-strukturalismus, nový historismus, genderová, postkoloniální a apropriativní studia. Důležitým cílem časopisu je podněcovat multi- a transdiciplinární spolupráci napříč výzkumnými projekty a institucemi po celém světě.

Navštívit stránky časopisu
Vydavatelství FF UK

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV