Show simple item record

dc.contributor.authorŠtěpán, Pavel
dc.date.accessioned2018-12-05T11:32:40Z
dc.date.available2018-12-05T11:32:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1805-367X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104236
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá vztahy mezi centrem a periferií apelativ na straně jedné a centrem a periferií proprií na straně druhé. Vychází ze skutečnosti, že propria sice z hlediska celku představují periferii slovní zásoby, avšak na slovotvorné rovině jazyka zároveň vytvářejí svébytný, specifický subsystém (nazývaný obvykle parasystém). V rámci propriálního subsystému proto můžeme rozlišit propriální centrum a propriální periferii. Vztahy mezi centrem a periferií apelativ na straně jedné a centrem a periferií proprií na straně druhé nejsou přímočaré. Celá řada slovotvorných prostředků (zpravidla sufixů), které jsou u apelativ zcela periferní (nebo se u nich dokonce nevyskytují vůbec), zaujímá ve slovotvorném systému proprií centrální pozici; platí to jak o anoikonymech, tak o hypokoristikách. V chrématonymech patří mezi centrální slovotvorné způsoby tvoření zkratkových pojmenování, setkáváme se u nich i s mechanickým krácením. Krácení je typické i pro hypokoristika. Odvozování od částí jmen a od zkrácených základů se vyskytuje jak u hypokoristik, tak u pomístních jmen.cs_CZ
dc.description.abstractThe paper deals with the relationships between the centre and the periphery of common nouns, on the one hand, and the centre and the periphery of proper names, on the other hand. It is based on the fact that, though proper names represent the periphery of the vocabulary, on the word-formation level of the language they create a distinctive, specific subsystem (usually referred to as a parasystem). Within the proper-name subsystem we can thus distinguish between the proper-name centre and the proper-name periphery. The relationships between the centre and the periphery of common nouns, on the one hand, and the centre and the periphery of proper names, on the other hand, are not straightforward: a number of word-formation means (typically suffixes) that are peripheral in common nouns (or even completely absent) occupy a central position in the word-formation system of proper names; this applies both to anoikonyms and hypocoristics. In chrematonyms, the formation of acronyms belongs to the central modes of word-formation; clipping can be also found here. Abbreviation is typical for hypocoristics, while derivation from abbreviated bases is found both in hypocoristics and in anoikonyms.en_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
dc.sourceNová čeština doma a ve světě, 2018, 1, 39-46cs_CZ
dc.source.urihttps://ncds.ff.cuni.cz
dc.subjectonomastikacs_CZ
dc.subjectpropriacs_CZ
dc.subjectapelativacs_CZ
dc.subjectcentrumcs_CZ
dc.subjectperiferiecs_CZ
dc.subjectparasystémcs_CZ
dc.subjectsufixycs_CZ
dc.subjectonomasticsen_US
dc.subjectproper namesen_US
dc.subjectcommon nounsen_US
dc.subjectcentreen_US
dc.subjectperipheryen_US
dc.subjectparasystemen_US
dc.subjectsuffixesen_US
dc.titleKe slovotvorbě proprií z hlediska centra a periferiecs_CZ
dc.typeVědecký článekcs_CZ
uk.internal-typeuk_publication
dc.description.startPage39
dc.description.endPage46
dcterms.isPartOf.nameNová čeština doma a ve světěcs_CZ
dcterms.isPartOf.journalYear2018
dcterms.isPartOf.journalVolume2018
dcterms.isPartOf.journalIssue1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV