Show simple item record

Empathy of Teacher in Educational Theory and Practice
dc.contributor.advisorBendl, Stanislav
dc.creatorŠtěrba, Radim
dc.date.accessioned2019-02-19T12:43:52Z
dc.date.available2019-02-19T12:43:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/80435
dc.description.abstractPráce se zabývá tematikou empatie učitele v pedagogických teoriích i školní praxi. Jejím cílem je na základě analýzy významných českých a zahraničních pedagogických teorií podat přehled o empatii jako specifické schopnosti učitele, jejím vývoji a postavení v rámci dané pedagogické koncepce. Teoretická část práce se nejprve zabývá vývojem pojetí empatie v rámci psychologie, diferencí mezi pojmy sympatie a empatie, jejímu vztahu k pohlaví, k emoční inteligenci, prosociálnosti, následně se zaměřuje na empatii v rámci pedagogické komunikace ve škole. Stěžejní část práce spočívá v samotné analýze významných domácích pedagogických koncepcí domácích autorů, například Komenského, Lindnera, Úlehly, Chlupa, Uhra a Příhody. Ze zahraničních autorů to jsou například Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Dewey, Steiner a Rogers. Cílem empirické části je realizovat a pomocí odpovídajících výzkumných nástrojů ověřit účinnost výukového programu rozvíjejícího empatii budoucích učitelů. Práce má přispět k hlubšímu pochopení empatie v edukačním procesu, a to jak v rámci teoretickém vycházející z reflexe tohoto fenoménu v pedagogických teoriích, tak zejména v praktickém v souvislosti s přípravou budoucích učitelů. Klíčová slova empatie, kognitivní a afektivní empatie, vyjádřená empatie, pedagogické teorie, učitel, výzkumcs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the theme of empathy of teacher in educational theory and teaching practice. Its objective is to bring on an analysis of major Czech and foreign educational theories an overview of empathy as specific skills of teacher, its development and position within the given educational concept. The theoretical part first deals with the development of the concept of empathy in the context of psychology, differences between the concepts of sympathy and empathy, its relationship to sex, emotional intelligence, sociability, then focuses on empathy in the context of educational communication at school. The main part consists of analysis of important domestic pedagogical concepts of domestic authors, such as Comenius, Lindner, Úlehla, Chlup, Uher and Příhoda. Among foreign authors are, for example, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Dewey, Steiner and Rogers. The aim of the empirical part is to implement and with the use of relevant research tools to verify the effectiveness of the learning program developing empathy of future teachers. The thesis should contribute to a deeper understanding of empathy in the educational process, both within the theoretical, based on reflection of this phenomenon in educational theories, and especially in practice in connection with the preparation of future...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectempatiecs_CZ
dc.subjectkognitivní a afektivní empatiecs_CZ
dc.subjectvyjádřená empatiecs_CZ
dc.subjectpedagogické teoriecs_CZ
dc.subjectučitelcs_CZ
dc.subjectvýzkumcs_CZ
dc.subjectempathyen_US
dc.subjectcognitive and affective empathyen_US
dc.subjectexpressed empathyen_US
dc.subjecteducational theoryen_US
dc.subjectteacheren_US
dc.subjectresearchen_US
dc.titleEmpatie učitele v pedagogické teorii a praxics_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-10-19
dc.description.departmentOddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId119980
dc.title.translatedEmpathy of Teacher in Educational Theory and Practiceen_US
dc.contributor.refereeDvořáček, Jiří
dc.contributor.refereeLinková, Marie
dc.identifier.aleph002036025
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogyen_US
thesis.degree.disciplinePedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogyen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPráce se zabývá tematikou empatie učitele v pedagogických teoriích i školní praxi. Jejím cílem je na základě analýzy významných českých a zahraničních pedagogických teorií podat přehled o empatii jako specifické schopnosti učitele, jejím vývoji a postavení v rámci dané pedagogické koncepce. Teoretická část práce se nejprve zabývá vývojem pojetí empatie v rámci psychologie, diferencí mezi pojmy sympatie a empatie, jejímu vztahu k pohlaví, k emoční inteligenci, prosociálnosti, následně se zaměřuje na empatii v rámci pedagogické komunikace ve škole. Stěžejní část práce spočívá v samotné analýze významných domácích pedagogických koncepcí domácích autorů, například Komenského, Lindnera, Úlehly, Chlupa, Uhra a Příhody. Ze zahraničních autorů to jsou například Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Dewey, Steiner a Rogers. Cílem empirické části je realizovat a pomocí odpovídajících výzkumných nástrojů ověřit účinnost výukového programu rozvíjejícího empatii budoucích učitelů. Práce má přispět k hlubšímu pochopení empatie v edukačním procesu, a to jak v rámci teoretickém vycházející z reflexe tohoto fenoménu v pedagogických teoriích, tak zejména v praktickém v souvislosti s přípravou budoucích učitelů. Klíčová slova empatie, kognitivní a afektivní empatie, vyjádřená empatie, pedagogické teorie, učitel, výzkumcs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the theme of empathy of teacher in educational theory and teaching practice. Its objective is to bring on an analysis of major Czech and foreign educational theories an overview of empathy as specific skills of teacher, its development and position within the given educational concept. The theoretical part first deals with the development of the concept of empathy in the context of psychology, differences between the concepts of sympathy and empathy, its relationship to sex, emotional intelligence, sociability, then focuses on empathy in the context of educational communication at school. The main part consists of analysis of important domestic pedagogical concepts of domestic authors, such as Comenius, Lindner, Úlehla, Chlup, Uher and Příhoda. Among foreign authors are, for example, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Dewey, Steiner and Rogers. The aim of the empirical part is to implement and with the use of relevant research tools to verify the effectiveness of the learning program developing empathy of future teachers. The thesis should contribute to a deeper understanding of empathy in the educational process, both within the theoretical, based on reflection of this phenomenon in educational theories, and especially in practice in connection with the preparation of future...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV