Show simple item record

Teaching vocabulary
Výuka slovní zásoby
dc.contributor.advisorKlinka, Tomáš
dc.creatorHavránková, Anna
dc.date.accessioned2017-05-27T00:46:30Z
dc.date.available2017-05-27T00:46:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66732
dc.description.abstractTato práce prezentuje různé úhly pohledu na slovní zásobu s cílem definování její role ve výuce jazyků. V teoretické části jsou čtyři hlavní kapitoly: historie metodologií, psychologické a neurolingvistické aspekty výuky, oblasti znalosti slovní zásoby a konečně etapy výuky slovní zásoby. Práce řeší jak historický vývoj, tak současné tendence. V praktické části byla provedena nejprve didaktická analýza vybraných učebnic, které se věnují slovní zásobě. Dále v nich byl analyzován vybraný okruh slovní zásoby (rodina) a byly popsány techniky úvodu do tématu, sémantizace a aktivit. Byly odhaleny nedostatky typu absence informací o výslovnosti, gramatické povaze a registru slov, audio nahrávek a především často i jazykových kompetencí, na které se v Evropě klade v současné době velký důraz. Poslední částí práce bylo vytvoření samostatné složky pro výuku tématu rodina tak, aby na jednu stranu vyhovoval teoretickým poznatkům a na druhou stranu vycházel z analýzy učebnic. Tak bylo možno ukázat jejich aplikovatelnost na konkrétní oblasti slovní zásoby. Cílem práce bylo definovat roli slovní zásoby ve výuce, což jsme udělali nejen v oblasti didaktiky, ale i lingvistiky a psychologie. Zároveň bylo poukázáno na fakt, že přestože má slovní zásoba jedinečnou úlohu ve výuce jazyků, není ji možno vyučovat bez...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis presents different points of view on vocabulary. Its aim is to define its role in language teaching. There are four main chapters in the theoretical part: history of methodologies, psychological and neurolinguistic aspects of teaching, fields of vocabulary knowledge and finally stages of vocabulary teaching. The work addresses both the historical development and current tendencies. In the practical part, we first made a didactic analysis of selected textbooks which deal with vocabulary. Furthermore, a selected range of vocabulary (family) was analysed according to the techniques of introducing, semantisation and practicing activities. Several shortcomings were revealed, such as lack of information about the pronunciation, word grammar, register, audio recordings and especially dearth of language skills nowadays often emphasised in Europe. The last part of this work was to create a separate file for teaching the topic of family, so that on the one hand it corresponds to the theoretical knowledge and on the other hand, is based on an analysis of textbooks. Therefore it was possible to demonstrate their applicability to the given range of vocabulary. The aim of the thesis was to define the role of vocabulary in teaching, which we did not do only in methodology, but also in linguistics and...en_US
dc.languageFrenchcs_CZ
dc.language.isofr_FR
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectslovní zásobacs_CZ
dc.subjectvýukacs_CZ
dc.subjectmetodologiecs_CZ
dc.subjectlingvistikacs_CZ
dc.subjectdidaktikacs_CZ
dc.subjectučebnicecs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectvocabularyen_US
dc.subjectteachingen_US
dc.subjectmethodologyen_US
dc.subjectlinguisticsen_US
dc.subjectdidacticsen_US
dc.subjecttextbooken_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.titleEnseignement du vocabulairefr_FR
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-28
dc.description.departmentKatedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId136192
dc.title.translatedTeaching vocabularyen_US
dc.title.translatedVýuka slovní zásobycs_CZ
dc.contributor.refereeŠuman, Záviš
dc.identifier.aleph002003047
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - francouzský jazykcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language - French Languageen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - francouzský jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language - French Languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce prezentuje různé úhly pohledu na slovní zásobu s cílem definování její role ve výuce jazyků. V teoretické části jsou čtyři hlavní kapitoly: historie metodologií, psychologické a neurolingvistické aspekty výuky, oblasti znalosti slovní zásoby a konečně etapy výuky slovní zásoby. Práce řeší jak historický vývoj, tak současné tendence. V praktické části byla provedena nejprve didaktická analýza vybraných učebnic, které se věnují slovní zásobě. Dále v nich byl analyzován vybraný okruh slovní zásoby (rodina) a byly popsány techniky úvodu do tématu, sémantizace a aktivit. Byly odhaleny nedostatky typu absence informací o výslovnosti, gramatické povaze a registru slov, audio nahrávek a především často i jazykových kompetencí, na které se v Evropě klade v současné době velký důraz. Poslední částí práce bylo vytvoření samostatné složky pro výuku tématu rodina tak, aby na jednu stranu vyhovoval teoretickým poznatkům a na druhou stranu vycházel z analýzy učebnic. Tak bylo možno ukázat jejich aplikovatelnost na konkrétní oblasti slovní zásoby. Cílem práce bylo definovat roli slovní zásoby ve výuce, což jsme udělali nejen v oblasti didaktiky, ale i lingvistiky a psychologie. Zároveň bylo poukázáno na fakt, že přestože má slovní zásoba jedinečnou úlohu ve výuce jazyků, není ji možno vyučovat bez...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis presents different points of view on vocabulary. Its aim is to define its role in language teaching. There are four main chapters in the theoretical part: history of methodologies, psychological and neurolinguistic aspects of teaching, fields of vocabulary knowledge and finally stages of vocabulary teaching. The work addresses both the historical development and current tendencies. In the practical part, we first made a didactic analysis of selected textbooks which deal with vocabulary. Furthermore, a selected range of vocabulary (family) was analysed according to the techniques of introducing, semantisation and practicing activities. Several shortcomings were revealed, such as lack of information about the pronunciation, word grammar, register, audio recordings and especially dearth of language skills nowadays often emphasised in Europe. The last part of this work was to create a separate file for teaching the topic of family, so that on the one hand it corresponds to the theoretical knowledge and on the other hand, is based on an analysis of textbooks. Therefore it was possible to demonstrate their applicability to the given range of vocabulary. The aim of the thesis was to define the role of vocabulary in teaching, which we did not do only in methodology, but also in linguistics and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV