Show simple item record

Standard - Non-standard in the Modern Czech
dc.contributor.advisorStarý, Zdeněk
dc.creatorVelčovský, Václav
dc.date.accessioned2017-04-18T11:59:59Z
dc.date.available2017-04-18T11:59:59Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/20969
dc.description.abstractTato práce má především tři cíle: (1) charakterizovat vývoj názorů na spisovný jazyk od Dobrovského po současnost, (2) analyzovat různé teorie, modely a aspekty spisovného jazyka jako specifické variety národního jazyka českýma očima a (3) pokusit se vytvořit, analyzovat a aplikovat jistý termín, který by postihl ovlivnitelnost a ovlivňování pojetí spisovného jazyka mimojazykovými činiteli. Dnešní jazyková (částečně diglotická) situace se často dává za vinu Dobrovskému, který vlastně poprvé v celé komplexnosti kodifikoval veleslavínskou češtinu. Na straně druhé sám svou gramatiku koncipoval jako deskripci humanistické češtiny. Teprve generace následující z ní udělala normu, kterou má nová čeština přijmout. To, co Dobrovský popsal, to Jungmann se svou generací přivedl k životu. Vzhledem k neúplnému funkčnímu spektru humanistické češtiny byla situace ještě komplikovanější. Základním kamenem nové češtiny byl antagonismus česko - německý. Purismus obranný byl v bouřlivé době jazykových a správních sporů Předlitavska nahrazen purismem útočným. S jeho dědictvím se ve světle změny lingvistického paradigmatu pokusil vyrovnat PLK. Intervenční zásahy do spisovného jazyka nebyly odmítnuty, odmítnuta byla jejich puristická povaha. S tímto specifickým funkcionalismem se setkáváme prakticky dodnes. Nastolené koleje...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis focuses especially on three aims: (1) to characterise the development of opinions about literary language since the time of Dobrovský until today, (2) to analyse various theories, models and aspects of the literary language as a specific variety of national language in the Czech eyes and (3) to attempt to create, analyse and apply a certain term that would cover the suggestibility and influencing of the concept of literary language by non-linguistic factors. Dobrovský, who, in fact, was the first to codify Veleslavín Czech in all its complexity, is often blamed for the present linguistic (partly diglossic) situation. On the other hand, he conceived his grammar as a description of the humanistic Czech. Only the succeeding generation made a norm of it and the norm was to be accepted by the new Czech language. What Dobrovský described was brought to life by Jungmann and his generation. With regard to the incomplete functional spectrum of humanistic Czech, the situation was even more complicated. The foundation stone of the new Czech language was the Czech - German antagonism. Defensive purism was in the tempestuous time of language and administrative disputes of Cisleithania replaced by an offensive one. PLC tried to cope with the heritage of the offensive purism in the light of change of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.titleSpisovnost - nespisovnost v nové češtiněcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-05-25
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a katedra české literaturycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId72407
dc.title.translatedStandard - Non-standard in the Modern Czechen_US
dc.contributor.refereeMališ, Otakar
dc.identifier.aleph001118140
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepiscs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech - Historyen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepiscs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech - Historyen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce má především tři cíle: (1) charakterizovat vývoj názorů na spisovný jazyk od Dobrovského po současnost, (2) analyzovat různé teorie, modely a aspekty spisovného jazyka jako specifické variety národního jazyka českýma očima a (3) pokusit se vytvořit, analyzovat a aplikovat jistý termín, který by postihl ovlivnitelnost a ovlivňování pojetí spisovného jazyka mimojazykovými činiteli. Dnešní jazyková (částečně diglotická) situace se často dává za vinu Dobrovskému, který vlastně poprvé v celé komplexnosti kodifikoval veleslavínskou češtinu. Na straně druhé sám svou gramatiku koncipoval jako deskripci humanistické češtiny. Teprve generace následující z ní udělala normu, kterou má nová čeština přijmout. To, co Dobrovský popsal, to Jungmann se svou generací přivedl k životu. Vzhledem k neúplnému funkčnímu spektru humanistické češtiny byla situace ještě komplikovanější. Základním kamenem nové češtiny byl antagonismus česko - německý. Purismus obranný byl v bouřlivé době jazykových a správních sporů Předlitavska nahrazen purismem útočným. S jeho dědictvím se ve světle změny lingvistického paradigmatu pokusil vyrovnat PLK. Intervenční zásahy do spisovného jazyka nebyly odmítnuty, odmítnuta byla jejich puristická povaha. S tímto specifickým funkcionalismem se setkáváme prakticky dodnes. Nastolené koleje...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis focuses especially on three aims: (1) to characterise the development of opinions about literary language since the time of Dobrovský until today, (2) to analyse various theories, models and aspects of the literary language as a specific variety of national language in the Czech eyes and (3) to attempt to create, analyse and apply a certain term that would cover the suggestibility and influencing of the concept of literary language by non-linguistic factors. Dobrovský, who, in fact, was the first to codify Veleslavín Czech in all its complexity, is often blamed for the present linguistic (partly diglossic) situation. On the other hand, he conceived his grammar as a description of the humanistic Czech. Only the succeeding generation made a norm of it and the norm was to be accepted by the new Czech language. What Dobrovský described was brought to life by Jungmann and his generation. With regard to the incomplete functional spectrum of humanistic Czech, the situation was even more complicated. The foundation stone of the new Czech language was the Czech - German antagonism. Defensive purism was in the tempestuous time of language and administrative disputes of Cisleithania replaced by an offensive one. PLC tried to cope with the heritage of the offensive purism in the light of change of the...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a katedra české literaturycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV