Digitalizační střediska pro studenty se speciálními potřebami zajišťují, kromě dalších služeb, také digitalizaci studijní literatury pro studenty se speciálnimi potřebami (zejména zrakově postižené - nevidomé nebo slabozraké studenty). Využít služeb těchto středisek ale mohou i studenti z jiných kategorií znevýhodnění (studenti s poruchami učení, s tělesným postižením, neslyšící).

V rámci rektorátu Univerzity Karlovy existuje Digitalizační středisko Centra Carolina, které v rámci Informačního, poradenského a sociálního centra UK zajišťuje na základě evidence v seznamu studentů se specifickými potřebami řadu služeb, včetně digitalizace studijních materiálů pro studenty všech fakult, kromě teologických fakult (pro ty zajišťuje digitalizaci Evangelická teologická fakulta - ETF) a Pedagogické fakulty UK - PedF (digitalizace materiálů je zajišťována na PedF interně).

Bližší informace o digitalizačním středisku ETF UK je možné získat přímo na webových stránkách Evangelické teologické fakulty.

Digitalizační středisko PedF UK a jeho nabídka služeb je také popsána na webu Pedagogické fakulty UK.

Pro účely zjednodušení přístupu ke všem digitalizovaným studijním materiálům pro studenty se speciálními potřebami byla zřízena samostatná sbírka těchto materiálů v Digitálním repozitáři UK. Přístup k digitalizovaným dokumentům v této sbírce je podmíněn evidencí v seznamu studentů se speciálními potřebami a přihlášením do repozitáře pomocí uživatelské jména a hesla UK.

Dokumenty v této sbírce jsou na základě zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem určeny pouze pro studijní účely studentů se specifickými potřebami. Jejich další šíření je zakázáno.

Faculty / university part collections

Recent Submissions

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV