Nakladatelství Karolinum

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, se zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Za dobu své existence Karolinum vydalo na 5500 publikací, zejména rozsáhlé a odborně vysoce fundované monografie z lékařských oborů a dějin umění a dále pubikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury.

Karolinum Press

Karolinum Press supports research and education in all of the disciplines taught at Charles University. The books published reflect this wide scope spanning from humanities (HSS) to natural sciences and medicine (TSM). We publish scientific monographs, journals and textbooks, ranging from specialized exercise books to general textbooks. Our independent series present prestigious publications on the history of Charles University, titles in art history, language textbooks and many disciplinary and interdisciplinary series, including translations of renowned foreign publishers focusing on literary science, history of culture, linguistics and philosophy.

Více informací / Learn more

Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Národohospodářská analýza financování rezortu dopravy v ČR od 90. let do roku 2019 

  Chmelová, Pavla (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-05)
  Čtenáři je předložena rozsáhlá a hluboká analýza významného národohospodářského sektoru, jež je výsledkem mnohaletého výzkumu a vyznačuje se kombinací využití makroekonomického pohledu, multidisciplinárního přístupu a ...
 • Jazyková situace v současném Španělsku 

  Čermák, Petr; Koťátková, Adéla; Buchtele, Tomáš; Mrva, Jan (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-04)
  Monografie se zabývá sociolingvistickou analýzou současné situace ve Španělsku. Vychází z detailního popisu jazyků a dialektů současného Španělska a snaží se načrtnout jazykovou dimenzi konfliktů, ke kterým dochází v tomto ...
 • Sjezd českých právníků 2022 

  Unknown author (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-02)
  Sborník vydaný k úspěšnému Sjezdu českých právníků, který se uskutečnil dne 5. května 2022 v Praze. Obsahem sborníku jsou referáty, koreferáty a diskusní příspěvky pronesené na sjezdu, jež dokumentují aktuální postoje všech ...
 • On Liberal Education and the Autopoiesis of Universities 

  Jirsa, Jakub; Balazs, Peter; Carvalho, Cláudio Alexandre S.; Görlach, Alexander; Irwin, Jones; Lewis-Martin, Jimmy; Lomová, Olga; McKinnon-Crowley, Saralyn; Noble, Ivana; Polišenská, Milada; Přibáň, Jiří; Riemen, Rob; Šubrt, Jiří (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-03)
  Univerzity po celém světě se v současnosti potýkají s četnými problémy. Přestože počet univerzit, studentů a učitelů za posledních třicet let obrovsky vzrostl, panuje zde strach a nejistota a je na tyto instituce vyvíjen ...
 • Narativní způsoby v české próze 19. století 

  Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava; Fonioková, Zuzana; Hrbata, Zdeněk; Charypar, Michal; Koten, Jiří; Piorecká, Kateřina; Šidák, Pavel; Změlík, Richard (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-03)
 • The Natural Gas Conundrum: Transformation of the Central Asian Energy Security Complex after 1991 

  Lídl, Václav (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2023-01)
  Publikace se zabývá energetickou bezpečností v regionu Střední Asie s důrazem na sektor zemního plynu. Výzkum představený v této knize se pokusil zodpovědět otázku, zda jsou jednotliví státní aktéři ve Střední Asii více ...
 • Kdo tu mluvil o vítězství? 

  Matějčková, Tereza (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-12)
  Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, Nietzsche nebo Kierkegaard, ještě věnovali zvláštní péči vlastnímu úsilí o duchovnost, byť mimo náboženské rámce. Máme-li ale ...
 • Devouring One´s Own Tail 

  Kolman, Vojtěch; Procházka, Martin; Slačálek, Ondřej; Starý, Jiří; Šebek, Josef; Šlerka, Josef; Vojvodík, Josef; Murár, Tomáš; Voldřichová Beránková, Eva; Jirsa, Jakub; Halík, Tomáš; Lehečková, Eva; Klír, Tomáš; Petříček, Miroslav (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-10)
  Inspired by Niklas Luhmann’s theories on social systems, this book examines the concept of autopoiesis, or self-creation, as it relates to society and culture. Approaching the concept from a variety of fields—philosophy, ...
 • Malvina, or Spoken and Written Word in the Novel 

  Szary-Matywiecka, Ewa (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-09)
  In this book-length study, Ewa Szary-Matywiecka examines Maria Wirtemberska’s Malvina, or the Heart’s Intuition, an international success upon its publication in 1816 that is now widely considered to be Poland’s first ...
 • Metodika pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů v rámci distančního vzdělávání a hodnocení 

  Březinová, Sabina; Burianová, Kateřina; Cvrček, Tomáš; Jindra, Jan; Nenadál, Karel; Pernica, Martin; Richter, Štěpán; Šafra, Jiří (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-08)
  V příručce je přehledně předestřena metodika zpracování a ochrany osobních údajů v rámci distančního vzdělávání. Zabývá se problematikou online identifikace, problematikou zajištění veřejnosti u státní zkoušky z pohledu ...
 • The Spanish Conditional (with Reference to English and Czech): A Contrastive Cognitive Approach 

  Kratochvílová, Dana (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-06)
 • Migration and Identity in Nordic Literature 

  Humpál, Martin; Březinová, Helena (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-06)
 • Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae 

  Opletalová, Veronika (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-03)
 • Testování a hodnocení studentů na VŠ 

  Štuka, Čestmír; Vejražka, Martin (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-04)
 • Jak předcházet psaní prací na zakázku 

  Mach, Jan; Foltýnek, Tomáš; Fontana, Josef; Karasová, Nikola; Komoň, František; Krásničan, Veronika; Odstrčilová, Hana; Richter, Štěpán (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-03)
 • Vybrané fyzické a psychologické aspekty sportovního tréninku pro mladé běžce na lyžích 

  Chrástková, Martina (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2022-02)
 • Rus v období smuty očima švédského špiona. Zpráva Petra Petreia z roku 1608 

  Štěříková, Hana (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2021-08)
  Kniha českému čtenáři zprostředkovává původní historický pramen „Učené a pravdivé vyprávění o některých změnách, jež se v nedávných letech udály v Moskevském velkoknížectví“, napsaný švédským vyslancem na moskevském dvoře ...
 • Versification and Authorship Attribution 

  Plecháč, Petr; Šeļa, Artjoms (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2021)
  Pro rozpoznávání autorství básnických textů nabízí současná stylometrie řadu metod založených na analýze pestré škály textových rysů (např. frekvence slov, frekvence znakových n-gramů). Jeden podstatný aspekt těchto textů ...
 • Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích: Příručka pro akademické pracovníky 

  Černikovský, Petr; Foltýnek, Tomáš; Fontana, Josef; Gojná, Zuzana; Henek Dlabolová, Dita; Holeček, Tomáš; Hradecký, Jan; Kozmanová, Irena; Mach, Jan; Prusek, Ondřej; Římanová, Radka; Tesaříková, Klára; Vorel, František; Vorlová, Helena (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2021-01)
  Příručka je určena akademickým pracovníkům jako přehledný průvodce v situacích, které v souvislosti s plagiátorstvím mohou ve vysokoškolské každodennosti vzniknout. Příručka se věnuje aspektům původnosti prací, představuje ...
 • How to Prevent Plagiarism in Student Work 

  Černikovský, Petr; Foltýnek, Tomáš; Fontana, Josef; Gojná, Zuzana; Henek Dlabolová, Dita; Holeček, Tomáš; Hradecký, Jan; Kozmanová, Irena; Mach, Jan; Prusek, Ondřej; Římanová, Radka; Tesaříková, Klára; Vorel, František; Vorlová, Helena (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2021)
  This handbook provide clear yet sufficiently comprehensive guidelines for situations that may arise in connection with plagiarism in the day-to-day academic routine. The handbook offers the opportunity to consider not only ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV