Show simple item record

The idea of additive triad in primary school
dc.contributor.advisorSlezáková, Jana
dc.creatorMottlová, Karolína
dc.date.accessioned2018-11-30T11:05:56Z
dc.date.available2018-11-30T11:05:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104025
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na myšlenku aditivní triády v 1. ročníku ZŠ. Konkrétně na problematiku aditivních operací, jejich čtení a zapisování, komutativního zákona a přechod k inverzní aditivní operaci. Cíle diplomové práce jsou dva: - Nalézt a charakterizovat kognitivní jevy, které se objevují u řešení úloh na operace sčítání a odčítání malých přirozených čísel, a tím přispět k mapování oblasti žákova mentálního schématu aditivní triády. - Popsat můj vlastní rozvoj v oblasti výzkumu a experimentování. Obsahem teoretické části jsou rešerše odborné literatury, komentování úloh v učebnicích pro 1. ročník tří nakladatelství a popis vzniku nového didaktického prostředí v Hejného metodě - Abaku. Praktická část je věnována evidenci a popisu kognitivních jevů, které se objevují při řešení úloh zaměřených na aditivní operace v pracích žáků ze tří různých prvních ročníků ZŠ a popisu mých chyb, které se během experimentování objevily. Výsledkem diplomové práce jsou pojmenované a okomentované kognitivní jevy, které se objevily u řešitelských strategií při řešení úloh na aditivní operace. Konkrétně jsou to např.: chybné čtení rovnosti, chybná aplikace komutativního zákona, práce s nulou, přechod k inverzní operaci. Práce je uzavřena mou sebereflexí a dále mými cíli do budoucna, jako je hlouběji mapovat...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is focused on the idea of an additive triad in the 1st year of elementary school. Specifically, it addresses the problems of additive operations, their reading and writing, the commutative law, and the transition to an inverse additive operation. The objectives of the diploma thesis are two: - to find and to characterize the cognitive phenomena that occur in solving the tasks of addition and subtraction of small natural numbers, thus contributing to mapping the area of the pupil mental scheme of the additive triad. - to describe my own development in the field of research and experimentation. The content of the theoretical part is the research of professional literature, the commentary on the tasks in textbooks for the 1st year of three publishing houses and the description of the new didactic environment in Hejný's Method - Abaku. The practical part is devoted to the recording and description of cognitive phenomena, which appear in solving problems focused on additive operations in the work of pupils from the first years of three different elementary schools, and to a description of my mistakes that occurred during experimentation. The result of this diploma thesis are denominated and commented cognitive phenomena, which appeared in the solving strategies when solving the problems of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectaditivní triádacs_CZ
dc.subjectaditivní operacecs_CZ
dc.subjectinverzní operacecs_CZ
dc.subjectkomutativní zákoncs_CZ
dc.subjectAbakucs_CZ
dc.subjectdidaktické prostředícs_CZ
dc.subjectkognitivní jevycs_CZ
dc.subjectadditive triaden_US
dc.subjectadditive operationsen_US
dc.subjectinverse operationsen_US
dc.subjectcommutative lawen_US
dc.subjectAbakuen_US
dc.subjectdidactic environmenten_US
dc.subjectcognitive phenomenaen_US
dc.titleMyšlenka aditivní triády na 1. stupni ZŠcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-05-23
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId188389
dc.title.translatedThe idea of additive triad in primary schoolen_US
dc.contributor.refereeHejný, Milan
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce je zaměřena na myšlenku aditivní triády v 1. ročníku ZŠ. Konkrétně na problematiku aditivních operací, jejich čtení a zapisování, komutativního zákona a přechod k inverzní aditivní operaci. Cíle diplomové práce jsou dva: - Nalézt a charakterizovat kognitivní jevy, které se objevují u řešení úloh na operace sčítání a odčítání malých přirozených čísel, a tím přispět k mapování oblasti žákova mentálního schématu aditivní triády. - Popsat můj vlastní rozvoj v oblasti výzkumu a experimentování. Obsahem teoretické části jsou rešerše odborné literatury, komentování úloh v učebnicích pro 1. ročník tří nakladatelství a popis vzniku nového didaktického prostředí v Hejného metodě - Abaku. Praktická část je věnována evidenci a popisu kognitivních jevů, které se objevují při řešení úloh zaměřených na aditivní operace v pracích žáků ze tří různých prvních ročníků ZŠ a popisu mých chyb, které se během experimentování objevily. Výsledkem diplomové práce jsou pojmenované a okomentované kognitivní jevy, které se objevily u řešitelských strategií při řešení úloh na aditivní operace. Konkrétně jsou to např.: chybné čtení rovnosti, chybná aplikace komutativního zákona, práce s nulou, přechod k inverzní operaci. Práce je uzavřena mou sebereflexí a dále mými cíli do budoucna, jako je hlouběji mapovat...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is focused on the idea of an additive triad in the 1st year of elementary school. Specifically, it addresses the problems of additive operations, their reading and writing, the commutative law, and the transition to an inverse additive operation. The objectives of the diploma thesis are two: - to find and to characterize the cognitive phenomena that occur in solving the tasks of addition and subtraction of small natural numbers, thus contributing to mapping the area of the pupil mental scheme of the additive triad. - to describe my own development in the field of research and experimentation. The content of the theoretical part is the research of professional literature, the commentary on the tasks in textbooks for the 1st year of three publishing houses and the description of the new didactic environment in Hejný's Method - Abaku. The practical part is devoted to the recording and description of cognitive phenomena, which appear in solving problems focused on additive operations in the work of pupils from the first years of three different elementary schools, and to a description of my mistakes that occurred during experimentation. The result of this diploma thesis are denominated and commented cognitive phenomena, which appeared in the solving strategies when solving the problems of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV