Show simple item record

Solving strategies of word problems depending on the context topicality
dc.contributor.advisorNovotná, Jarmila
dc.creatorHejdrychová, Kateřina
dc.date.accessioned2018-11-30T10:58:37Z
dc.date.available2018-11-30T10:58:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103988
dc.description.abstract1 Strategie řešení slovních úloh v závislosti na aktuálnosti kontextu ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá slovními úlohami řešitelnými pomocí lineárních rovnic. Cílem práce je ukázat, zda má kontext, ve kterém se slovní úloha odvíjí, vliv na to, jak žáci, kteří se zúčastnili šetření, úlohu řeší, a ověřit, zda formulace slovní úlohy a použití moderního jazyka žákům při řešení slovní úlohy pomohou. Toho je dosaženo zadáním sady různorodých slovních úloh žákům a vyhodnocením jejich řešení. Další výsledky byly získány vyhodnocením dotazníků týkajících se kontextu počítaných slovních úloh. Druhým cílem diplomové práce je seznámení s různými definicemi pojmu slovní úloha, zasazení pojmu slovní úloha do kontextu školské matematiky a stručné shrnutí historického vývoje matematiky se zaměřením na slovní úlohy. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou definovány pojmy úloha a slovní úloha a je ukázáno, jak jsou slovní úlohy zařazeny v rámcovém vzdělávacím programu. Slovní úlohy jsou zasazeny do historického kontextu. Ve druhé části je ukázáno pojetí slovních úloh o pohybu, slovních úloh o společné práci a slovních úloh o dělení celku na části v současných učebnicích matematiky na druhém stupni základní školy a v nižších třídách víceletého gymnázia. Třetí část práce obsahuje sadu slovních úloh, zařazených do...cs_CZ
dc.description.abstract1 Solving strategies of word problems depending on the context topicality ABSTRACT The thesis deals with word problems solvable by linear equations. The aim of the work is to show if the context, on which the word problem depends, influences how pupils participating in the research solve it and verify if word problem phrasing and modern language usage help pupils solve the word problem. It is accomplished by assigning pupils a set of varied word problems and assessing their solutions. More results were gained by assessing questionnaires related to the context of the word problems being calculated. The second aim of the thesis is to explain various definitions of word problems, putting the term into the context of school mathematics and a brief summary of the historical development of mathematics focusing on word problems. The work consists of three parts. In the first part, problems and word problems are defined and it is shown how word problems are included in the Framework educational programme. Word problems are put into historical context. The second part shows the conception of motion word problems, word problems on joint work and word problems on dividing a whole into parts in the present-day mathematical textbooks in the second stage of elementary schools and in the lower classes of secondary grammar...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectSlovní úlohycs_CZ
dc.subjectřešení pomocí lineárních rovniccs_CZ
dc.subjecthistorické souvislostics_CZ
dc.subjectkontext slovní úlohycs_CZ
dc.subjectrešerše učebniccs_CZ
dc.subjectaktuální a historické úlohycs_CZ
dc.subjectWord problemsen_US
dc.subjectsolutions using linear equationsen_US
dc.subjecthistorical connectionsen_US
dc.subjectthe context of a word problemen_US
dc.subjecttextbook researchen_US
dc.subjectcurrent and historical word problemsen_US
dc.titleStrategie řešení slovních úloh v závislosti na aktuálnosti kontextucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-12
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId177226
dc.title.translatedSolving strategies of word problems depending on the context topicalityen_US
dc.contributor.refereeVondrová, Naďa
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 Strategie řešení slovních úloh v závislosti na aktuálnosti kontextu ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá slovními úlohami řešitelnými pomocí lineárních rovnic. Cílem práce je ukázat, zda má kontext, ve kterém se slovní úloha odvíjí, vliv na to, jak žáci, kteří se zúčastnili šetření, úlohu řeší, a ověřit, zda formulace slovní úlohy a použití moderního jazyka žákům při řešení slovní úlohy pomohou. Toho je dosaženo zadáním sady různorodých slovních úloh žákům a vyhodnocením jejich řešení. Další výsledky byly získány vyhodnocením dotazníků týkajících se kontextu počítaných slovních úloh. Druhým cílem diplomové práce je seznámení s různými definicemi pojmu slovní úloha, zasazení pojmu slovní úloha do kontextu školské matematiky a stručné shrnutí historického vývoje matematiky se zaměřením na slovní úlohy. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou definovány pojmy úloha a slovní úloha a je ukázáno, jak jsou slovní úlohy zařazeny v rámcovém vzdělávacím programu. Slovní úlohy jsou zasazeny do historického kontextu. Ve druhé části je ukázáno pojetí slovních úloh o pohybu, slovních úloh o společné práci a slovních úloh o dělení celku na části v současných učebnicích matematiky na druhém stupni základní školy a v nižších třídách víceletého gymnázia. Třetí část práce obsahuje sadu slovních úloh, zařazených do...cs_CZ
uk.abstract.en1 Solving strategies of word problems depending on the context topicality ABSTRACT The thesis deals with word problems solvable by linear equations. The aim of the work is to show if the context, on which the word problem depends, influences how pupils participating in the research solve it and verify if word problem phrasing and modern language usage help pupils solve the word problem. It is accomplished by assigning pupils a set of varied word problems and assessing their solutions. More results were gained by assessing questionnaires related to the context of the word problems being calculated. The second aim of the thesis is to explain various definitions of word problems, putting the term into the context of school mathematics and a brief summary of the historical development of mathematics focusing on word problems. The work consists of three parts. In the first part, problems and word problems are defined and it is shown how word problems are included in the Framework educational programme. Word problems are put into historical context. The second part shows the conception of motion word problems, word problems on joint work and word problems on dividing a whole into parts in the present-day mathematical textbooks in the second stage of elementary schools and in the lower classes of secondary grammar...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV