Show simple item record

Primary coronary intervention and functional revascularization of myocardium
dc.creatorKala, Petr
dc.date.accessioned2018-03-19T11:44:12Z
dc.date.available2018-03-19T11:44:12Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/95480
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.subjectprimární koronární intervencecs_CZ
dc.subjectfunkční revaskularizacecs_CZ
dc.subjectSTEMIcs_CZ
dc.subjectakutní infarkt myokarducs_CZ
dc.subjectFFRcs_CZ
dc.subjectkoronární stentcs_CZ
dc.subjectcévní přístupcs_CZ
dc.subjectStent for Lifecs_CZ
dc.titlePrimární koronární intervence a funkční revaskularizace myokarducs_CZ
dc.typehabilitační prácecs_CZ
dcterms.dateAccepted2018-01-04
dc.title.translatedPrimary coronary intervention and functional revascularization of myocardiumcs_CZ
dc.contributor.refereeGregor, Pavel
dc.contributor.refereeKovac, Jan
dc.contributor.refereeStudenčan, Martin
thesis.degree.disciplineVnitřní nemocics_CZ
uk.faculty-name.cs3. lékařská fakultacs_CZ
uk.author.affiliationLékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brnocs_CZ
uk.habilitation-board.chairmanWidimský, Petr
uk.habilitation-board.memberAschermann, Michael
uk.habilitation-board.memberTáborský, Miloš
uk.habilitation-board.memberŠimková, Iveta
uk.habilitation-board.memberNěmec, Petr
uk.abstract.csCílem této habilitační práce skládající se z úvodu a 19 článků je komplexní pohled na problematiku léčby pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseku, techniku primární koronární intervence (pPCI), využití přesných zobrazovacích metod a koncept funkční revaskularizace. Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI) patří k život ohrožujícím onemocněním, u kterých včasná diagnostika a správná léčba výrazným způsobem snižují riziko úmrtí,nemocnost a zlepšují kvalitu života. Nejbezpečnější a nejefektivnější metodou léčby pacientů se STEMI je pPCI. V evropských zemích a později i celosvětově se zlepšením péče o pacienty s akutním infarktem myokardu zabývala evropská iniciativa Stent for Life, kterou uchazeč po dobu čtyř let vedl. V některých z těchto zemí bylo v průběhu tří až čtyř let dosaženo významného zvýšení počtu provedených pPCI a snížení počtu pacientů, kterým nebyla poskytnuta reperfuzní léčba. Tato iniciativa se postupně rozšířila do 21 zemí a/nebo odborných společností z 5 kontinentů. Část práce je věnována optické koherentní tomografii představující v současnosti nejpřesnější metodu zobrazení nitra koronárních tepen a její roli při pPCI a změnách radiální tepny v čase. Zvláštní pozornost je věnována vybraným podskupinám pacientů se STEMI, jako jsou pacienti ve vysokém věku, pacienti s postižením pravé srdeční komory, psychickou deteriorací, kompletní blokádou pravého raménka Tawarova, hemodynamickou nestabilitou a mimonemocniční oběhovou zástavou. Samostatně probíraná je problematika invazivního posouzení funkční významnosti koronárních lézí pomocí měření frakční průtokové rezervy myokardu, která v indikaci revaskularizace představuje důležité doplnění morfologického zobrazení koronárních tepen. Habilitační práce se podrobně zabývá problematikou léčby pacientů se STEMI a konceptem funkční revaskularizace. Jsou zde popsány moderní trendy v léčbě, výsledky celosvětově unikátních výzkumných projektů a perspektivy léčby z pohledu uchazeče.cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this thesis consisting of an introduction and 19 articles is to provide a complex analysis of the treatment of patients with ST-elevation acute myocardial infarction treated with primary coronary intervention (pPCI), the use of precise morphologic imaging methods and the concept of functional revascularization. ST-elevation acute myocardial infarction (STEMI) represents a serious life-threatening disease where early diagnosis and proper treatment have significantly decreased mortality and morbidity and improved the quality of life. The safest and most effective treatment method in patients with STEMI is primary PCI. In Europe and beyond, a European Stent for Life Initiative, over which the applicant presided for four years, has tried to improve the quality of medical care of patients especially with STEMI. In some countries, a tremendous increase in the rate of pPCI procedures and decrease of non-reperfused population was achieved within three or four years. The Stent for Life Initiative has been active in 21 countries and/or professional organizations worldwide. Part of this thesis deals with the role of optical coherent tomography, the most precise intracoronary imaging technique in pPCI and in the assessment of radial artery after PCI. Special attention is devoted to selected subgroups of STEMI patients, i.e. to the elderly, to patients with right ventricle involvement, mental distress, patients with complete right bundle branch block, hemodynamic instability, and out-of hospital cardiac arrest. The invasive assessment of the functional significance of coronary lesions measured by the myocardial coronary flow reserve has been discussed separately. The concept of functional revascularization has changed the indication for revascularization significantly and provides additional value to the intracoronary imaging. This thesis explores in detail the treatment of patients with ST-elevation acute myocardial infarction and the concept of functional revascularization. State-of-the art treatment methods, unique research projects conducted worldwide, and new treatment perspectives are described from the author´s perspective.cs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV