Show simple item record

Sionism and Rebirth of Israel
dc.contributor.advisorHeryán, Ladislav
dc.creatorČálková, Marie
dc.date.accessioned2018-07-17T09:50:20Z
dc.date.available2018-07-17T09:50:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/99893
dc.description.abstractBakalářská práce Sionismus a vznik Izraele se zabývá historií sionismu a vzniku státu Izrael od období králů až po dnešní dobu. V první kapitole práce jsou uvedeny definice klíčových slov. Druhá kapitola pojednává o rané historii Izraele od období králů, přes helénistické, římské a byzantské období, přítomnost Arabů a křižáckých válek až po situaci Židů v Evropě. Třetí až pátá kapitola popisují situaci Židů v Evropě, jejich odchod do Palestiny a její osidlování, průběh první až čtvrté vlny přistěhovalectví a první jednání s Velkou Británií. Kapitoly šest až devět se zabývají situací Židů během druhé světové války a židovskou otázkou, dále rozdělením Palestiny a vznikem samotného státu Izrael a popisuje prvních pět arabsko-izraelských válek a arabské národní povstání - intifádu. Poslední dvě kapitoly pojednávají o hospodářské politické situaci v průběhu 65 let státu a také o výhledu Izraele do budoucna. V závěru práce se objevuje krátké shrnutí a zhodnocení cíle práce. V příloze je uveden seznam organizací, jejichž názvy se v bakalářské práci objevují a dále mapy popisující rozdělení Palestiny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractBachelor thesis Zionism and Israel's creation focuses on the history of Zionism and the creation of the State of Israel from the period of the kings to the present day. The first chapter provides definitions of key words. The second chapter deals with the early history of Israel from the period of the kings, through the Hellenistic, Roman and Byzantine periods, the presence of the Arabs and the Crusades to the situation of Jews in Europe. The third to fifth chapter describes the situation of Jews in Europe, their departure to Palestine and its colonization, the course first to fourth wave of immigration, and the first meeting with Great Britain. Chapters six to nine deal with the situation of the Jews during World War II and the Jewish Question, further division of Palestine and the creation of the state of Israel itself and describes the first five Arab-Israeli wars and Arab nationalist uprising - intifada. The last two chapters deal with the economic political situation during the 65 years of the state, as well as the outlook for the future of Israel. In conclusion, it appears a brief summary and evaluation of project objectives. The annex contains a list of organizations whose names appear in the thesis and maps describing the partition of Palestine. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.titleSionismus a vznik Izraelecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-26
dc.description.departmentJabokcs_CZ
dc.description.departmentJaboken_US
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId178577
dc.title.translatedSionism and Rebirth of Israelen_US
dc.contributor.refereeJančařík, Zdeněk
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePastoral and Social Worken_US
thesis.degree.disciplinePastorační a sociální prácecs_CZ
thesis.degree.programSociální prácecs_CZ
thesis.degree.programSocial Worken_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Jabokcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Jaboken_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPastorační a sociální prácecs_CZ
uk.degree-discipline.enPastoral and Social Worken_US
uk.degree-program.csSociální prácecs_CZ
uk.degree-program.enSocial Worken_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csBakalářská práce Sionismus a vznik Izraele se zabývá historií sionismu a vzniku státu Izrael od období králů až po dnešní dobu. V první kapitole práce jsou uvedeny definice klíčových slov. Druhá kapitola pojednává o rané historii Izraele od období králů, přes helénistické, římské a byzantské období, přítomnost Arabů a křižáckých válek až po situaci Židů v Evropě. Třetí až pátá kapitola popisují situaci Židů v Evropě, jejich odchod do Palestiny a její osidlování, průběh první až čtvrté vlny přistěhovalectví a první jednání s Velkou Británií. Kapitoly šest až devět se zabývají situací Židů během druhé světové války a židovskou otázkou, dále rozdělením Palestiny a vznikem samotného státu Izrael a popisuje prvních pět arabsko-izraelských válek a arabské národní povstání - intifádu. Poslední dvě kapitoly pojednávají o hospodářské politické situaci v průběhu 65 let státu a také o výhledu Izraele do budoucna. V závěru práce se objevuje krátké shrnutí a zhodnocení cíle práce. V příloze je uveden seznam organizací, jejichž názvy se v bakalářské práci objevují a dále mapy popisující rozdělení Palestiny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enBachelor thesis Zionism and Israel's creation focuses on the history of Zionism and the creation of the State of Israel from the period of the kings to the present day. The first chapter provides definitions of key words. The second chapter deals with the early history of Israel from the period of the kings, through the Hellenistic, Roman and Byzantine periods, the presence of the Arabs and the Crusades to the situation of Jews in Europe. The third to fifth chapter describes the situation of Jews in Europe, their departure to Palestine and its colonization, the course first to fourth wave of immigration, and the first meeting with Great Britain. Chapters six to nine deal with the situation of the Jews during World War II and the Jewish Question, further division of Palestine and the creation of the state of Israel itself and describes the first five Arab-Israeli wars and Arab nationalist uprising - intifada. The last two chapters deal with the economic political situation during the 65 years of the state, as well as the outlook for the future of Israel. In conclusion, it appears a brief summary and evaluation of project objectives. The annex contains a list of organizations whose names appear in the thesis and maps describing the partition of Palestine. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Jabokcs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV