Show simple item record

The selected problems of juvenile justice
dc.contributor.advisorVanduchová, Marie
dc.creatorStojanová, Klára
dc.date.accessioned2019-05-02T18:08:34Z
dc.date.available2019-05-02T18:08:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/99861
dc.description.abstractNázev diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a klíčová slova Název diplomové práce: Vybrané problémy trestního postihu mladistvých Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou trestního postihu mládeže v kontextu práva a psychologie, s cílem zaměřit se na problematické oblasti právní úpravy, zhodnotit je a předložit v tomto kontextu návrhy de lege ferenda. Práce je rozdělena do tří na sebe navazujících kapitol. První kapitola se zabývá vybranou právní úpravou trestního postihu mládeže, zejména s důrazem na sankcionování mládeže. Konkrétně je v rámci této kapitoly pojednáno o modelech zacházení s delikventní mládeží, principech sankcionování mladistvých, systému sankčních opatření, problematice sankcionování dětí mladších patnácti let a o otázce hranice trestní odpovědnosti a jejího stanovení. Na závěr kapitoly jsou uvedeny statistické údaje, které se k výše zmíněným institutům váží. Druhá kapitola je věnována psychologickým aspektům trestního postihu mládeže. V rámci této kapitoly jsou postupně popsány vybrané zásadní poznatky vývojové psychologie, konkrétně se práce věnuje obecné charakteristice relevantních vývojových období jedince a stručnému popisu vybraných periodizací lidského vývoje, s důrazem na vývoj kognitivní a morální. Třetí kapitola diplomové práce zjištění z obou...cs_CZ
dc.description.abstractNázev diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a klíčová slova Title of the thesis: The selected problems of juvenile justice Abstract This diploma thesis deals with the issue of criminal punishment of juveniles in the context of law and psychology in order to focus on the problematic areas of legal regulation, evaluate those areas and present proposals de lege ferenda in this context. The thesis is divided into three consecutive chapters. The first chapter deals with the selected legal regulation of the juvenile justice, especially with the emphasis on sanctioning the youth. More specifically, this chapter focuses on the models of dealing with delinquent youth, the principles of sanctioning juveniles, the sanction system, the problem of sanctioning of children under the age of 15 and the question of the age limit of criminal responsibility and its determination. At the end of the chapter the statistical data, which relate to the above-mentioned institutes, are presented. The second chapter is devoted to the psychological aspects of the juvenile justice. Within the framework of this chapter are gradually described selected basic issues of developmental psychology. In particular, the thesis deals with the general characteristics of the relevant development periods of the individual and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectMládežcs_CZ
dc.subjectsankcionovánícs_CZ
dc.subjectvývojová psychologiecs_CZ
dc.subjectJuvenilesen_US
dc.subjectsanctioningen_US
dc.subjectdevelopmental psychologyen_US
dc.titleVybrané problémy trestního postihu mladistvýchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-25
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId186122
dc.title.translatedThe selected problems of juvenile justiceen_US
dc.contributor.refereeJelínek, Jiří
dc.identifier.aleph002193067
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNázev diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a klíčová slova Název diplomové práce: Vybrané problémy trestního postihu mladistvých Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou trestního postihu mládeže v kontextu práva a psychologie, s cílem zaměřit se na problematické oblasti právní úpravy, zhodnotit je a předložit v tomto kontextu návrhy de lege ferenda. Práce je rozdělena do tří na sebe navazujících kapitol. První kapitola se zabývá vybranou právní úpravou trestního postihu mládeže, zejména s důrazem na sankcionování mládeže. Konkrétně je v rámci této kapitoly pojednáno o modelech zacházení s delikventní mládeží, principech sankcionování mladistvých, systému sankčních opatření, problematice sankcionování dětí mladších patnácti let a o otázce hranice trestní odpovědnosti a jejího stanovení. Na závěr kapitoly jsou uvedeny statistické údaje, které se k výše zmíněným institutům váží. Druhá kapitola je věnována psychologickým aspektům trestního postihu mládeže. V rámci této kapitoly jsou postupně popsány vybrané zásadní poznatky vývojové psychologie, konkrétně se práce věnuje obecné charakteristice relevantních vývojových období jedince a stručnému popisu vybraných periodizací lidského vývoje, s důrazem na vývoj kognitivní a morální. Třetí kapitola diplomové práce zjištění z obou...cs_CZ
uk.abstract.enNázev diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a klíčová slova Title of the thesis: The selected problems of juvenile justice Abstract This diploma thesis deals with the issue of criminal punishment of juveniles in the context of law and psychology in order to focus on the problematic areas of legal regulation, evaluate those areas and present proposals de lege ferenda in this context. The thesis is divided into three consecutive chapters. The first chapter deals with the selected legal regulation of the juvenile justice, especially with the emphasis on sanctioning the youth. More specifically, this chapter focuses on the models of dealing with delinquent youth, the principles of sanctioning juveniles, the sanction system, the problem of sanctioning of children under the age of 15 and the question of the age limit of criminal responsibility and its determination. At the end of the chapter the statistical data, which relate to the above-mentioned institutes, are presented. The second chapter is devoted to the psychological aspects of the juvenile justice. Within the framework of this chapter are gradually described selected basic issues of developmental psychology. In particular, the thesis deals with the general characteristics of the relevant development periods of the individual and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1
dc.identifier.lisID990021930670106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV