Show simple item record

Minimum age of criminal responsibility in English and Czech law - comparative study
dc.contributor.advisorVokoun, Rudolf
dc.creatorGavendová, Lucie
dc.date.accessioned2020-02-18T11:07:02Z
dc.date.available2020-02-18T11:07:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/99457
dc.description.abstract1 Minimum age of criminal responsibility in English and Czech law - comparative study Abstract The subject of the rigorous thesis is criminal responsibility of juveniles, specifically the minimum age of criminal responsibility and its legal regulation in legal orders of selected countries - England and Wales on the one side and Czech republic on the other side. The minimum age of criminal responsibility in England and Wales which are both countries of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and typical representatives of Common Law legal system is 10 years old. The legal regulation in Czech republic as a representative of Continental Law legal system sets the age of criminal responsibility at the moment of completion of 15 years. The main aim of this thesis is to provide a reader with a comprehensive awareness of the legal regulation concerning the minimum age of criminal responsibility in surveyed countries and to compare these two different regulations via the method of comparative jurisprudence. First two chapters define the subject of this thesis from theoretical and methodological point of view. Theoretical determination provides a reader with elementary introduction of the main issue and includes also the list of fundamental legislation used in the following text of this thesis....en_US
dc.description.abstract1 Věková hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém právu - komparace Abstrakt Předmětem rigorózní práce je trestní odpovědnost mládeže, konkrétně věková hranice určující její počátek a její úprava v právních řádech vybraných zemí - Anglii a Walesu na straně jedné a České republiky na straně druhé. V Anglii a Walesu, zemích Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které jsou typickými reprezentanty angloamerického systému common law, je počátek trestní odpovědnosti stanoven dosažením věku 10 let. Právní úprava České republiky jakožto představitelky systému práva kontinentálního přiznává mladým jedincům trestní odpovědnost až dovršením patnáctého roku věku. Práce si klade za cíl poskytnout čtenáři ucelené povědomí o právní úpravě minimální věkové hranice trestní odpovědnosti ve zkoumaných zemích a za užití metody právní komparatistiky provést jejich porovnání. V prvních dvou kapitolách je vymezen předmět práce z teoretického a metodologického hlediska, kdy teoretické vymezení poskytne čtenáři základní seznámení se zkoumanou problematikou včetně výčtu základních právních předpisů, ze kterých bude při psaní práce čerpáno, vymezení metodologického rámce pak poskytne vysvětlení, s jakými vědeckými metodami a jakým způsobem bude v následujícím textu pracováno. Dále následuje již samotná...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectVěkcs_CZ
dc.subjectTrestní odpovědnostcs_CZ
dc.subjectVěková hranice trestní odpovědnostics_CZ
dc.subjectSoudnictví nad mládežícs_CZ
dc.subjectRozumová a mravní vyspělostcs_CZ
dc.subjectAnglické trestní právocs_CZ
dc.subjectČeské trestní právocs_CZ
dc.subjectAgeen_US
dc.subjectCriminal responsibilityen_US
dc.subjectMinimum age of criminal responsibilityen_US
dc.subjectYouth justiceen_US
dc.subjectIntellectual and moral developmenten_US
dc.subjectEnglish criminal lawen_US
dc.subjectCzech criminal lawen_US
dc.titleVěková hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém právu - komparacecs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-19
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId200515
dc.title.translatedMinimum age of criminal responsibility in English and Czech law - comparative studyen_US
dc.contributor.refereeBohuslav, Lukáš
dc.identifier.aleph002192252
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs1 Věková hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém právu - komparace Abstrakt Předmětem rigorózní práce je trestní odpovědnost mládeže, konkrétně věková hranice určující její počátek a její úprava v právních řádech vybraných zemí - Anglii a Walesu na straně jedné a České republiky na straně druhé. V Anglii a Walesu, zemích Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které jsou typickými reprezentanty angloamerického systému common law, je počátek trestní odpovědnosti stanoven dosažením věku 10 let. Právní úprava České republiky jakožto představitelky systému práva kontinentálního přiznává mladým jedincům trestní odpovědnost až dovršením patnáctého roku věku. Práce si klade za cíl poskytnout čtenáři ucelené povědomí o právní úpravě minimální věkové hranice trestní odpovědnosti ve zkoumaných zemích a za užití metody právní komparatistiky provést jejich porovnání. V prvních dvou kapitolách je vymezen předmět práce z teoretického a metodologického hlediska, kdy teoretické vymezení poskytne čtenáři základní seznámení se zkoumanou problematikou včetně výčtu základních právních předpisů, ze kterých bude při psaní práce čerpáno, vymezení metodologického rámce pak poskytne vysvětlení, s jakými vědeckými metodami a jakým způsobem bude v následujícím textu pracováno. Dále následuje již samotná...cs_CZ
uk.abstract.en1 Minimum age of criminal responsibility in English and Czech law - comparative study Abstract The subject of the rigorous thesis is criminal responsibility of juveniles, specifically the minimum age of criminal responsibility and its legal regulation in legal orders of selected countries - England and Wales on the one side and Czech republic on the other side. The minimum age of criminal responsibility in England and Wales which are both countries of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and typical representatives of Common Law legal system is 10 years old. The legal regulation in Czech republic as a representative of Continental Law legal system sets the age of criminal responsibility at the moment of completion of 15 years. The main aim of this thesis is to provide a reader with a comprehensive awareness of the legal regulation concerning the minimum age of criminal responsibility in surveyed countries and to compare these two different regulations via the method of comparative jurisprudence. First two chapters define the subject of this thesis from theoretical and methodological point of view. Theoretical determination provides a reader with elementary introduction of the main issue and includes also the list of fundamental legislation used in the following text of this thesis....en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV