Show simple item record

Comparison of knowledge of nurses and practrical nurses about the prevention and treatment of decubitus
dc.contributor.advisorKordulová, Pavla
dc.creatorKrajč, Lukáš
dc.date.accessioned2018-09-18T10:34:27Z
dc.date.available2018-09-18T10:34:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/99110
dc.description.abstractPro svoji bakalářskou práci jsem zvolil oblast dekubitů. Dekubitus je závažnou komplikací, která postihuje všechny věkové skupiny pacientů a snižuje jejich kvalitu života. Výskyt dekubitů patří mezi základní indikátory kvality léčebné a ošetřovatelské péče a je pečlivě monitorován. Nicméně vznikají i navzdory kvalitní a profesionální péči ošetřovatelského personálu,neboť existují faktory,které při vzniku dekubitu ovlivnitnedokážeme. Ve fázi, kdy tedy již došlo ke vzniku dekubitu, přichází na řadu léčba. Stejně jako dnes již není možné pojímat dekubitusjako samostatnýproblém,taki jeho léčba musí být pojata komplexně. Na prevenci i léčbu proleženin jsou ročně vynakládány nemalé finanční částky. Nejefektivněji vynaložené finanční prostředky jsou na prevenci, která cíleně chrání pacienty před poškozením jejich zdraví. V teoretické části otevírám problematiku dekubitů. Především se zaměřuji na diagnostiku, léčbu a prevenci.Podkladypro vypracování práce jsem čerpal na základě rešerše vytvořené v Národní lékařské knihovně. Zahrnuto bylo i doporučení European Pressure Ulcer Advisory Panel - EPUAP. Ve své práci používám citační normu ISO 690. Metodika: Pro vypracování bakalářské práce jsem zvolil kvantitativní formu výzkumu. Kvantitativnísběr dat pomocí strukturovanéhodotazníkového šetření, který zjišťuje...cs_CZ
dc.description.abstractFor my bachelor thesis I chose the area of decubitus.Dekubitus is a serious complicationthat affects all age groups of patients and reduces their quality of life. Occurrence of decubitus is one of the basic indicators of quality of treatment and nursing care and is carefully monitored. Nevertheless, despite the quality and professional care of nursing staff, they arise, as there are factors that can not affect the occurrence of pressure decay. At the stage when there is alreadya decubitus,treatment is coming. Just as today it is no longer possible to treat the decubitus as a separate problem, so its treatment must be conceived in a comprehensiveway. There are a large amount of moneyspent on prevention and treatment of bed sores. The most effective money spent is on prevention that deliberately protects patients from harming their health. In the theoretical part I open the issue of decubitus. In particular, I focus on diagnostics, treatment and prevention.The basis for the work was based on the research created in the National Medical Library. Also included was the European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). In my work I use the ISO 690 citation standard. Methodology: I have chosen a quantitative form of research for the bachelor thesis. Quantitative data collection using a structured...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectDecubiusen_US
dc.subjectimmobilityen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.subjectnursing careen_US
dc.subjectassessment scalesen_US
dc.subjectnutritionen_US
dc.subjectDekubitycs_CZ
dc.subjectimobilitacs_CZ
dc.subjectprevencecs_CZ
dc.subjectošetřovatelská péčecs_CZ
dc.subjecthodnotící škálycs_CZ
dc.subjectvýživacs_CZ
dc.titleSrovnání znalostí všeobecných sester a praktických sester o prevenci a léčbě dekubitůcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-13
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId188994
dc.title.translatedComparison of knowledge of nurses and practrical nurses about the prevention and treatment of decubitusen_US
dc.contributor.refereeKulhavá, Miluše
dc.identifier.aleph002191681
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.programNursingen_US
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csPro svoji bakalářskou práci jsem zvolil oblast dekubitů. Dekubitus je závažnou komplikací, která postihuje všechny věkové skupiny pacientů a snižuje jejich kvalitu života. Výskyt dekubitů patří mezi základní indikátory kvality léčebné a ošetřovatelské péče a je pečlivě monitorován. Nicméně vznikají i navzdory kvalitní a profesionální péči ošetřovatelského personálu,neboť existují faktory,které při vzniku dekubitu ovlivnitnedokážeme. Ve fázi, kdy tedy již došlo ke vzniku dekubitu, přichází na řadu léčba. Stejně jako dnes již není možné pojímat dekubitusjako samostatnýproblém,taki jeho léčba musí být pojata komplexně. Na prevenci i léčbu proleženin jsou ročně vynakládány nemalé finanční částky. Nejefektivněji vynaložené finanční prostředky jsou na prevenci, která cíleně chrání pacienty před poškozením jejich zdraví. V teoretické části otevírám problematiku dekubitů. Především se zaměřuji na diagnostiku, léčbu a prevenci.Podkladypro vypracování práce jsem čerpal na základě rešerše vytvořené v Národní lékařské knihovně. Zahrnuto bylo i doporučení European Pressure Ulcer Advisory Panel - EPUAP. Ve své práci používám citační normu ISO 690. Metodika: Pro vypracování bakalářské práce jsem zvolil kvantitativní formu výzkumu. Kvantitativnísběr dat pomocí strukturovanéhodotazníkového šetření, který zjišťuje...cs_CZ
uk.abstract.enFor my bachelor thesis I chose the area of decubitus.Dekubitus is a serious complicationthat affects all age groups of patients and reduces their quality of life. Occurrence of decubitus is one of the basic indicators of quality of treatment and nursing care and is carefully monitored. Nevertheless, despite the quality and professional care of nursing staff, they arise, as there are factors that can not affect the occurrence of pressure decay. At the stage when there is alreadya decubitus,treatment is coming. Just as today it is no longer possible to treat the decubitus as a separate problem, so its treatment must be conceived in a comprehensiveway. There are a large amount of moneyspent on prevention and treatment of bed sores. The most effective money spent is on prevention that deliberately protects patients from harming their health. In the theoretical part I open the issue of decubitus. In particular, I focus on diagnostics, treatment and prevention.The basis for the work was based on the research created in the National Medical Library. Also included was the European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). In my work I use the ISO 690 citation standard. Methodology: I have chosen a quantitative form of research for the bachelor thesis. Quantitative data collection using a structured...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
thesis.grade.code3
dc.identifier.lisID990021916810106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV