Show simple item record

Ionizing radiation and its influence on quality of human environment: Radon as a risk factor for health in the Czech Republic
dc.contributor.advisorŠiftová, Jana
dc.creatorSuchánek, Vladimír
dc.date.accessioned2019-05-03T14:58:27Z
dc.date.available2019-05-03T14:58:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/98919
dc.description.abstractIntroduction: Environmental pollution is a major human problem since the mid-19th century. This situation is improving in the second half of the 20th century when human recognizes the consequences of industrialization. The issue of air pollution and for example, the negative effects of ionizing radiation, or the release of radon from the geological subsoil and its influence on the diseases as lung carcinoma, all these issues get more important. Purposes: The aim of the work is to find out whether there is an association between elevated radon concentration in buildings and some health indicators (incidence and standardized mortality rate). Using statistical analysis, it is examined if there is a statistically significant relationship among the variables and if these variables should be correlated together. The partial aims of the thesis are also to bring a qualitative view in the form of a professional interview and to visualize the acquired data into maps. Methods: The sources of data were the demographic yearbooks of the Czech Statistical Office, the database on the incidence of lung carcinoma from the National Health Information System and the measured values of the volume activity of radon (OAR) provided by the State Office for Radiation Protection. The data was processed by basic statistical...en_US
dc.description.abstractÚvod: Znečišťování životního prostředí je zásadním problémem člověka od poloviny 19. století. Tato situace se zlepšuje až v druhé polovině 20. století, kdy si člověk začíná uvědomovat důsledky industrializace. Do popředí se tak dostává problematika znečištění ovzduší a např. i negativní účinky ionizujícího záření, případně únik radonu z geologického podloží a jeho vliv na vznik nejrůznější onemocnění, kterým může být například karcinom plic. Cíle: Cílem práce je zjistit, zda existuje asociace mezi zvýšenou koncentrací radonu v budovách a některými zdravotními ukazateli (incidencí a standardizovanou mírou úmrtnosti). Pomocí statistické analýzy bylo zkoumáno, zda je mezi proměnnými statisticky signifikantní vztah a zda lze tyto proměnné spolu korelovat. Dílčími cíli práce bylo také vnést kvalitativní pohled v podobě expertního rozhovoru a vizualizovat získaná data do map. Metodika: Zdrojovými datovými soubory byly demografické ročenky Českého statistického úřadu, databáze o incidenci karcinomu plic z Národního zdravotnického informačního systému a naměřené hodnoty objemové aktivity radonu (OAR) poskytnuté Státním úřadem radiační ochrany. Data byla zpracována základní statistickou analýzou (výpočet některých parametrů) a použita pro tvorbu map v programu ArcGIS a výpočet korelační analýzy v programu...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectradoncs_CZ
dc.subjectradonové rizikocs_CZ
dc.subjectkarcinom pliccs_CZ
dc.subjectživotní prostředí člověkacs_CZ
dc.subjectzdravícs_CZ
dc.subjectionizující zářenícs_CZ
dc.subjectradonen_US
dc.subjectradon risken_US
dc.subjectlung canceren_US
dc.subjecthuman environmenten_US
dc.subjecthealthen_US
dc.subjectionizing radiationen_US
dc.titleIonizující záření a jeho vliv na kvalitu životního prostředí člověka: Radon jako rizikový faktor pro lidské zdraví v ČRcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-11
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId197564
dc.title.translatedIonizing radiation and its influence on quality of human environment: Radon as a risk factor for health in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeKazmarová, Helena
dc.identifier.aleph002191315
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociální epidemiologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial Epidemiologyen_US
thesis.degree.programEpidemiologiecs_CZ
thesis.degree.programEpidemiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální epidemiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial Epidemiologyen_US
uk.degree-program.csEpidemiologiecs_CZ
uk.degree-program.enEpidemiologyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csÚvod: Znečišťování životního prostředí je zásadním problémem člověka od poloviny 19. století. Tato situace se zlepšuje až v druhé polovině 20. století, kdy si člověk začíná uvědomovat důsledky industrializace. Do popředí se tak dostává problematika znečištění ovzduší a např. i negativní účinky ionizujícího záření, případně únik radonu z geologického podloží a jeho vliv na vznik nejrůznější onemocnění, kterým může být například karcinom plic. Cíle: Cílem práce je zjistit, zda existuje asociace mezi zvýšenou koncentrací radonu v budovách a některými zdravotními ukazateli (incidencí a standardizovanou mírou úmrtnosti). Pomocí statistické analýzy bylo zkoumáno, zda je mezi proměnnými statisticky signifikantní vztah a zda lze tyto proměnné spolu korelovat. Dílčími cíli práce bylo také vnést kvalitativní pohled v podobě expertního rozhovoru a vizualizovat získaná data do map. Metodika: Zdrojovými datovými soubory byly demografické ročenky Českého statistického úřadu, databáze o incidenci karcinomu plic z Národního zdravotnického informačního systému a naměřené hodnoty objemové aktivity radonu (OAR) poskytnuté Státním úřadem radiační ochrany. Data byla zpracována základní statistickou analýzou (výpočet některých parametrů) a použita pro tvorbu map v programu ArcGIS a výpočet korelační analýzy v programu...cs_CZ
uk.abstract.enIntroduction: Environmental pollution is a major human problem since the mid-19th century. This situation is improving in the second half of the 20th century when human recognizes the consequences of industrialization. The issue of air pollution and for example, the negative effects of ionizing radiation, or the release of radon from the geological subsoil and its influence on the diseases as lung carcinoma, all these issues get more important. Purposes: The aim of the work is to find out whether there is an association between elevated radon concentration in buildings and some health indicators (incidence and standardized mortality rate). Using statistical analysis, it is examined if there is a statistically significant relationship among the variables and if these variables should be correlated together. The partial aims of the thesis are also to bring a qualitative view in the form of a professional interview and to visualize the acquired data into maps. Methods: The sources of data were the demographic yearbooks of the Czech Statistical Office, the database on the incidence of lung carcinoma from the National Health Information System and the measured values of the volume activity of radon (OAR) provided by the State Office for Radiation Protection. The data was processed by basic statistical...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
thesis.grade.code3
dc.identifier.lisID990021913150106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV