Show simple item record

Tobacco and cannabis use in clients of low-threshold facilities for adolescents in Prague
dc.contributor.advisorDrbohlavová, Barbora
dc.creatorNikodymová, Tereza
dc.date.accessioned2018-09-18T08:09:29Z
dc.date.available2018-09-18T08:09:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/98908
dc.description.abstractVýchodiska: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) jsou službou sociální prevence zaměřující se na děti a mladistvé. Výzkumy ukazují, že mezi klienty NZDM jsou často jedinci inklinující ve vyšší míře k rizikovému chování. Lze předpokládat, že prevalence užívání návykových látek bude u klientů NZDM vyšší než v obecné školní populaci. Cíle: Cílem práce bylo prozkoumat míru užívání tabáku a konopí u dětí a mladistvých v několika NZDM v Praze. Práce měla zjišťovat, zda klienti NZDM inklinují ve větší míře k užívání jmenovaných návykových látek než děti a mladiství z obecné populace. Výsledná data byla porovnána se studií ESPAD 2015. Metody: Pro výzkum byla použita kvantitativní metoda zkoumání pomocí dotazníku, který byl inspirován dotazníkem pro studii ESPAD 2015. Byly vybrány otázky relevantní pro daný výzkum, které byly na základě předvýzkumu upraveny. Data byla následně zpracována deskriptivní analýzou v programu Microsoft Excel a převedena do podoby tabulek a grafů. Výsledky: Celoživotní prevalence užívání tabáku ve výzkumném souboru byla 77,3 %, prevalence denního užívání byla 47,4 %. Celoživotní prevalence užívání konopí byla 52,6 %, prevalence denního užívání byla 4,1 %. V porovnání se studií ESPAD 2015 klienti NZDM vykazují vyšší celoživotní prevalenci (87,5 %) užívání tabáku než...cs_CZ
dc.description.abstractBackground: Low-threshold facilities for children and youth are a social prevention service that focuses on the children and adolescents. Research shows that clients of low- threshold facilities are often individuals who tend to be at a higher risk. It can be assumed that the prevalence of drug use will be higher for clients of these facilities than in the general school population. Objectives: The aim of this study was to investigate the use of tobacco and cannabis in children and adolescents in some low-threshold facilities in Prague. The study should investigate whether clients of these facilities tend to be more likely to use named addictive substances than children and adolescents from the general population. The data were compared with the ESPAD 2015 study. Methods: A quantitative method of research was used. The questionnaire was inspired by the ESPAD 2015 study questionnaire. Only questions relevant to the research, that were modified by pre-research, were used. The data was then processed by descriptive analysis in Microsoft Excel and converted to tables and graphs. Results: The analysis showed that the lifetime prevalence of tobacco use was 77,3 %, the prevalence of daily tobacco use was 47,4 %. The lifetime prevalence of cannabis use was 52,6 %, prevalence of daily cannabis use was 4,1...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectLow-threshold facilities for adolescentsen_US
dc.subjecttobaccoen_US
dc.subjectcannabisen_US
dc.subjectaddictive substancesen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.subjectchildrenen_US
dc.subjectadolescentsen_US
dc.subjectNízkoprahové zařízení pro děti a mládežcs_CZ
dc.subjecttabákcs_CZ
dc.subjectkonopícs_CZ
dc.subjectnávykové látkycs_CZ
dc.subjectprevencecs_CZ
dc.subjectdětics_CZ
dc.subjectdospívajícícs_CZ
dc.titleUžívání tabáku a konopí u klientů nízkoprahových zařízení pro dětí a mládež v Prazecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-11
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId196409
dc.title.translatedTobacco and cannabis use in clients of low-threshold facilities for adolescents in Pragueen_US
dc.contributor.refereeKulhánek, Adam
dc.identifier.aleph002191304
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csVýchodiska: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) jsou službou sociální prevence zaměřující se na děti a mladistvé. Výzkumy ukazují, že mezi klienty NZDM jsou často jedinci inklinující ve vyšší míře k rizikovému chování. Lze předpokládat, že prevalence užívání návykových látek bude u klientů NZDM vyšší než v obecné školní populaci. Cíle: Cílem práce bylo prozkoumat míru užívání tabáku a konopí u dětí a mladistvých v několika NZDM v Praze. Práce měla zjišťovat, zda klienti NZDM inklinují ve větší míře k užívání jmenovaných návykových látek než děti a mladiství z obecné populace. Výsledná data byla porovnána se studií ESPAD 2015. Metody: Pro výzkum byla použita kvantitativní metoda zkoumání pomocí dotazníku, který byl inspirován dotazníkem pro studii ESPAD 2015. Byly vybrány otázky relevantní pro daný výzkum, které byly na základě předvýzkumu upraveny. Data byla následně zpracována deskriptivní analýzou v programu Microsoft Excel a převedena do podoby tabulek a grafů. Výsledky: Celoživotní prevalence užívání tabáku ve výzkumném souboru byla 77,3 %, prevalence denního užívání byla 47,4 %. Celoživotní prevalence užívání konopí byla 52,6 %, prevalence denního užívání byla 4,1 %. V porovnání se studií ESPAD 2015 klienti NZDM vykazují vyšší celoživotní prevalenci (87,5 %) užívání tabáku než...cs_CZ
uk.abstract.enBackground: Low-threshold facilities for children and youth are a social prevention service that focuses on the children and adolescents. Research shows that clients of low- threshold facilities are often individuals who tend to be at a higher risk. It can be assumed that the prevalence of drug use will be higher for clients of these facilities than in the general school population. Objectives: The aim of this study was to investigate the use of tobacco and cannabis in children and adolescents in some low-threshold facilities in Prague. The study should investigate whether clients of these facilities tend to be more likely to use named addictive substances than children and adolescents from the general population. The data were compared with the ESPAD 2015 study. Methods: A quantitative method of research was used. The questionnaire was inspired by the ESPAD 2015 study questionnaire. Only questions relevant to the research, that were modified by pre-research, were used. The data was then processed by descriptive analysis in Microsoft Excel and converted to tables and graphs. Results: The analysis showed that the lifetime prevalence of tobacco use was 77,3 %, the prevalence of daily tobacco use was 47,4 %. The lifetime prevalence of cannabis use was 52,6 %, prevalence of daily cannabis use was 4,1...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
thesis.grade.code2
dc.identifier.lisID990021913040106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV