Show simple item record

Profile of Occupational Therapy of Clients with Acquired Brain Injuries in the non Profit Sector of Rehabilitation. Subtitle: Analysis of Factors Influencing the Results of Therapy
dc.contributor.advisorKotková, Karla
dc.creatorHlavatá, Barbora
dc.date.accessioned2018-09-18T10:40:06Z
dc.date.available2018-09-18T10:40:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/98863
dc.description.abstractBAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Barbora Hlavatá Vedoucí práce: MUDr. Karla Kotková Oponent práce: Název bakalářské práce: Profil ergoterapie u klientů se získaným poškozením mozku v neziskovém sektoru rehabilitace: Analýza faktorů ovlivňujících výsledky terapie Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o onemocněních patřících pod pojem získané poškození mozku a jejich klinické důsledky. Dále je popsán systém rehabilitace této cílové skupiny a postavení nestátních neziskových organizací v tomto systému. Práce poskytuje přehled možností ergoterapeutické intervence ve čtvrté a páté fázi rehabilitace. Praktická část je pilotní studie, kde je hlavní výzkumná otázka: ,,Jaké faktory ovlivňují úspěšnost ergoterapie v neziskové organizaci u klientů po poškození mozku?" Cílem je tedy najít faktory, které by mohly ovlivňovat úspěšnost rehabilitační intervence v konkrétní organizaci. Použitá metoda je zkoumání dokumentů. Dalším cílem praktické části je zmapovat situaci poskytování rehabilitace v neziskových organizacích v České republice. Jako pozitivní prediktivní faktor úspěšnosti bylo určeno ženské pohlaví, vysokoškolské vzdělání a motivace. Nejúspěšnější klienti byli ve věkové skupině 46 až 55 let. Negativní...cs_CZ
dc.description.abstractBACHELOR THESIS ABSTRACT Name and surname: Barbora Hlavatá Supervisor: MUDr. Karla Kotková Opponent: Thesis title: Profile of Occupational Therapy of Clients with Acquired Brain Injuries in the non Profit Sector of Rehabilitation: Analysis of Factors Influencing the Results of Therapy Abstract: This bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part summarizes the knowledge regarding diseases belonging to the concept of acquired brain injuries and their clinical consequences. In addition, the system of rehabilitation of this target group and the status of non-governmental non-profit organizations in this system are described. The thesis provides an overview of the possibilities of occupational therapy intervention in the fourth and fifth phases of rehabilitation. The practical part of the thesis is a pilot study focusing on the following research question: "Which factors affect the success of occupational therapy in clients after brain injury?". The aim is to find factors that could influence the success of rehabilitation interventions in a particular organization. The examination of documents is the used method. Another aim of the practical part is to map out the situation of providing rehabilitation in non- profit organization in the Czech Republic. The female gender,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectoccupational therapyen_US
dc.subjectacquired brain injuryen_US
dc.subjectnon-profit organisationen_US
dc.subjectrehabilitation resultsen_US
dc.subjectergoterapiecs_CZ
dc.subjectzískané poškození mozkucs_CZ
dc.subjectneziskové organizacecs_CZ
dc.subjectvýsledky rehabilitacecs_CZ
dc.titleProfil ergoterapie u klientů se získaným poškozením mozku v neziskovém sektoru rehabilitace. Podtitul: Analýza faktorů ovlivňujících výsledky terapiecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-11
dc.description.departmentDepartment of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
dc.description.departmentKlinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId190584
dc.title.translatedProfile of Occupational Therapy of Clients with Acquired Brain Injuries in the non Profit Sector of Rehabilitation. Subtitle: Analysis of Factors Influencing the Results of Therapyen_US
dc.contributor.refereeKrulová, Anna
dc.identifier.aleph002191259
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineErgoterapiecs_CZ
thesis.degree.disciplineOccupational therapyen_US
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csErgoterapiecs_CZ
uk.degree-discipline.enOccupational therapyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Barbora Hlavatá Vedoucí práce: MUDr. Karla Kotková Oponent práce: Název bakalářské práce: Profil ergoterapie u klientů se získaným poškozením mozku v neziskovém sektoru rehabilitace: Analýza faktorů ovlivňujících výsledky terapie Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o onemocněních patřících pod pojem získané poškození mozku a jejich klinické důsledky. Dále je popsán systém rehabilitace této cílové skupiny a postavení nestátních neziskových organizací v tomto systému. Práce poskytuje přehled možností ergoterapeutické intervence ve čtvrté a páté fázi rehabilitace. Praktická část je pilotní studie, kde je hlavní výzkumná otázka: ,,Jaké faktory ovlivňují úspěšnost ergoterapie v neziskové organizaci u klientů po poškození mozku?" Cílem je tedy najít faktory, které by mohly ovlivňovat úspěšnost rehabilitační intervence v konkrétní organizaci. Použitá metoda je zkoumání dokumentů. Dalším cílem praktické části je zmapovat situaci poskytování rehabilitace v neziskových organizacích v České republice. Jako pozitivní prediktivní faktor úspěšnosti bylo určeno ženské pohlaví, vysokoškolské vzdělání a motivace. Nejúspěšnější klienti byli ve věkové skupině 46 až 55 let. Negativní...cs_CZ
uk.abstract.enBACHELOR THESIS ABSTRACT Name and surname: Barbora Hlavatá Supervisor: MUDr. Karla Kotková Opponent: Thesis title: Profile of Occupational Therapy of Clients with Acquired Brain Injuries in the non Profit Sector of Rehabilitation: Analysis of Factors Influencing the Results of Therapy Abstract: This bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part summarizes the knowledge regarding diseases belonging to the concept of acquired brain injuries and their clinical consequences. In addition, the system of rehabilitation of this target group and the status of non-governmental non-profit organizations in this system are described. The thesis provides an overview of the possibilities of occupational therapy intervention in the fourth and fifth phases of rehabilitation. The practical part of the thesis is a pilot study focusing on the following research question: "Which factors affect the success of occupational therapy in clients after brain injury?". The aim is to find factors that could influence the success of rehabilitation interventions in a particular organization. The examination of documents is the used method. Another aim of the practical part is to map out the situation of providing rehabilitation in non- profit organization in the Czech Republic. The female gender,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Prazecs_CZ
thesis.grade.code1
dc.identifier.lisID990021912590106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV