Show simple item record

Verticalization of patients with peripheral ECMO in terms of nursing care
dc.contributor.advisorHladká, Petra
dc.creatorKřenková, Karolína
dc.date.accessioned2018-09-18T10:42:25Z
dc.date.available2018-09-18T10:42:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/98566
dc.description.abstractÚVOD: Systém ECMO je stále rozšířenější metodou podpory, používanou u pacientů s těžkým respiračním nebo oběhovým selháním. Léčba je často spojená s významnou imobilizací pacienta, která může trvat až několik týdnů, což vede k jeho těžké dekondici, prodlužuje se tak doba hospitalizace a návrat do běžného života je velmi náročný. V posledních letech se však objevily snahy o umožnění mobilizace i těmto pacientům, kteří mohou být při vědomí a mohou si udržet svalovou sílu. CÍLE A METODOLOGIE: Cílem práce bylo získat informace o zkušenostech sester s vertikalizací pacientů léčených metodou extrakorporální membránové oxygenace, zhodnotit výskyt nejčastějších bariér, které jim ve vertikalizaci brání a zhodnotit rozdíly v postoji sester k této problematice mezi oslovenými pracovišti. Výzkumné šetření probíhalo formou dotazníku vlastní tvorby. Výzkumný vzorek tvořily všeobecné sestry, pracující na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačních odděleních, kardiocenter v České republice, kde je metoda systému ECMO využívána. VÝSLEDKY: Vertikalizace a aktivní rehabilitace pacientů s periferním ECMO je v České republice spíše výjimečnou praxí. Respondenti na 4 z 6 oddělení uvedli, že pacienti s ECMO jsou příliš hemodynamicky nestabilní a tlumení a vertikalizace proto není možná. Na dvou...cs_CZ
dc.description.abstractINTRODUCTION: ECMO is an increasingly popular method of support used in cases with severe respiratory or circulatory failure. Treatment is often associated with significant immobilization of the patient, which may take up to several weeks, resulting in deterioration of physical fitness, extending lenght of hospitalization, and a return back to normal life is very difficult. In recent years, however, efforts have been made to enable mobilization even to those patients who may be conscious, in order to maintain their muscle power. OBJECTIVES AND METHODOLOGY: The aim of this thesis was to obtain information about nurses' experience with mobilisation of patients treated by extracorporal membrane oxygenation, to evaluate an occurrence of the most frequent barriers that prevent them from mobilizing paticents and to evaluate differences in nursing attitude among the addressed workplaces. The research was carried out in the form of a questionnaire of my own creation. The research sample consisted of nurses working in Intensive Care Units under cardiocenters in the Czech Republic where the ECMO method is used. RESULTS: Mobilization and active rehabilitation of patients with peripheral ECMO is very rare practice in the Czech Republic. In 4 out of 6 departments respondents reported that patients with ECMO are...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectECMO (extracorporealmembraneoxygenation)en_US
dc.subjectimmobilisation syndromeen_US
dc.subjectmobilisationen_US
dc.subjectnursing careen_US
dc.subjectECMO (extrakorporální membránová oxygenace)cs_CZ
dc.subjectimobilizační syndromcs_CZ
dc.subjectošetřovatelská péčecs_CZ
dc.subjectvertikalizacecs_CZ
dc.titleVertikalizace pacientů s periferním ECMO z pohledu ošetřovatelské péčecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-05
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId188640
dc.title.translatedVerticalization of patients with peripheral ECMO in terms of nursing careen_US
dc.contributor.refereePražáková, Zuzana
dc.identifier.aleph002190323
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineIntenzivní péčecs_CZ
thesis.degree.disciplineIntensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csIntenzivní péčecs_CZ
uk.degree-discipline.enIntensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csÚVOD: Systém ECMO je stále rozšířenější metodou podpory, používanou u pacientů s těžkým respiračním nebo oběhovým selháním. Léčba je často spojená s významnou imobilizací pacienta, která může trvat až několik týdnů, což vede k jeho těžké dekondici, prodlužuje se tak doba hospitalizace a návrat do běžného života je velmi náročný. V posledních letech se však objevily snahy o umožnění mobilizace i těmto pacientům, kteří mohou být při vědomí a mohou si udržet svalovou sílu. CÍLE A METODOLOGIE: Cílem práce bylo získat informace o zkušenostech sester s vertikalizací pacientů léčených metodou extrakorporální membránové oxygenace, zhodnotit výskyt nejčastějších bariér, které jim ve vertikalizaci brání a zhodnotit rozdíly v postoji sester k této problematice mezi oslovenými pracovišti. Výzkumné šetření probíhalo formou dotazníku vlastní tvorby. Výzkumný vzorek tvořily všeobecné sestry, pracující na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačních odděleních, kardiocenter v České republice, kde je metoda systému ECMO využívána. VÝSLEDKY: Vertikalizace a aktivní rehabilitace pacientů s periferním ECMO je v České republice spíše výjimečnou praxí. Respondenti na 4 z 6 oddělení uvedli, že pacienti s ECMO jsou příliš hemodynamicky nestabilní a tlumení a vertikalizace proto není možná. Na dvou...cs_CZ
uk.abstract.enINTRODUCTION: ECMO is an increasingly popular method of support used in cases with severe respiratory or circulatory failure. Treatment is often associated with significant immobilization of the patient, which may take up to several weeks, resulting in deterioration of physical fitness, extending lenght of hospitalization, and a return back to normal life is very difficult. In recent years, however, efforts have been made to enable mobilization even to those patients who may be conscious, in order to maintain their muscle power. OBJECTIVES AND METHODOLOGY: The aim of this thesis was to obtain information about nurses' experience with mobilisation of patients treated by extracorporal membrane oxygenation, to evaluate an occurrence of the most frequent barriers that prevent them from mobilizing paticents and to evaluate differences in nursing attitude among the addressed workplaces. The research was carried out in the form of a questionnaire of my own creation. The research sample consisted of nurses working in Intensive Care Units under cardiocenters in the Czech Republic where the ECMO method is used. RESULTS: Mobilization and active rehabilitation of patients with peripheral ECMO is very rare practice in the Czech Republic. In 4 out of 6 departments respondents reported that patients with ECMO are...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
thesis.grade.code1
dc.identifier.lisID990021903230106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV