Show simple item record

Morning letter as a tool for promoting reading and literacy
dc.contributor.advisorPoche Kargerová, Jana
dc.creatorJelínková, Eliška
dc.date.accessioned2019-02-19T14:19:25Z
dc.date.available2019-02-19T14:19:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/98512
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá ranní zprávou z programu Začít spolu jako možným nástrojem pro rozvoj čtenářské gramotnosti. V teoretické části se práce věnuje definici čtenářské gramotnosti, jejím jednotlivým rovinám a jejímu zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Porovnává klíčové kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání s rovinami čtenářské gramotnosti a objasňuje jejich vzájemný vztah a důležitost jejich stejnoměrného rozvoje. Podrobněji se věnuje jednomu ze stěžejních programů v této oblasti, programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, a jeho metodám rozvíjejícím čtenářskou gramotnost. Dále se zabývá programem Začít spolu a rozvojem čtenářské gramotnosti jako jeho součásti. Zaměřuje se zejména na ranní zprávu jako jednu z možných čtenářských strategií. Praktická část práce na základě pozorování a rozhovorů s učiteli programu Začít spolu mapuje, jaké formy ranních zpráv se osvědčují a jak je vnímán její přesah do čtenářské gramotnosti. Dále obsahuje soubor ranních zpráv aplikovaných v běžné třídě, jejich analýzu a reflexi z hlediska čtenářské gramotnosti. Na základě této analýzy obsahuje také návrhy ranních zpráv rozvíjejících roviny čtenářské gramotnosti, které v předchozích zprávách rozvíjeny nebyly.cs_CZ
dc.description.abstractThis Master's Thesis deals with the Morning Letter from the program Step by Step as a possible tool for developing reading literacy. The theoretical part deals with the definition of reading literacy, the individual components and its anchoring in the Framework Education Program for Elementary Education. Thesis compares the key competences set out in the Framework Education Program for Elementary Education with reading literacy and explains their relationship and the importance of their equal development. It also describes one of the key program in this area, the program Reading and Writing for Critical Thinking, and its methods of developing reading literacy. It also deals with program Step by Step and the development of reading literacy as its component. Thesis focuses mainly on the Morning Letter as a possible reading strategy. The practical part is based on observations and interviews with teachers from the program Step by Step and their experience with Morning Letters and which forms of them are confirmed to be useful and how is perceived its overlap in reading literacy. It also includes a set of Morning Letters applied in mainstream class and their analysis and reflection in terms of reading literacy. Based on this analysis thesis it also contains a few designs of Morning Letters emerging...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectranní zprávacs_CZ
dc.subjectprogram Začít spolucs_CZ
dc.subjectčtenářská gramotnostcs_CZ
dc.subjectroviny čtenářské gramotnostics_CZ
dc.subjectRámcový vzdělávací programcs_CZ
dc.subjectČtením a psaním ke kritickému myšlenícs_CZ
dc.subjectMorning Letteren_US
dc.subjectprogram Step by Stepen_US
dc.subjectreading literacyen_US
dc.subjectcomponents of reading literacyen_US
dc.subjectFramework Education Program for Elementary Educationen_US
dc.subjectReading and Writing for Critical Thinkingen_US
dc.titleRanní zpráva jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnostics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-10
dc.description.departmentKatedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId163108
dc.title.translatedMorning letter as a tool for promoting reading and literacyen_US
dc.contributor.refereeVallin, Petra
dc.identifier.aleph002190053
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá ranní zprávou z programu Začít spolu jako možným nástrojem pro rozvoj čtenářské gramotnosti. V teoretické části se práce věnuje definici čtenářské gramotnosti, jejím jednotlivým rovinám a jejímu zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Porovnává klíčové kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání s rovinami čtenářské gramotnosti a objasňuje jejich vzájemný vztah a důležitost jejich stejnoměrného rozvoje. Podrobněji se věnuje jednomu ze stěžejních programů v této oblasti, programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, a jeho metodám rozvíjejícím čtenářskou gramotnost. Dále se zabývá programem Začít spolu a rozvojem čtenářské gramotnosti jako jeho součásti. Zaměřuje se zejména na ranní zprávu jako jednu z možných čtenářských strategií. Praktická část práce na základě pozorování a rozhovorů s učiteli programu Začít spolu mapuje, jaké formy ranních zpráv se osvědčují a jak je vnímán její přesah do čtenářské gramotnosti. Dále obsahuje soubor ranních zpráv aplikovaných v běžné třídě, jejich analýzu a reflexi z hlediska čtenářské gramotnosti. Na základě této analýzy obsahuje také návrhy ranních zpráv rozvíjejících roviny čtenářské gramotnosti, které v předchozích zprávách rozvíjeny nebyly.cs_CZ
uk.abstract.enThis Master's Thesis deals with the Morning Letter from the program Step by Step as a possible tool for developing reading literacy. The theoretical part deals with the definition of reading literacy, the individual components and its anchoring in the Framework Education Program for Elementary Education. Thesis compares the key competences set out in the Framework Education Program for Elementary Education with reading literacy and explains their relationship and the importance of their equal development. It also describes one of the key program in this area, the program Reading and Writing for Critical Thinking, and its methods of developing reading literacy. It also deals with program Step by Step and the development of reading literacy as its component. Thesis focuses mainly on the Morning Letter as a possible reading strategy. The practical part is based on observations and interviews with teachers from the program Step by Step and their experience with Morning Letters and which forms of them are confirmed to be useful and how is perceived its overlap in reading literacy. It also includes a set of Morning Letters applied in mainstream class and their analysis and reflection in terms of reading literacy. Based on this analysis thesis it also contains a few designs of Morning Letters emerging...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV