Show simple item record

Observations in the logopedic diagnostics and therapy of the balbuties in the Czech and forein scientific literature
dc.contributor.advisorKlenková, Jiřina
dc.creatorŽárská, Kamila
dc.date.accessioned2019-02-19T11:51:51Z
dc.date.available2019-02-19T11:51:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/98443
dc.description.abstractTématem této diplomové práce jsou poznatky o logopedické diagnostice a terapii balbuties v odborné české a zahraniční literatuře. Práce je rozčleněna na čtyři kapitoly. Z toho tři jsou teoretické a jedna praktická. První teoretická kapitola pojednává o koktavosti, definuje základní pojmy, zabývá se etiologií, příznaky a projevy, klasifikací a dělením. Druhá kapitola shrnuje poznatky o diagnostice a terapii balbuties v české literatuře. Třetí kapitola shrnuje poznatky o diagnostice a terapii balbuties v anglické literatuře. Čtvrtá, empirická část je zpracována jako kvantitativní empirické šetření. Hlavní metodou sběru dat bylo dotazníkové šetření. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit jaké metody a techniky se používají při terapii koktavosti v České republice a ve Velké Británii. Jednotlivé subkapitoly empirické části představují výzkumné cíle a stanovené hypotézy, použité metody, vlastní zpracování kvantitativního šetření a závěry šetření. KLÍČOVÁ SLOVA koktavost, balbuties, diagnostika, terapie, logoped, logopedie, odborná literaturacs_CZ
dc.description.abstractThe topics of this master thesis are mainly findings on speech-therapy and the treatment of stuttering - stammering in the Czech and foreing reference literature. The work is divided into four chapters; three theoretical and one practical. The first theoretical chapter deals with stuttering-stammering, defines the basic concepts, deals with its etiology, symptoms and expresions, classification and division. The second chapter summarizes findings of balbuties in the Czech literature. The third chapter summarizes findings of balbuties on diagnosis and therapy in the English written literature. The fourth chapter is empirical and it is a quantitative empirical survey. The main method of data gathering was an online survey. The main purpose of the survey was to ascertain which methods and techniques are used when treating stuttering-stammering in the Czech Republic and in the Great Britain. The sub-chapters of the empirical part represent the scientific goals and chosen hypotheses, used methods, an actual processing of the quantitative survey and outcomes of the survey. KEYWORDS stuttering-stammering, balbuties, diagnosis, therapy, speech-therapy, reference literatureen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectkoktavostcs_CZ
dc.subjectbalbutiescs_CZ
dc.subjectdiagnostikacs_CZ
dc.subjectterapiecs_CZ
dc.subjectlogopedcs_CZ
dc.subjectlogopediecs_CZ
dc.subjectodborná literaturacs_CZ
dc.subjectstuttering-stammeringen_US
dc.subjectbalbutiesen_US
dc.subjectdiagnosisen_US
dc.subjecttherapyen_US
dc.subjectspeech-therapyen_US
dc.subjectreference literatureen_US
dc.titlePoznatky o logopedické diagnostice a terapii balbuties v české a zahraniční odborné literatuřecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-04
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId188243
dc.title.translatedObservations in the logopedic diagnostics and therapy of the balbuties in the Czech and forein scientific literatureen_US
dc.contributor.refereeKopečný, Petr
dc.identifier.aleph002189994
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTématem této diplomové práce jsou poznatky o logopedické diagnostice a terapii balbuties v odborné české a zahraniční literatuře. Práce je rozčleněna na čtyři kapitoly. Z toho tři jsou teoretické a jedna praktická. První teoretická kapitola pojednává o koktavosti, definuje základní pojmy, zabývá se etiologií, příznaky a projevy, klasifikací a dělením. Druhá kapitola shrnuje poznatky o diagnostice a terapii balbuties v české literatuře. Třetí kapitola shrnuje poznatky o diagnostice a terapii balbuties v anglické literatuře. Čtvrtá, empirická část je zpracována jako kvantitativní empirické šetření. Hlavní metodou sběru dat bylo dotazníkové šetření. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit jaké metody a techniky se používají při terapii koktavosti v České republice a ve Velké Británii. Jednotlivé subkapitoly empirické části představují výzkumné cíle a stanovené hypotézy, použité metody, vlastní zpracování kvantitativního šetření a závěry šetření. KLÍČOVÁ SLOVA koktavost, balbuties, diagnostika, terapie, logoped, logopedie, odborná literaturacs_CZ
uk.abstract.enThe topics of this master thesis are mainly findings on speech-therapy and the treatment of stuttering - stammering in the Czech and foreing reference literature. The work is divided into four chapters; three theoretical and one practical. The first theoretical chapter deals with stuttering-stammering, defines the basic concepts, deals with its etiology, symptoms and expresions, classification and division. The second chapter summarizes findings of balbuties in the Czech literature. The third chapter summarizes findings of balbuties on diagnosis and therapy in the English written literature. The fourth chapter is empirical and it is a quantitative empirical survey. The main method of data gathering was an online survey. The main purpose of the survey was to ascertain which methods and techniques are used when treating stuttering-stammering in the Czech Republic and in the Great Britain. The sub-chapters of the empirical part represent the scientific goals and chosen hypotheses, used methods, an actual processing of the quantitative survey and outcomes of the survey. KEYWORDS stuttering-stammering, balbuties, diagnosis, therapy, speech-therapy, reference literatureen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
dc.identifier.lisID990021899940106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV