Show simple item record

Potential of genetic engineering for breeding plants tolerant to abiotic stresses: cold resistance in rice
dc.contributor.advisorLipavská, Helena
dc.creatorLotová, Gabriela
dc.date.accessioned2021-03-25T21:22:16Z
dc.date.available2021-03-25T21:22:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/98178
dc.description.abstractS rostoucí populací a klimatickými změnami stoupá i snaha o vyšlechtění výkonnějších plodin. Genové inženýrství otevřelo nebývalé šlechtitelské možnosti ve vyvíjení rostlin s požadovanými vlastnostmi. Transgenní plodiny s lepšími vlastnostmi včetně odolnosti k nepříznivým podmínkám prostředí mohou přispět k řešení problému hladomoru a malnutrice v rozvojových zemích. Ačkoliv společnost vnímá geneticky modifikované plodiny spíše negativně, hojně se jich využívá jako krmiva pro hospodářská zvířata a mimo Evropu i pro výživu lidí. Vzhledem ke komplexní povaze odolnosti vůči abiotickým stresům se dříve nepředpokládala využitelnost genových manipulací pro šlechtění odolných rostlin. Ukázalo se však, že modifikace stresové signalizační kaskády či transkripčních faktorů může vést k úspěchu. Tato práce shrnuje možnosti genetické modifikace plodin, jež mohou vyústit v lepší toleranci vůči chladu, a je orientována zejména na rýži. Část práce se zabývá transdukcí chladového signálu, jejíž modifikací lze také docílit zvýšené tolerance vůči chladu. Další část se zabývá transkripčními faktory, jež aktivují expresi genů zvyšujících odolnost vůči nízké teplotě. Největší pozornost věnuji transkripčním faktorům CBF/DREB, jež hrají v odolnosti vůči chladu klíčovou roli. Klíčová slova: CBF/DREB, genové inženýrství,...cs_CZ
dc.description.abstractWith increasing population and climate change, there has been an increase in efforts to breed more efficient crops. Genetic engineering has opened unprecedented breeding possibilities in developing plants with desired traits. Transgenic crops with better qualities, including resistance to adverse environmental conditions, can contribute to solving problems of hunger and malnutrition in developing countries. Although society perceives genetically modified crops rather negatively, these crops are widely used as feed for livestock and outside Europe also for human nutrition. Because of the complexity of resistance to abiotic stress, the utility of genetic manipulations for the breeding of resistant plants was previously not anticipated. However, it turned out that modification of the stress signalling cascade or transcription factors can lead to success. This thesis summarizes the possibilities of genetic modification of crops, which may result in better tolerance to cold, and is mainly focused on rice. Part of the work deals with transduction of cold signal, whose modification can also result in increased tolerance to cold. Another part deals with transcription factors that activate expression of low temperature- resistant genes. The greatest attention is paid to CBF/DREB transcription factors that...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectCBFen_US
dc.subjectDREBen_US
dc.subjectcold toleranceen_US
dc.subjectgenetic engineeringen_US
dc.subjectriceen_US
dc.subjecttranscription factorsen_US
dc.subjecttransgenic cropsen_US
dc.subjectCBFcs_CZ
dc.subjectDREBcs_CZ
dc.subjectgenové inženýrstvícs_CZ
dc.subjectodolnost k chladucs_CZ
dc.subjectrýžecs_CZ
dc.subjecttransgenní plodinycs_CZ
dc.subjecttranskripční faktorycs_CZ
dc.titlePotenciál genového inženýrství pro šlechtění rostlin odolných k abiotickým stresům: tolerance k chladu u rýžecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-05-31
dc.description.departmentKatedra experimentální biologie rostlincs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Experimental Plant Biologyen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId197923
dc.title.translatedPotential of genetic engineering for breeding plants tolerant to abiotic stresses: cold resistance in riceen_US
dc.contributor.refereeJanská, Anna
dc.identifier.aleph002189401
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiologyen_US
thesis.degree.disciplineBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Experimental Plant Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enBiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csS rostoucí populací a klimatickými změnami stoupá i snaha o vyšlechtění výkonnějších plodin. Genové inženýrství otevřelo nebývalé šlechtitelské možnosti ve vyvíjení rostlin s požadovanými vlastnostmi. Transgenní plodiny s lepšími vlastnostmi včetně odolnosti k nepříznivým podmínkám prostředí mohou přispět k řešení problému hladomoru a malnutrice v rozvojových zemích. Ačkoliv společnost vnímá geneticky modifikované plodiny spíše negativně, hojně se jich využívá jako krmiva pro hospodářská zvířata a mimo Evropu i pro výživu lidí. Vzhledem ke komplexní povaze odolnosti vůči abiotickým stresům se dříve nepředpokládala využitelnost genových manipulací pro šlechtění odolných rostlin. Ukázalo se však, že modifikace stresové signalizační kaskády či transkripčních faktorů může vést k úspěchu. Tato práce shrnuje možnosti genetické modifikace plodin, jež mohou vyústit v lepší toleranci vůči chladu, a je orientována zejména na rýži. Část práce se zabývá transdukcí chladového signálu, jejíž modifikací lze také docílit zvýšené tolerance vůči chladu. Další část se zabývá transkripčními faktory, jež aktivují expresi genů zvyšujících odolnost vůči nízké teplotě. Největší pozornost věnuji transkripčním faktorům CBF/DREB, jež hrají v odolnosti vůči chladu klíčovou roli. Klíčová slova: CBF/DREB, genové inženýrství,...cs_CZ
uk.abstract.enWith increasing population and climate change, there has been an increase in efforts to breed more efficient crops. Genetic engineering has opened unprecedented breeding possibilities in developing plants with desired traits. Transgenic crops with better qualities, including resistance to adverse environmental conditions, can contribute to solving problems of hunger and malnutrition in developing countries. Although society perceives genetically modified crops rather negatively, these crops are widely used as feed for livestock and outside Europe also for human nutrition. Because of the complexity of resistance to abiotic stress, the utility of genetic manipulations for the breeding of resistant plants was previously not anticipated. However, it turned out that modification of the stress signalling cascade or transcription factors can lead to success. This thesis summarizes the possibilities of genetic modification of crops, which may result in better tolerance to cold, and is mainly focused on rice. Part of the work deals with transduction of cold signal, whose modification can also result in increased tolerance to cold. Another part deals with transcription factors that activate expression of low temperature- resistant genes. The greatest attention is paid to CBF/DREB transcription factors that...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantMašková, Petra
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV