Show simple item record

Legal Proceeding of Establishment and Disputing Parentage
dc.contributor.advisorFrintová, Dita
dc.creatorSvobodová, Petra
dc.date.accessioned2019-05-02T20:43:09Z
dc.date.available2019-05-02T20:43:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/98057
dc.description.abstractŘízení o určení a popření rodičovství Tématem diplomové práce je řízení o určení a popření rodičovství. Cílem práce je podat ucelený popis a zhodnocení stávající úpravy řízení o určení a popření rodičovství ve vztahu k hmotněprávním normám, poukázat na některá problematická místa a nedostatky této úpravy a nastínit jejich možná řešení de lege ferenda. Práce je členěna do osmi kapitol. První kapitola se zabývá významem pojmu "rodičovství" v biologické, sociální a právní rovině a vzájemným vztahem mezi nimi, zejména jak se jeví s přihlédnutím k judikatuře Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Ve druhé kapitole je nastíněn historický vývoj právní úpravy určování a popírání rodičovství od dob starého Říma, přes úpravu v rakouském Všeobecném občanském zákoníku, zákoně o právu rodinném a zákonu o rodině až do současnosti, kdy občanské právo prošlo rekodifikací, a celá oblast rodinného práva byla zahrnuta do nového občanského zákoníku. Třetí kapitola je věnována analýze hmotněprávní úpravy určování a popírání rodičovství tak, jak je zakotvena v občanském zákoníku, neboť hmotněprávní a procesní úprava spolu úzce souvisí. Součástí kapitoly je též uvedení do problematiky náhradního mateřství, utajených porodů a baby-boxů. Čtvrtá a pátá kapitola představují stěžejní část...cs_CZ
dc.description.abstractLegal Proceeding of Establishing and Disputing Parentage The topic of this thesis is the legal proceedings of establishing or disputing parentage. The aim of the thesis is to provide complex description and analysis of current framework of the proceedings for establishing or disputing parentage in relation to the substantive measures, point out problematic areas and weak spots of the legislation and provide possible solutions de lege ferenda. The text is divided into eight chapters. First chapter deals with the term "parentage" from various perspectives - biological, social, legal and the link between them, mainly with the case law of the Supreme Court, Constitutional Court and the European Court of Human Rights in mind. Second chapter provides the historical evolution of the legal framework for establishing and disputing parentage, going all the way back to the ancient Rome, Austrian Civil Code, the Family Law Code and the Family Code, to the present, where the civil law underwent re-codification and the whole area of family law has been included within the new Civil Code. The third chapter is devoted to the analysis of the substantive measures regarding the establishing and disputing of parentage as described in the Civil Code, because the substantive measures and procedural measures are closely...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectřízení o určení a popření rodičovstvícs_CZ
dc.subjectřízení o určení a popření otcovstvícs_CZ
dc.subjectřízení o určení a popření mateřstvícs_CZ
dc.subjecturčování otcovstvícs_CZ
dc.subjecturčování mateřstvícs_CZ
dc.subjectpopírání otcovstvícs_CZ
dc.subjectpopírání mateřstvícs_CZ
dc.subjectnáhradní mateřstvícs_CZ
dc.subjectlegal proceeding of establishing and disputing parentageen_US
dc.subjectlegal proceeding of establishing and disputing paternityen_US
dc.subjectlegal proceeding of establishing and disputing motherhooden_US
dc.subjectestablishing paternityen_US
dc.subjectestablishing motherhooden_US
dc.subjectdisputing paternityen_US
dc.subjectdisputing motherhooden_US
dc.subjectsurrogacyen_US
dc.titleŘízení o určení a popření rodičovstvícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-05-16
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId183299
dc.title.translatedLegal Proceeding of Establishment and Disputing Parentageen_US
dc.contributor.refereeKubešová, Silvia
dc.identifier.aleph002189037
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csŘízení o určení a popření rodičovství Tématem diplomové práce je řízení o určení a popření rodičovství. Cílem práce je podat ucelený popis a zhodnocení stávající úpravy řízení o určení a popření rodičovství ve vztahu k hmotněprávním normám, poukázat na některá problematická místa a nedostatky této úpravy a nastínit jejich možná řešení de lege ferenda. Práce je členěna do osmi kapitol. První kapitola se zabývá významem pojmu "rodičovství" v biologické, sociální a právní rovině a vzájemným vztahem mezi nimi, zejména jak se jeví s přihlédnutím k judikatuře Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Ve druhé kapitole je nastíněn historický vývoj právní úpravy určování a popírání rodičovství od dob starého Říma, přes úpravu v rakouském Všeobecném občanském zákoníku, zákoně o právu rodinném a zákonu o rodině až do současnosti, kdy občanské právo prošlo rekodifikací, a celá oblast rodinného práva byla zahrnuta do nového občanského zákoníku. Třetí kapitola je věnována analýze hmotněprávní úpravy určování a popírání rodičovství tak, jak je zakotvena v občanském zákoníku, neboť hmotněprávní a procesní úprava spolu úzce souvisí. Součástí kapitoly je též uvedení do problematiky náhradního mateřství, utajených porodů a baby-boxů. Čtvrtá a pátá kapitola představují stěžejní část...cs_CZ
uk.abstract.enLegal Proceeding of Establishing and Disputing Parentage The topic of this thesis is the legal proceedings of establishing or disputing parentage. The aim of the thesis is to provide complex description and analysis of current framework of the proceedings for establishing or disputing parentage in relation to the substantive measures, point out problematic areas and weak spots of the legislation and provide possible solutions de lege ferenda. The text is divided into eight chapters. First chapter deals with the term "parentage" from various perspectives - biological, social, legal and the link between them, mainly with the case law of the Supreme Court, Constitutional Court and the European Court of Human Rights in mind. Second chapter provides the historical evolution of the legal framework for establishing and disputing parentage, going all the way back to the ancient Rome, Austrian Civil Code, the Family Law Code and the Family Code, to the present, where the civil law underwent re-codification and the whole area of family law has been included within the new Civil Code. The third chapter is devoted to the analysis of the substantive measures regarding the establishing and disputing of parentage as described in the Civil Code, because the substantive measures and procedural measures are closely...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code1
dc.identifier.lisID990021890370106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV