Show simple item record

Acceptance of visual impairment in working age with an emphasis on resilient resources
dc.contributor.advisorKvětoňová, Lea
dc.creatorPavlík, Karel
dc.date.accessioned2019-02-19T11:52:59Z
dc.date.available2019-02-19T11:52:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/97946
dc.description.abstractBakalářská práce na téma Akceptace zrakového postižení v produktivním věku s důrazem na resilientní zdroje je založena na analýze dvou stávajících studií, které se věnují tématům dosud ne příliš známým, tj. resilientním zdrojům a důvěřivostí lidí se zrakovým postižením. Teoretická část se zabývá psychosociálními dopady ztráty zraku na různé etapy lidského života, věnuje se nejčastějším příčinám ztráty zraku a fázemi, kterými si člověk s postižením prochází a resilienci, která v české literatuře není dostatečně popsána. Ve výzkumné části se nachází dvě studie, které se věnují tématu psychické odolnosti a důvěry. Cílem práce je analýza a interpretace dotazníků zjišťující resilientní zdroje a demonstrace použití těchto škál a jim podobných na již zmiňovaných studiích. Při posouzení výsledků z obou studií lze za odolného jedince se zrakovým postižením, který se dokáže přizpůsobit změnám v jeho životě nejlépe, považovat dospělého zaměstnaného vzdělaného muže s kongenitální slepotou, který patří do střední třídy a zároveň patří i k jedincům s vyšší důvěřivostí k lidem ve svém okolí. Za člověka, který žije v největší psychické pohodě, je považován dospělý zaměstnaný vzdělaný muž, který je slabozraký, žije ve vyšší třídě, ale je nejméně důvěřivý k lidem ve svém okolí. Výsledky jsou analyzovány v diskuzi a...cs_CZ
dc.description.abstractThe bachelor thesis on acceptance of visual impairment in the productive age with an emphasis on resilient source is based on the analysis of two existing studies, which dedicate to topics not so well known among academicals, which are resilience and trustfulness of visual disabled people. The theoretical part deals with the psychosocial impacts of the loss of vision at various stages of human life, it deals with the most frequent causes of visual impairment and phases, through the person with disabilities passes, and with a resilience which is not yet sufficiently described in the Czech literature. In the research section, there are two studies dealing with the topic of psychological resilience and trust. The aim of the thesis is to analyse and interpret the questionnaires to find resilient resources and to demonstrate the use of these scales and similar them in the studies mentioned above. When assessing the results of the two studies, can be a tough visually impaired individual able to adapt to the changes in his or her life best when he is an adult educated man with congenital blindness who belongs to the middle class, and he also belongs to individuals with greater trust in people in his surroundings. The person who lives in the greatest mental well-being is an adult employed, educated man who...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectZrakové postiženícs_CZ
dc.subjectproduktivní věkcs_CZ
dc.subjectakceptacecs_CZ
dc.subjectpříčiny ztráty zrakucs_CZ
dc.subjectklasifikace ztráty zrakucs_CZ
dc.subjectresiliencecs_CZ
dc.subjectškála resiliencecs_CZ
dc.subjectVisual impairmenten_US
dc.subjectworking ageen_US
dc.subjectacceptanceen_US
dc.subjectcauses of visual lossen_US
dc.subjectclassification of visual lossen_US
dc.subjectresilienceen_US
dc.subjectresilience scaleen_US
dc.titleAkceptace zrakového postižení v produktivním věku s důrazem na resilientní zdrojecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-05-28
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId188311
dc.title.translatedAcceptance of visual impairment in working age with an emphasis on resilient resourcesen_US
dc.contributor.refereeŠumníková, Pavlína
dc.identifier.aleph002188377
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Pedagogyen_US
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Pedagogyen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Pedagogyen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Pedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce na téma Akceptace zrakového postižení v produktivním věku s důrazem na resilientní zdroje je založena na analýze dvou stávajících studií, které se věnují tématům dosud ne příliš známým, tj. resilientním zdrojům a důvěřivostí lidí se zrakovým postižením. Teoretická část se zabývá psychosociálními dopady ztráty zraku na různé etapy lidského života, věnuje se nejčastějším příčinám ztráty zraku a fázemi, kterými si člověk s postižením prochází a resilienci, která v české literatuře není dostatečně popsána. Ve výzkumné části se nachází dvě studie, které se věnují tématu psychické odolnosti a důvěry. Cílem práce je analýza a interpretace dotazníků zjišťující resilientní zdroje a demonstrace použití těchto škál a jim podobných na již zmiňovaných studiích. Při posouzení výsledků z obou studií lze za odolného jedince se zrakovým postižením, který se dokáže přizpůsobit změnám v jeho životě nejlépe, považovat dospělého zaměstnaného vzdělaného muže s kongenitální slepotou, který patří do střední třídy a zároveň patří i k jedincům s vyšší důvěřivostí k lidem ve svém okolí. Za člověka, který žije v největší psychické pohodě, je považován dospělý zaměstnaný vzdělaný muž, který je slabozraký, žije ve vyšší třídě, ale je nejméně důvěřivý k lidem ve svém okolí. Výsledky jsou analyzovány v diskuzi a...cs_CZ
uk.abstract.enThe bachelor thesis on acceptance of visual impairment in the productive age with an emphasis on resilient source is based on the analysis of two existing studies, which dedicate to topics not so well known among academicals, which are resilience and trustfulness of visual disabled people. The theoretical part deals with the psychosocial impacts of the loss of vision at various stages of human life, it deals with the most frequent causes of visual impairment and phases, through the person with disabilities passes, and with a resilience which is not yet sufficiently described in the Czech literature. In the research section, there are two studies dealing with the topic of psychological resilience and trust. The aim of the thesis is to analyse and interpret the questionnaires to find resilient resources and to demonstrate the use of these scales and similar them in the studies mentioned above. When assessing the results of the two studies, can be a tough visually impaired individual able to adapt to the changes in his or her life best when he is an adult educated man with congenital blindness who belongs to the middle class, and he also belongs to individuals with greater trust in people in his surroundings. The person who lives in the greatest mental well-being is an adult employed, educated man who...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV