Show simple item record

Written Expression among pupils at the fifth grade of basic schools
dc.contributor.advisorKucharská, Anna
dc.creatorKarasová, Michaela
dc.date.accessioned2019-02-19T09:51:20Z
dc.date.available2019-02-19T09:51:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/97801
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá zmapováním problematiky psaného projevu u žáků pátých ročníků. Práce je tradičně rozdělena na dvě části - na část teoretickou a na část empirickou. V teoretické části se práce věnuje teoretickým poznatkům dostupným o psaném projevu a o poruše psaného projevu. Pozornost zde věnujeme diagnostice psaného projevu a analýze dostupných diagnostických nástrojů, které se zabývají testováním psaného projevu. V empirické části práce se primárně věnujeme navržení testu psaného projevu a systému jeho hodnocení. Naším dalším cílem bylo ověřit vypovídající hodnotu navrženého testu psaného projevu u žáků pátých ročníku a výkon žáků mezi sebou porovnat. V rámci sekundárního cíle práce jsou výsledky testu zpracovány statisticky kvantitativní metodologií a jsou následně diskutovány z hlediska pohlaví, z hlediska vzoru písma (vzor písma Comenia Script a vázaný vzor písma) a z hlediska přítomnosti či nepřítomnosti SPU. Dílčím cílem je ověření korelace výsledků navrženého testu. Sběr dat probíhal skupinovou administrací. Výzkumné studie psaného projevu se zúčastnilo celkem šest základních škol. Získali jsme data celkem od 125 žáků pátých ročníků. Do výzkumné studie jsme následně zařadili 48 žáků bez specifických obtíží a 8 žáků se specifickými obtížemi. V testu psaného projevu byl...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is focused on mapping written expression among pupils at the fifth grade of basic schools. The thesis is divided into two parts - the theoretical part and the empirical part. The theoretical part of the thesis is devoted to the theoretical knowledge available about written expression and about disorder of written expression. Attention is paid here to the diagnosis of written expression and to the analysis of the available diagnostic tools that deal with testing of written expression. In the empirical part of the thesis, we are primarily focused on designing the test of written expression and its evaluation system. Our next goal was to verify the predictive value of the designed test of written expression on fifth grade pupils and to compare pupils' performance among themselves. Secondary goal of the thesis is to compare the results of the test by a statistical quantitative methodology and to subsequently discuss them in terms of gender, font pattern (Comenia Script font and bound font pattern) and the presence or absence of specific learning disorders. The partial goal is to verify the correlation of the results of the designed test. Data collection was conducted by a group administration. A total of six basic schools took part in research studies of the written expression. We have...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectpsanícs_CZ
dc.subjectpsaný projevcs_CZ
dc.subjectporucha psaného projevucs_CZ
dc.subjectdiagnostika psaného projevucs_CZ
dc.subjectwritingen_US
dc.subjectwritten expressionen_US
dc.subjectdisorder of written expressionen_US
dc.subjectdiagnosis of written expressionen_US
dc.titlePsaný projev u žáků pátých ročníkůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-05-23
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId174658
dc.title.translatedWritten Expression among pupils at the fifth grade of basic schoolsen_US
dc.contributor.refereeSotáková, Hana
dc.identifier.aleph002187614
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředkládaná diplomová práce se zabývá zmapováním problematiky psaného projevu u žáků pátých ročníků. Práce je tradičně rozdělena na dvě části - na část teoretickou a na část empirickou. V teoretické části se práce věnuje teoretickým poznatkům dostupným o psaném projevu a o poruše psaného projevu. Pozornost zde věnujeme diagnostice psaného projevu a analýze dostupných diagnostických nástrojů, které se zabývají testováním psaného projevu. V empirické části práce se primárně věnujeme navržení testu psaného projevu a systému jeho hodnocení. Naším dalším cílem bylo ověřit vypovídající hodnotu navrženého testu psaného projevu u žáků pátých ročníku a výkon žáků mezi sebou porovnat. V rámci sekundárního cíle práce jsou výsledky testu zpracovány statisticky kvantitativní metodologií a jsou následně diskutovány z hlediska pohlaví, z hlediska vzoru písma (vzor písma Comenia Script a vázaný vzor písma) a z hlediska přítomnosti či nepřítomnosti SPU. Dílčím cílem je ověření korelace výsledků navrženého testu. Sběr dat probíhal skupinovou administrací. Výzkumné studie psaného projevu se zúčastnilo celkem šest základních škol. Získali jsme data celkem od 125 žáků pátých ročníků. Do výzkumné studie jsme následně zařadili 48 žáků bez specifických obtíží a 8 žáků se specifickými obtížemi. V testu psaného projevu byl...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is focused on mapping written expression among pupils at the fifth grade of basic schools. The thesis is divided into two parts - the theoretical part and the empirical part. The theoretical part of the thesis is devoted to the theoretical knowledge available about written expression and about disorder of written expression. Attention is paid here to the diagnosis of written expression and to the analysis of the available diagnostic tools that deal with testing of written expression. In the empirical part of the thesis, we are primarily focused on designing the test of written expression and its evaluation system. Our next goal was to verify the predictive value of the designed test of written expression on fifth grade pupils and to compare pupils' performance among themselves. Secondary goal of the thesis is to compare the results of the test by a statistical quantitative methodology and to subsequently discuss them in terms of gender, font pattern (Comenia Script font and bound font pattern) and the presence or absence of specific learning disorders. The partial goal is to verify the correlation of the results of the designed test. Data collection was conducted by a group administration. A total of six basic schools took part in research studies of the written expression. We have...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
thesis.grade.code1
dc.identifier.lisID990021876140106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV