Show simple item record

Rent and other payments for (using of) residential space in comparison with German and Slovak legislation
dc.contributor.advisorThöndel, Alexandr
dc.creatorZikmundová, Klára
dc.date.accessioned2018-12-11T10:44:53Z
dc.date.available2018-12-11T10:44:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/97676
dc.description.abstract1 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu a domu v aktuální české právní úpravě a následná komparace s německou a slovenskou právní úpravou. Na úvod do problematiky nájmu a nájemného v České republice, včetně stručného historického vývoje, navazuje podrobný rozbor ustanovení o nájemném a platbách za plnění spojená s užíváním bytu a domu, přičemž podstatnou část práce tvoří analýza norem o zvyšování nájemného. Práce rovněž obsahuje výklad o nájemném v německé a slovenské právní úpravě se zaměřením na shodné rysy a rozdíly oproti české právní úpravě. Současný český občanský zákoník vychází z principu autonomie vůle, nicméně i ta má své hranice, které jsou v právu nájmu bytu a domu zřetelné. Občanský zákoník obsahuje řadu kogentních norem, od kterých se nelze platně odchýlit v neprospěch nájemce. Tato zvláštní ustanovení lze však aplikovat jen v případě, že nájem slouží k uspokojování bytových potřeb nájemce či členů jeho domácnosti. Jednou ze základních povinností nájemce je platit pronajímateli nájemné, které se sjednává pevnou částkou zpravidla za jeden měsíc, strany si však mohou ujednat i jiné platební období. Dále je dispozitivně stanoveno, že se nájemné platí měsíčně předem k pátému dni daného platebního období. Nájem je pojmově úplatný, opomenou-li si...cs_CZ
dc.description.abstract1 Resumé The topic of this diploma thesis is Rent and Other Payments for (Using of) Residential Space in the current Czech legal regulation and the subsequent comparison with the German and Slovak legislation. The introduction to rent in the Czech Republic, which includes a brief historical development, is followed by a detailed analysis of the provision on rent and other payments for (using of) residential space while a substantial part of the work is concerned with increases in rent. Moreover, the thesis contains an analysis of German and Slovak legislation on rent, focusing on the similarities and differences as compared to Czech legislation. The current Czech Civil Code is based on the principle of private autonomy, but even it has its limits, that are obvious in leases for residential space legislation. The Civil Code contains a number of mandatory standards from which it is not possible to validly derogate to disadvantage of the lessee. However, these special provisions may be applied only in the case that the lease serves to satisfy the lessee's or his household members' housing needs. One of the lessee's principal obligations is to pay the rent, which is negotiated as a fixed amount payed usually per month, but the parties are allowed to arrange another payment period. Furthermore, it is...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectLease for residential spaceen_US
dc.subjectrenten_US
dc.subjectother payments for (using of) residential spaceen_US
dc.subjectNájem bytu a nájem domucs_CZ
dc.subjectnájemnécs_CZ
dc.subjectplatby za plnění spojená s užíváním bytucs_CZ
dc.titleNájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu a domu v komparaci s německou a slovenskou právní úpravoucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-05-16
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId185160
dc.title.translatedRent and other payments for (using of) residential space in comparison with German and Slovak legislationen_US
dc.contributor.refereeFrinta, Ondřej
dc.identifier.aleph002186579
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu a domu v aktuální české právní úpravě a následná komparace s německou a slovenskou právní úpravou. Na úvod do problematiky nájmu a nájemného v České republice, včetně stručného historického vývoje, navazuje podrobný rozbor ustanovení o nájemném a platbách za plnění spojená s užíváním bytu a domu, přičemž podstatnou část práce tvoří analýza norem o zvyšování nájemného. Práce rovněž obsahuje výklad o nájemném v německé a slovenské právní úpravě se zaměřením na shodné rysy a rozdíly oproti české právní úpravě. Současný český občanský zákoník vychází z principu autonomie vůle, nicméně i ta má své hranice, které jsou v právu nájmu bytu a domu zřetelné. Občanský zákoník obsahuje řadu kogentních norem, od kterých se nelze platně odchýlit v neprospěch nájemce. Tato zvláštní ustanovení lze však aplikovat jen v případě, že nájem slouží k uspokojování bytových potřeb nájemce či členů jeho domácnosti. Jednou ze základních povinností nájemce je platit pronajímateli nájemné, které se sjednává pevnou částkou zpravidla za jeden měsíc, strany si však mohou ujednat i jiné platební období. Dále je dispozitivně stanoveno, že se nájemné platí měsíčně předem k pátému dni daného platebního období. Nájem je pojmově úplatný, opomenou-li si...cs_CZ
uk.abstract.en1 Resumé The topic of this diploma thesis is Rent and Other Payments for (Using of) Residential Space in the current Czech legal regulation and the subsequent comparison with the German and Slovak legislation. The introduction to rent in the Czech Republic, which includes a brief historical development, is followed by a detailed analysis of the provision on rent and other payments for (using of) residential space while a substantial part of the work is concerned with increases in rent. Moreover, the thesis contains an analysis of German and Slovak legislation on rent, focusing on the similarities and differences as compared to Czech legislation. The current Czech Civil Code is based on the principle of private autonomy, but even it has its limits, that are obvious in leases for residential space legislation. The Civil Code contains a number of mandatory standards from which it is not possible to validly derogate to disadvantage of the lessee. However, these special provisions may be applied only in the case that the lease serves to satisfy the lessee's or his household members' housing needs. One of the lessee's principal obligations is to pay the rent, which is negotiated as a fixed amount payed usually per month, but the parties are allowed to arrange another payment period. Furthermore, it is...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV