Show simple item record

The developmental relationship of phoneme awareness and letter knowledge
dc.creatorSeidlová Málková, Gabriela
dc.date.accessioned2018-05-31T12:37:40Z
dc.date.available2018-05-31T12:37:40Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/97567
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.subjectfonematické povědomí, znalost písmen, velmi rané čtenářské dovednosti, intervenční longitudinální studie, předškolní dětics_CZ
dc.titleVývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmencs_CZ
dc.typehabilitační prácecs_CZ
dcterms.dateAccepted2018-05-17
dc.title.translatedThe developmental relationship of phoneme awareness and letter knowledgecs_CZ
dc.contributor.refereeMikulajová, Marína
dc.contributor.refereeKesselová, Jana
dc.contributor.refereeJošt, Jiří
thesis.degree.disciplinePedagogická psychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.author.affiliationFakulta humanitních studií UKcs_CZ
uk.habilitation-board.chairmanŠtech, Stanislav
uk.habilitation-board.memberStuchlíková, Iva
uk.habilitation-board.memberTavel, Peter
uk.habilitation-board.memberKucharská, Anna
uk.habilitation-board.memberZápotočná, Olga
uk.abstract.csTato habilitační práce studuje a v rámci tzv. psycholingvistické tradice psychologického výzkumu vývoje gramotnostních dovedností popisuje vývoj a vzájemnou interakci jazykových schopností a ortografických znalostí předškolního a raně školního dítěte. Konkrétně analyzuje vztah dovednosti fonematického povědomí a znalosti písmen, tedy dovedností klíčových z hlediska vývoje počátečního čtení a psaní. Základním obsahovým východiskem předkládané práce je analýza výsledků tříletého longitudinálního výzkumu vývojového vztahu fonematického povědomí a znalosti písmen realizovaného ve formátu randomizované kontrolované kvazi-experimentální intervenční studie s opakovanými následnými měřeními. Práce má i několik samostatných teoreticko - metodologických oddílů. Úvodní části textu práce jsou věnovány přehledu a analýze teoretických modelů vývojového vztahu fonematického povědomí a znalosti písmen tak, jak je podává současná odborná literatura. Ukazují také, že pro výzkum vývojového vztahu těchto dovedností mají velký význam tzv. intervenční (někdy též tréninkové) studie z oblasti výzkumu vývoje gramotnosti. Dále jsou předmětem práce metodologické otázky výzkumu na poli intervenčních studií, typické formáty takového výzkumu i přehled významných poznatků z této odborné oblasti. Popis výsledků provedené longitudinální studie je realizován ve formě tří vzájemně provázaných výzkumných studií. Každá z těchto studií se věnuje určitému dílčímu problému a klade si nové otázky. První studie se zaměřuje na sestavení a evaluaci dvou herně laděných intervenčních programů cílených na podporu rozvoje fonematického povědomí a znalosti písmen u dětí ve věku 4, 5 – 5 let. Sleduje efektivitu těchto programů v kontextu běžné práce ve třídách mateřských škol v čase bezprostředně po ukončení intervenčních programů a následně po osmi měsících od ukončení práce s intervenčními programy. Zaměřuje se na popis konkrétního vlivu obou realizovaných programů na následný rozvoj jak fonematického povědomí tak znalosti písmen. Druhá studie podrobně analyzuje vývoj fonematického povědomí i znalosti písmen u předškolních dětí a s užitím datového materiálu z první studie pak sestavuje modely vývojové interakce obou dovedností. Třetí studie sleduje přínosy realizovaných intervenčních programů ve střednědobé perspektivě, analyzuje tedy dopady realizovaných intervenčních programů s časovým odstupem jeden rok a osm měsíců od ukončení práce s intervenčními programy. Výsledky výzkumu v rámci všech tří studií ukazují, že oba realizované intervenční programy jsou pro děti předškolního věku přínosné a zvýhodňují je oproti dětem, které nerealizují žádný tréninkový program. Trénink cílený na podporu znalosti písmen se projevuje lepšími výkony dětí z této skupiny ve znalosti písmen i fonematickém povědomí. Přínosy intervenčního programu s písmeny mají také stabilitu v čase. Nejen bezprostředně po ukončení intervenčního programu, ale také osm měsíců od ukončení intervenčních aktivit, vykazují děti z této skupiny statisticky významně lepší výkony v rozpoznávání i psaní písmen ve srovnání s kontrolní a druhou intervenční skupinou. Stále významně (i když ne statisticky významně) přetrvávají tyto efekty i v čase po roce a osmi měsících od ukončení tréninkových aktivit. U intervenční skupiny s písmeny byly také doloženy silné a v čase stabilní přínosy ve vývoji fonematického povědomí (zpočátku statisticky významné, v posttestových fázích bez statistické významnosti). Trénink fonematického povědomí přináší bezprostředně po ukončení intervenčních aktivit efekty izolované pouze v oblasti fonematického povědomí (statisticky významné ve srovnání s kontrolní skupinou), v čase odložených posttestů zůstávají středně silné efekty v oblasti fonematického povědomí (bez statistické významnosti ve srovnání s ostatními skupinami), v odloženém posttestovém měření také dochází k náznaku transferu efektu tohoto tréninkového programu i do znalosti písmen. Sestavené modely vývojového vztahu fonematického povědomí a znalosti písmen ukazují, že fonematické povědomí je ve věku 4, 5 – 5 let důležitým předpokladem pro rozvoj znalosti písmen; vývoj a variabilita fonematického povědomí jsou ale výhradně určovány jen kvalitou předchozí úrovně fonematického povědomí. Výsledky výzkumu jsou diskutovány v souvislosti se závěry zahraničních studií i z hlediska jejich potenciálního dopadu v praxi pedagogicko – psychologické poradenské práce v předškolních zařízeních.cs_CZ
uk.abstract.enThe importance of phoneme awareness and letter knowledge for the development of beginning reading and spelling skills is now widely accepted in international research literature. Research studies in different alphabetic orthographies identify phoneme awareness and letter knowledge as foundation prerequisite skills for the literacy development at the onset of formal schooling. This theses aims to elucidate the developmental relationship of phoneme awareness and letter knowledge. Specifically, first: to propose and evaluate the content and methodology for the intervention programmes aimed at phoneme awareness and letter knowledge for preschool age children; second: investigate the extent to which the two skills and their interrelationship can be promoted through systematic training activities in kindergarten classrooms and professional counselling practices; and third: provide a detailed developmental analyses of the development of phoneme awareness skills, letter knowledge skills and a very early reading and spelling skills from the four to the seven years of age. Theoretical background assessing current state of knowledge about the developmental relationship of phoneme awareness and letter knowledge in international literature is reviewed. Chapters on methodological issues in implementing intervention or training studies elaborated on the current state of knowledge about the intervention research studies and good practices in implementing pro-literacy training programmes. The data and the research material for this theses were collected through the three year longitudinal intervention study in the format of a 7-week consecutive training period with the three follow up re-tests. For the purpose of the theses the research analyses are divided into the three separate, but interconnected studies aimed at a different research questions. At the beginning of the research one hundred-ninety- nine preliterate children aged 4.5 -5 years were randomly assigned to a phoneme awareness or letter knowledge training programme, or to an untreated control group. Czech preschool children were randomly assigned to: phoneme awareness, letter knowledge training or an untreated group. All groups were pre-tested on phoneme awareness, letter knowledge, reading measures and nonverbal IQ, and re-tested at the end of training, then in an 8 month delay and again a year and eight months after the end of intervention. Developmental profiles of Czech preschool (and later also primary school) age children along with detailed description of assessment procedures in phoneme awareness, phonological processes, nonverbal IQ, letter knowledge, orthographic awareness and very early reading and spelling are presented. Description of both training programs is provided to enable further use in educational contexts. Results of the study indicate that both implemented training programmes are effective interventions to promote the development of each trained skill. However the letter knowledge training seem to be generally more effective bringing more stable (lasting to delayed post-tests) and statistically significant positive results on letter knowledge (both letter recognition and letter writing) and for the immediate post- test also on phoneme awareness. Phoneme awareness trained children demonstrate significantly better results in phoneme awareness tasks at an immediate post-test only. Later, in delayed post-tests, effects are not statistically significant. Further detailed analyses on developmental interrelations of phoneme awareness and letter knowledge (based on pre-test and first post-test data) suggest that, while both skills are amenable to direct training, phoneme awareness and letter knowledge are separately arising and a subject to a different developmental influences. Phoneme awareness distribution patterns emerge as bimodal, evidence of bimodality persist to some extent over time in all groups, whether they received phoneme training or not. Letter knowledge, on the other hand, seems to emerge unimodally, and gradually shifts from a positively skewed distributions toward a normal distribution, specifically as a consequence of direct training. Growth in phoneme awareness is predicted of phoneme awareness, but not by earlier letter knowledge. Letter knowledge, on the other hand, is predicted by earlier levels of letter knowledge and phoneme awareness. The results are discussed in terms of its potential impact to the good practice in educational and psychological counselling services in the Czech Republic.cs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV