Show simple item record

dc.contributor.authorBartesová, Gabriela
dc.date.accessioned2018-05-28T11:05:17Z
dc.date.available2018-05-28T11:05:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2336-6664
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/97223
dc.description.abstractČlánek vychází z autorčiny diplomové práce, která je mimo jiné také podložena jejím vlastním terénnímvýzkumem.Práce „Sociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanů“ se věnuje otázce vzniku situace, vekteré člověk není schopen dostát všem svým finančním závazkům, což vede v konečném důsledku ažk sociálnímu vyloučení. Práce zachycuje nejpodstatnější příčiny vzniku takové situace, kterými jsouztráta zdrojů, závislost, finanční negramotnost, špatné zdraví, nevzdělanost a další. Ukazuje, že příčiny a důsledky jsou vzájemně úzce provázané, v mnoha případech jedny zastupují druhé a naopak.Hranice mezi příčinou a důsledkem může být často nezřetelná a pro řešení celé situace předluženéhoklienta je podstatné ji rozlišit. Pokud chce společnost předcházet předlužování a následně sociálnímuvyloučení svých občanů, musí příčinám i důsledkům věnovat zvýšenou pozornost.Práce dále upozorňuje, že otázce předluženosti se věnují i vyspělé evropské země a nastiňuje možnosti řešení, které vybrané země používají.Důvodem zpracování tématu je fakt, že předluženost nabývá stále více na aktuálnosti.cs_CZ
dc.description.abstractThe article is based on the author’s dissertation which relies, among other things, also on her own fieldresearch.The dissertation “Socio-political analysis of causes of indebtedness of citizens” deals with the matterhow a situation originates when a person is not able to cover all his/her financial payables which,finally, results in social exclusion. The thesis describes the most important causes of the phenomenonlike lost income, addiction, financial illiteracy, poor health, lack of education, and so on. It becomesclear that the causes and consequences are mutually closely linked, in many cases one of them substitutethe others, and vice versa. The boundary between a cause and a consequence may often be fuzzy,and to resolve the entire situation of an insolvent client, it is essential to identify the boundary. If thesociety wants to prevent insolvency and subsequent social exclusion of its members it must pay an increasedattention both to the causes, and to the consequences.Besides, the dissertation points out that the matter of insolvency is studied also in developed Europeancountries, and it outlines possible solutions applied in some countries.The reason for the choice of this matter is that insolvency is becoming more and more acute.en_US
dc.formatpdf
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakulta
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
dc.sourceFórum sociální práce, 2017, 1, 61-70
dc.titleSociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanůcs_CZ
dc.typeVědecký článekcs_CZ
dc.typeResearch Articleen_US
uk.internal-typeuk_publication


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV