Show simple item record

"Dočasná revoluce" v Salazarismu
dc.contributor.authorVrbata, Aleš
dc.date.accessioned2018-05-28T11:05:06Z
dc.date.available2018-05-28T11:05:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/97074
dc.description.abstractZatímco o osobě Antonia Salazara panuje shoda jakožto o konzervativním politikovi, režim Estado Novo (Nový stát) bývá často „nálepkován“ jako fašistický. Podobný rozpor je viditelný i v dalších oblastech. Na základě zmínek o základních fašistických či nacistických mýtech v Evropě (mýtus o novém počátku, novém člověku apod.) tato studie dokládá, že salazarismus dal těmto mýtům poněkud odlišný význam. Přestože někdo může oponovat tím, že antimodernistické a kontrarevoluční filozofické pozadí Salazarova režimu sdílely i další evropské fašistické, nacistické či autoritativní regresivní politické představy, v salazarismu toto pozadí hrálo podstatnou roli. Jiní mohou oponovat tím, že nacistické a fašistické společnosti byly vytvořeny — alespoň částečně — „modernistickou revolucí“ / „dočasnou revolucí“, tj. mýtem o novém počátku „kreativní destrukce“ (Roger Griffin), který se uplatňoval v kolektivní psychologii evropských národů; v Portugalsku byl ale „mýtus o znovuzrození“ výrazným rysem prvního tradicionalistického diskursu (Maistre, Bonald, Donoso Cortés). Zatímco v dalších částech Evropy vlna tzv. druhého tradicionalismu nevedla k převzetí kontroly národní politiky a byla zneužita ve prospěch naci-fašistické „dočasné revoluce“, v Portugalsku se salazarismus ztotožnil s ideologií výrazně založenou na tzv. prvním tradicionalismu, evidentně viditelným v jeho tradičních mýtech podporovaných propagandou. Salazar — spřátelený se Svatým stolcem, rovnoměrně zachovávající neutralitu k oběma válčícím stranám a zpochybňující moderní liberální řád — si uvědomil okcidentalisme intégriste a přijal mýtus o spáse a prorocké úloze Portugalska jakožto morální autoritě uvnitř křesťanského Západu.cs
dc.description.abstractWhereas there is general agreement about Salazar as conservative politician, regime Estado Novo is frequently labelled as “fascist”. Such a contradiction is present in other areas as well. Referring to underlying fascist or nazi mythologies (palingenetic myth, new man etc.) of fascist Europe, this paper defends that Salazarism gave those myths a bit different meaning. Although one can argue that anti-modernist and counter-revolutionary philosophical background of Salazar’s regime was shared by other European fascist/nazi/authoritarian regressive political imagery as well, in Salazarism this background played essential part. Although one can argue that nazi-fascist societies were — at least partly — produced by “modernist revolution”/ “temporary revolution”, i.e. palingenetic myth of “creative destruction” (Roger Griffin) that took place in collective psychology of European nations, in Portugal “palingenetic myth” was an expressive vein of the first traditionalism (Maistre, Bonald, Donoso Cortés). Whereas in other parts of Europe second traditionalist wave did not manage to take control of national policy and was exploited in favour of nazi-fascist “(supra) temporal revolutions/purges”, in Portugal Salazarism espoused ideology fundamentally founded on “first traditionalism” clearly visible in its traditionalist myths promoted by propaganda apparatus. Allied with papacy, maintaining neutral equidistance to both warring blocs and suspecting modern liberal order, Salazar realized occidentalisme intégriste and entertained myth of redemptive and prophetic role of Portugal as a moral authority within Christian West.en
dc.language.isoen
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakulta
dc.title“Temporary Revolution” in Salazarismen
dc.typeVědecký článekcs
dcterms.accessRightsopenAccess
dcterms.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
dc.title.translated"Dočasná revoluce" v Salazarismucs
dc.publisher.publicationPlacePraha
uk.internal-typeuk_publication
dc.description.startPage34
dc.description.endPage53
dcterms.isPartOf.nameDvacáté století - The Twentieth Centurycs_CZ
dcterms.isPartOf.journalYear2014
dcterms.isPartOf.journalVolume6
dcterms.isPartOf.journalIssue2
dcterms.isPartOf.issn2336-6656
dc.relation.isPartOfUrlhttps://dvacatestoleti.ff.cuni.cz
dc.subject.keyword„dočasná revoluce“cs
dc.subject.keyword„mýtus o novém počátku“cs
dc.subject.keywordtradicionalismuscs
dc.subject.keywordmodernismuscs
dc.subject.keywordSalazarcs
dc.subject.keyword“Temporal revolution”en
dc.subject.keyword“palingenetic myth”en
dc.subject.keywordtraditionalismen
dc.subject.keywordmodernityen
dc.subject.keywordSalazaren


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV