Show simple item record

"Dočasná revoluce" v Salazarismu
dc.contributorVrbata Aleš, Ústav světových dějin FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic , 20stoleti@ff.cuni.cz
dc.creatorVrbata, Aleš
dc.date
dc.date
dc.date
dc.date
dc.date2014
dc.date
dc.date
dc.date
dc.date
dc.date.accessioned2018-05-28T11:05:06Z
dc.date.available2018-05-28T11:05:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifierISSN 2336-6656
dc.identifier.issn2336-6656
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/97074
dc.description.abstractZatímco o osobě Antonia Salazara panuje shoda jakožto o konzervativním politikovi, režim Estado Novo (Nový stát) bývá často „nálepkován“ jako fašistický. Podobný rozpor je viditelný i v dalších oblastech. Na základě zmínek o základních fašistických či nacistických mýtech v Evropě (mýtus o novém počátku, novém člověku apod.) tato studie dokládá, že salazarismus dal těmto mýtům poněkud odlišný význam. Přestože někdo může oponovat tím, že antimodernistické a kontrarevoluční filozofické pozadí Salazarova režimu sdílely i další evropské fašistické, nacistické či autoritativní regresivní politické představy, v salazarismu toto pozadí hrálo podstatnou roli. Jiní mohou oponovat tím, že nacistické a fašistické společnosti byly vytvořeny — alespoň částečně — „modernistickou revolucí“ / „dočasnou revolucí“, tj. mýtem o novém počátku „kreativní destrukce“ (Roger Griffin), který se uplatňoval v kolektivní psychologii evropských národů; v Portugalsku byl ale „mýtus o znovuzrození“ výrazným rysem prvního tradicionalistického diskursu (Maistre, Bonald, Donoso Cortés). Zatímco v dalších částech Evropy vlna tzv. druhého tradicionalismu nevedla k převzetí kontroly národní politiky a byla zneužita ve prospěch naci-fašistické „dočasné revoluce“, v Portugalsku se salazarismus ztotožnil s ideologií výrazně založenou na tzv. prvním tradicionalismu, evidentně viditelným v jeho tradičních mýtech podporovaných propagandou. Salazar — spřátelený se Svatým stolcem, rovnoměrně zachovávající neutralitu k oběma válčícím stranám a zpochybňující moderní liberální řád — si uvědomil okcidentalisme intégriste a přijal mýtus o spáse a prorocké úloze Portugalska jakožto morální autoritě uvnitř křesťanského Západu.cs_CZ
dc.description.abstractWhereas there is general agreement about Salazar as conservative politician, regime Estado Novo is frequently labelled as “fascist”. Such a contradiction is present in other areas as well. Referring to underlying fascist or nazi mythologies (palingenetic myth, new man etc.) of fascist Europe, this paper defends that Salazarism gave those myths a bit different meaning. Although one can argue that anti-modernist and counter-revolutionary philosophical background of Salazar’s regime was shared by other European fascist/nazi/authoritarian regressive political imagery as well, in Salazarism this background played essential part. Although one can argue that nazi-fascist societies were — at least partly — produced by “modernist revolution”/ “temporary revolution”, i.e. palingenetic myth of “creative destruction” (Roger Griffin) that took place in collective psychology of European nations, in Portugal “palingenetic myth” was an expressive vein of the first traditionalism (Maistre, Bonald, Donoso Cortés). Whereas in other parts of Europe second traditionalist wave did not manage to take control of national policy and was exploited in favour of nazi-fascist “(supra) temporal revolutions/purges”, in Portugal Salazarism espoused ideology fundamentally founded on “first traditionalism” clearly visible in its traditionalist myths promoted by propaganda apparatus. Allied with papacy, maintaining neutral equidistance to both warring blocs and suspecting modern liberal order, Salazar realized occidentalisme intégriste and entertained myth of redemptive and prophetic role of Portugal as a moral authority within Christian West.cs_CZ
dc.description.abstractWhereas there is general agreement about Salazar as conservative politician, regime Estado Novo is frequently labelled as “fascist”. Such a contradiction is present in other areas as well. Referring to underlying fascist or nazi mythologies (palingenetic myth, new man etc.) of fascist Europe, this paper defends that Salazarism gave those myths a bit different meaning. Although one can argue that anti-modernist and counter-revolutionary philosophical background of Salazar’s regime was shared by other European fascist/nazi/authoritarian regressive political imagery as well, in Salazarism this background played essential part. Although one can argue that nazi-fascist societies were — at least partly — produced by “modernist revolution”/ “temporary revolution”, i.e. palingenetic myth of “creative destruction” (Roger Griffin) that took place in collective psychology of European nations, in Portugal “palingenetic myth” was an expressive vein of the first traditionalism (Maistre, Bonald, Donoso Cortés). Whereas in other parts of Europe second traditionalist wave did not manage to take control of national policy and was exploited in favour of nazi-fascist “(supra) temporal revolutions/purges”, in Portugal Salazarism espoused ideology fundamentally founded on “first traditionalism” clearly visible in its traditionalist myths promoted by propaganda apparatus. Allied with papacy, maintaining neutral equidistance to both warring blocs and suspecting modern liberal order, Salazar realized occidentalisme intégriste and entertained myth of redemptive and prophetic role of Portugal as a moral authority within Christian West.en_US
dc.formatpdf
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakulta
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.relation
dc.rights
dc.rights
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
dc.sourceDvacáté století - The Twentieth Century 2014, 6, 2, 34-53
dc.subject„dočasná revoluce“cs_CZ
dc.subject„mýtus o novém počátku“cs_CZ
dc.subjecttradicionalismuscs_CZ
dc.subjectmodernismuscs_CZ
dc.subjectSalazarcs_CZ
dc.subject“Temporal revolution”en_US
dc.subject“palingenetic myth”en_US
dc.subjecttraditionalismen_US
dc.subjectmodernityen_US
dc.subjectSalazaren_US
dc.title“Temporary Revolution” in Salazarismen_US
dc.typetext
dc.typeVědecký článekcs_CZ
dc.typeResearch Articleen_US
dc.title.translated"Dočasná revoluce" v Salazarismucs_CZ
dc.coverage
dc.coverage
dc.coverage
uk.internal-typeuk_publication


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV