Show simple item record

"A way out of crisis" Contribution to the British policy in the time of Ruhr crisis, 1923
dc.contributor.authorSoukup, Jaromír
dc.date.accessioned2018-05-28T11:04:33Z
dc.date.available2018-05-28T11:04:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/96546
dc.description.abstractPo první světové válce se začaly proměňovat vztahy mezi Velkou Británií a Francií. Londýn v této době musel řešit řadu problémů v impériu a na domácí scéně (to se týkalo zejména událostí v Indii, Irsku, ekonomických problémů, nezaměstnanosti). I když se Británie po první světové válce účastnila okupace Porýní, vzhledem k nevelkému zájmu některých britských politiků o tuto oblast a zamítnutí versailleské mírové smlouvy Kongresem Spojených států amerických, dokázala Francie získat poměrně silný vliv na dění v této oblasti. Stále více tlačila na Německo, aby splácelo reparace dle plánu. Krize vyvrcholila vstupem francouzských a belgických vojsk do Porúří na začátku roku 1923. Britové se snažili vyhnout problémům na mezinárodní scéně vyhlášením tzv. politiky „benevolentní pasivity“, jejímž hlavním cílem bylo vyvarovat se během okupace Porúří konfliktů s Francouzi a Němci. Dodržování této politiky se postupem času stávalo stále obtížnějším. Od poloviny roku 1923 se pak Londýn snažil intervenovat, aby se Francie a Německo dohodlo na kompromise. Když se mu to nepodařilo, vrátil se opět k neutralitě. Rostoucí hospodářské problémy Francie, ochota Německa dohodnout se, a změna vlád ve Velké Británii a Francii vedly nakonec k ukončení krize a schválení Dawesova plánu, který upravoval německé reparace.cs
dc.description.abstractAfter the Great War the relations between Great Britain and France began to change. London at that time had to solve many problems concerning the empire as well as the home front (I mean the events in India, Ireland, economic problems, or unemployment). Although Britain after the Great War participated in the occupation of the Rhineland, there was in fact no real interest among many of the British politicians in this region. Moreover, after the rejection of the Versailles Peace Treaty by the Congress of the United States, France was able to get quite a strong influence in this area. France put more pressure on Germany to pay reparations on time. The crisis culminated in January 1923, when the French and Belgian troops occupied the Ruhr area. The British tried to avoid problems by the policy of the so called “benevolent passivity”, whose main objective was to avoid conflict with both the French and Germans during the occupation of the Ruhr. However, compliance with this policy over time became increasingly difficult. Since mid-1923 British politicians tried to intervene in the relations between France and Germany. When this attempt failed, Great Britain returned again to neutrality. The growing economic problems of France, German willingness to reach an agreement and a change of governments both in the UK and France led eventually to the end the crisis and the approval of the Dawes Plan, which modified the reparations.en
dc.language.isocs
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakulta
dc.title„Cesta z krize“ Příspěvek k britské politice v době rúrské krize v roce 1923cs
dc.typeVědecký článekcs
dcterms.accessRightsopenAccess
dcterms.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
dc.title.translated"A way out of crisis" Contribution to the British policy in the time of Ruhr crisis, 1923en
dc.publisher.publicationPlacePraha
uk.internal-typeuk_publication
dc.description.startPage72
dc.description.endPage82
dcterms.isPartOf.nameDvacáté století - The Twentieth Centurycs_CZ
dcterms.isPartOf.journalYear2014
dcterms.isPartOf.journalVolume6
dcterms.isPartOf.journalIssue2
dcterms.isPartOf.issn2336-6656
dc.relation.isPartOfUrlhttps://dvacatestoleti.ff.cuni.cz
dc.subject.keywordRúrská krizecs
dc.subject.keyword1923cs
dc.subject.keywordVelká Britániecs
dc.subject.keywordFranciecs
dc.subject.keywordNěmeckocs
dc.subject.keywordpolitika benevolentní pasivitycs
dc.subject.keywordDawesův pláncs
dc.subject.keywordRuhr Crisisen
dc.subject.keyword1923en
dc.subject.keywordGreat Britainen
dc.subject.keywordFranceen
dc.subject.keywordGermanyen
dc.subject.keywordPolicy of Benevolent Passivityen
dc.subject.keywordDawes Planen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV