Show simple item record

Overtimes and resulting entitlements
dc.contributor.advisorMorávek, Jakub
dc.creatorChalupa, Jakub
dc.date.accessioned2019-05-02T21:22:53Z
dc.date.available2019-05-02T21:22:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/96318
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje tématu přesčasové práce a následným nárokům, které zaměstnancům za její odvedení vznikají. Zaměřuje se také na institut pracovní doby obecně, jakožto základní východisko pro určení přesčasů. Rozebírá nejen limity a podmínky přesčasové práce, ale také přesčasy při různých režimech pracovní doby i přesčasovou práci specifických skupin zaměstnanců. Cílem práce je shrnutí české právní úpravy institutu přesčasů, při současném zhodnocení judikatury věnující se této problematice. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je nastíněn historický vývoj nejen přesčasové práce samotné, ale i pracovní doby, jakožto institutu bezprostředně souvisejícímu s přesčasy. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii nelze opomenout ani pohled na přesčasovou práci z hlediska unijní legislativy, kde klíčovým předpisem upravujícím pracovní dobu a přesčasovou práci je směrnice 2003/88/ES. Druhá kapitola se zabývá institutem pracovní doby, a popisuje jednotlivé způsoby jejího rozvržení. Shrnuje i noční práci a pracovní pohotovost, jejíž právní úprava činí problémy a zaměstnanci se dostávají se zaměstnavateli často do sporu ohledně nejistoty odměňování. Třetí kapitola pojednává o samotné přesčasové práci, jakožto hlavním tématu diplomové práce, přičemž rozebírá nejen současný...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the topic of overtime work and consequent entitlements for employees. It also focuses on the working hours institute in general, as the basis for determining overtime. It deals not only with the limits and conditions of overtime work, but also with overtime in different working hours regimes as well as overtime work of specific groups of employees. The aim of the thesis is to summarize the Czech legislation of the overtime institute, while evaluating the jurisprudence dealing with this issue. The thesis is divided into five chapters. The first chapter outlines the historical development not only of overtime work itself, but also of working hours as an institute directly related to overtime. In view of the Czech Republic's membership in the European Union, there can not be omitted the view of overtime work in terms of EU legislation, where Directive 2003/88 / EC is the key rule governing working hours and overtime. The second chapter deals with the working hours institute and describes the different ways of its layout. It also summarizes night work and on-call time, the legal regulations of which make it problematic, and employees often come to a dispute with employer about the uncertainty of remuneration. The third chapter deals with the overtime work itself as the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpřesčasová prácecs_CZ
dc.subjectpracovní dobacs_CZ
dc.subjectnároky zaměstnancecs_CZ
dc.subjectovertime worken_US
dc.subjectworking hoursen_US
dc.subjectemployee's entitlementsen_US
dc.titlePřesčasová práce a nároky z ní vyplývajícícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-04-30
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId173458
dc.title.translatedOvertimes and resulting entitlementsen_US
dc.contributor.refereeLang, Roman
dc.identifier.aleph002184216
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se věnuje tématu přesčasové práce a následným nárokům, které zaměstnancům za její odvedení vznikají. Zaměřuje se také na institut pracovní doby obecně, jakožto základní východisko pro určení přesčasů. Rozebírá nejen limity a podmínky přesčasové práce, ale také přesčasy při různých režimech pracovní doby i přesčasovou práci specifických skupin zaměstnanců. Cílem práce je shrnutí české právní úpravy institutu přesčasů, při současném zhodnocení judikatury věnující se této problematice. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je nastíněn historický vývoj nejen přesčasové práce samotné, ale i pracovní doby, jakožto institutu bezprostředně souvisejícímu s přesčasy. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii nelze opomenout ani pohled na přesčasovou práci z hlediska unijní legislativy, kde klíčovým předpisem upravujícím pracovní dobu a přesčasovou práci je směrnice 2003/88/ES. Druhá kapitola se zabývá institutem pracovní doby, a popisuje jednotlivé způsoby jejího rozvržení. Shrnuje i noční práci a pracovní pohotovost, jejíž právní úprava činí problémy a zaměstnanci se dostávají se zaměstnavateli často do sporu ohledně nejistoty odměňování. Třetí kapitola pojednává o samotné přesčasové práci, jakožto hlavním tématu diplomové práce, přičemž rozebírá nejen současný...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with the topic of overtime work and consequent entitlements for employees. It also focuses on the working hours institute in general, as the basis for determining overtime. It deals not only with the limits and conditions of overtime work, but also with overtime in different working hours regimes as well as overtime work of specific groups of employees. The aim of the thesis is to summarize the Czech legislation of the overtime institute, while evaluating the jurisprudence dealing with this issue. The thesis is divided into five chapters. The first chapter outlines the historical development not only of overtime work itself, but also of working hours as an institute directly related to overtime. In view of the Czech Republic's membership in the European Union, there can not be omitted the view of overtime work in terms of EU legislation, where Directive 2003/88 / EC is the key rule governing working hours and overtime. The second chapter deals with the working hours institute and describes the different ways of its layout. It also summarizes night work and on-call time, the legal regulations of which make it problematic, and employees often come to a dispute with employer about the uncertainty of remuneration. The third chapter deals with the overtime work itself as the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
thesis.grade.code1
dc.identifier.lisID990021842160106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV