Časopis pro moderní filologii

Časopis pro moderní filologii je recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný časopis. Byl založen v r. 1911 Klubem moderních filologů (pozdějším Kruhem moderních filologů), který ho vydával do r. 1951. V období 1926 –1935 sloužil jako hlavní publikační fórum Pražského lingvistického kroužku. V r. 1951 byl začleněn mezi časopisy ČSAV, od 60. let sloučen s časopisem Philologica Pragensia. Znovu se osamostatnil v r. 1991 a v r. 2013 přešel pod FF UK. Vychází česky (příp. slovensky) a zabývá se hlavně kontrastivní lingvistikou, tj. výzkumem západních jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). Je zaměřen především na evropské světové jazyky (angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, portugalštinu, španělštinu), okrajově i jazyky další. Obsahuje původní články ze všech rovin kontrastivního popisu jazyka, včetně interdisciplinárních, avšak s ohledem na jiná, specializovaná periodika ponechává stranou oblast slavistiky, orientalistiky, didaktiky, translatologie a literární vědy.

Navštívit stránky časopisu
Vydavatelství FF UK

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV