Show simple item record

The Roman Camps at Numantia in the Light of Literary and Archaeological Sources, Geographic Information Systems (Iberia, the 2nd Century BC)
dc.creatorKrahulcová, Andrea
dc.date.accessioned2021-03-23T23:34:26Z
dc.date.available2021-03-23T23:34:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/96134
dc.description.abstract4 Abstrakt Předkládaná rigorózní práce je zacílena na římská vojenská zařízení z blízkého i vzdálenějšího okolí keltiberského města Numantia (2. století př. Kr.) a na jejich zpracování z co nejširšího úhlu pohledu. Jedná se o téma, které dosud nebylo v české odborné literatuře pojednáno. Z hlediska komplexnosti a zároveň pro uvedení do řešené problematiky je podán stručný přehled římského dějinného odkazu. Z důvodu začlenění tématu do širšího historicko-geografického rámce se další řádky zaměřují na lokality vojenského charakteru z různých zemí a s datací do 3.-1. století př. Kr. Tato naleziště se stala cenným zdrojem studijního materiálu. Jádro práce sestává ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoreticko-metodologický přístup je zacílen na přehled literárních, ikonografických, epigrafických a archeologických pramenů - vážících se k Numantii a jejímu okolí - a na zhodnocení jejich výpovědní hodnoty. Metoda analogie je založena na zpracování a vyhodnocení archeologických poznatků z celkem pěti desítek táborů římského vojska, které byly vystavěny na území Iberského poloostrova a datovány do 3.-1. století př. Kr. Geografický výzkum přináší objevné poznatky. Jeho realizace spočívá na třech vektorových mapových listech MTN10 španělské oblasti Soria o celkové výměře ca 100 kmš a na zpracování v prostředí...cs_CZ
dc.description.abstract5 Abstract The presented rigorous thesis is focused on the Roman military equipment from the near and distant surroundings of the Celtiberian city of Numantia (the 2nd century BC) and on their processing from the widest point of view. This is a topic that has not yet been discussed in Czech professional literature. For the sake of completeness as well as an introduction to the issues addressed, a brief overview of Roman historical reference is presented. Because of the inclusion of the topic in a wider historical and geographical framework, the other lines are integrated on the sites of the military character from different countries and dated to the 3rd -1st centuries BC. These archaeological sites have become a valuable source of study material. The core of the work consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical-methodological approach is focused on an overview of the literary, iconographic, archaeological and epigraphic sources - related to Numantia and its surroundings - and on an appreciation of their value. The method of analogy is based on processing and evaluating the archaeological knowledge from a total of five dozen camps of Roman troops, which were built on the territory of the Iberian Peninsula and dated to the 3rd -1st centuries BC. Geographical research brings knowledge...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectŘímská republika - římské válečnictví - numantinskcs_CZ
dc.subjectRoman Republic - Roman warfare - Numantine Wars -en_US
dc.titleŘímské tábory u Numantie ve světle literárních a archeologických pramenů, geografických infomačních systémů (Ibérie, 2. století př. Kr.)cs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-04-26
dc.description.departmentInstitute for Classical Archeologyen_US
dc.description.departmentÚstav pro klasickou archeologiics_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId190261
dc.title.translatedThe Roman Camps at Numantia in the Light of Literary and Archaeological Sources, Geographic Information Systems (Iberia, the 2nd Century BC)en_US
dc.contributor.refereeBouzek, Jan
dc.identifier.aleph002183855
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineClassical Archaeologyen_US
thesis.degree.disciplineKlasická archeologiecs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav pro klasickou archeologiics_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute for Classical Archeologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKlasická archeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enClassical Archaeologyen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs4 Abstrakt Předkládaná rigorózní práce je zacílena na římská vojenská zařízení z blízkého i vzdálenějšího okolí keltiberského města Numantia (2. století př. Kr.) a na jejich zpracování z co nejširšího úhlu pohledu. Jedná se o téma, které dosud nebylo v české odborné literatuře pojednáno. Z hlediska komplexnosti a zároveň pro uvedení do řešené problematiky je podán stručný přehled římského dějinného odkazu. Z důvodu začlenění tématu do širšího historicko-geografického rámce se další řádky zaměřují na lokality vojenského charakteru z různých zemí a s datací do 3.-1. století př. Kr. Tato naleziště se stala cenným zdrojem studijního materiálu. Jádro práce sestává ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoreticko-metodologický přístup je zacílen na přehled literárních, ikonografických, epigrafických a archeologických pramenů - vážících se k Numantii a jejímu okolí - a na zhodnocení jejich výpovědní hodnoty. Metoda analogie je založena na zpracování a vyhodnocení archeologických poznatků z celkem pěti desítek táborů římského vojska, které byly vystavěny na území Iberského poloostrova a datovány do 3.-1. století př. Kr. Geografický výzkum přináší objevné poznatky. Jeho realizace spočívá na třech vektorových mapových listech MTN10 španělské oblasti Soria o celkové výměře ca 100 kmš a na zpracování v prostředí...cs_CZ
uk.abstract.en5 Abstract The presented rigorous thesis is focused on the Roman military equipment from the near and distant surroundings of the Celtiberian city of Numantia (the 2nd century BC) and on their processing from the widest point of view. This is a topic that has not yet been discussed in Czech professional literature. For the sake of completeness as well as an introduction to the issues addressed, a brief overview of Roman historical reference is presented. Because of the inclusion of the topic in a wider historical and geographical framework, the other lines are integrated on the sites of the military character from different countries and dated to the 3rd -1st centuries BC. These archaeological sites have become a valuable source of study material. The core of the work consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical-methodological approach is focused on an overview of the literary, iconographic, archaeological and epigraphic sources - related to Numantia and its surroundings - and on an appreciation of their value. The method of analogy is based on processing and evaluating the archaeological knowledge from a total of five dozen camps of Roman troops, which were built on the territory of the Iberian Peninsula and dated to the 3rd -1st centuries BC. Geographical research brings knowledge...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro klasickou archeologiics_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantMusil, Jiří
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990021838550106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV