Show simple item record

Coping and Other Psychological Aspects of Parents of Children with Autism Spectrum Disorder
dc.creatorŘeháková, Kateřina
dc.date.accessioned2018-05-11T09:56:30Z
dc.date.available2018-05-11T09:56:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/96116
dc.description.abstractRigorózní práce se věnuje tématu rodičovské péče o děti s poruchou autistického spektra. V teoretické části jsou popsány hlavní oblasti, ve kterých se poruchy autistického spektra projevují a popis jednotlivých poruch. Následuje pohled na téma z hlediska rodičovské péče, popis náročnosti celkové situace, vliv na život rodiče a celé rodiny, faktory ovlivňující adaptaci na situaci a její celkové zvládání. V další části je pozornost věnována zvládání stresu a smyslu života a obě tyto oblasti jsou vztaženy konkrétně k rodičům dětí s poruchou autistického spektra. Pro první část výzkumu byla zvolena kvalitativní studie. Vzorek je složený z 11 matek dětí trpících poruchou autistického spektra. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a doplněna Logo-testem. V kvantitativní části výzkumu je pozornost věnována strategiím zvládání stresu za použití testu SVF 78 a smyslu života zjišťovaného pomocí Logo-testu. Této části výzkumu se zúčastnilo 50 matek. Výsledky práce popisují vliv péče o dítě s poruchou autistického spektra na život rodiče. Na základě výsledků lze říci, že situace způsobuje v životě rodičů řadu změn a ovlivňuje jejich hodnoty a životní postoj. Náročnost je vnímána zejména v oblasti psychické, organizační, časové, fyzické a finanční, zároveň jsou však vnímány silné podpůrné...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis concerns the topic of parental care for children with autism spectrum disorder. In the theoretical part there are described the main areas in which the autistic spectrum disorders manifest and the description of particular disorders. Next chapter describes this issue from point of view of parental care, it describes the difficulty of the situation, the impact on the lives of parents and whole families, factors affecting the adaptation to the situation and its overall management. Next part concerns the stress management and meaning of life and both of these topics are related to parents of children with autism spectrum disorder. The qualitative study was chosen for the first part of research. The sample is composed of 11 mothers of children with autism spectrum disorder. Data for study was collected by half- structured interviews and supplemented by Logo-test. Quantitative study focus on coping strategies using test SVF 78 and on meaning of life using Logo-test. 50 mothers participated in this part of research. The results of study describe the impact of care for a child with autism spectrum disorder to the lives of parents. It seems that the situation causes numerous of changes in the lives of parents and affects their values and attitude to life. Difficulty of the situation is perceived...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectporuchy autistického spektra|rodičovská péče|vliv poruchy autistického spektra na život rodiny|stres|smysl životacs_CZ
dc.subjectautism spectrum disorder|paternal care|impact of autism spectrum disorder on family life|stress|meaning of lifeen_US
dc.titleZvládání zátěže a další psychologické aspekty u rodičů dětí s poruchou autistického spektracs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-04-11
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Psychologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId199921
dc.title.translatedCoping and Other Psychological Aspects of Parents of Children with Autism Spectrum Disorderen_US
dc.contributor.refereeMertin, Václav
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRigorózní práce se věnuje tématu rodičovské péče o děti s poruchou autistického spektra. V teoretické části jsou popsány hlavní oblasti, ve kterých se poruchy autistického spektra projevují a popis jednotlivých poruch. Následuje pohled na téma z hlediska rodičovské péče, popis náročnosti celkové situace, vliv na život rodiče a celé rodiny, faktory ovlivňující adaptaci na situaci a její celkové zvládání. V další části je pozornost věnována zvládání stresu a smyslu života a obě tyto oblasti jsou vztaženy konkrétně k rodičům dětí s poruchou autistického spektra. Pro první část výzkumu byla zvolena kvalitativní studie. Vzorek je složený z 11 matek dětí trpících poruchou autistického spektra. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a doplněna Logo-testem. V kvantitativní části výzkumu je pozornost věnována strategiím zvládání stresu za použití testu SVF 78 a smyslu života zjišťovaného pomocí Logo-testu. Této části výzkumu se zúčastnilo 50 matek. Výsledky práce popisují vliv péče o dítě s poruchou autistického spektra na život rodiče. Na základě výsledků lze říci, že situace způsobuje v životě rodičů řadu změn a ovlivňuje jejich hodnoty a životní postoj. Náročnost je vnímána zejména v oblasti psychické, organizační, časové, fyzické a finanční, zároveň jsou však vnímány silné podpůrné...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis concerns the topic of parental care for children with autism spectrum disorder. In the theoretical part there are described the main areas in which the autistic spectrum disorders manifest and the description of particular disorders. Next chapter describes this issue from point of view of parental care, it describes the difficulty of the situation, the impact on the lives of parents and whole families, factors affecting the adaptation to the situation and its overall management. Next part concerns the stress management and meaning of life and both of these topics are related to parents of children with autism spectrum disorder. The qualitative study was chosen for the first part of research. The sample is composed of 11 mothers of children with autism spectrum disorder. Data for study was collected by half- structured interviews and supplemented by Logo-test. Quantitative study focus on coping strategies using test SVF 78 and on meaning of life using Logo-test. 50 mothers participated in this part of research. The results of study describe the impact of care for a child with autism spectrum disorder to the lives of parents. It seems that the situation causes numerous of changes in the lives of parents and affects their values and attitude to life. Difficulty of the situation is perceived...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV