Show simple item record

Construction entitlement and construction permit
dc.contributor.advisorFranková, Martina
dc.creatorGrym, Christian
dc.date.accessioned2019-05-02T21:23:26Z
dc.date.available2019-05-02T21:23:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/96076
dc.description.abstractPráce se zabývá různými aspekty stavebního práva soukromého a veřejného z pohledu stavebníka, se zvláštním důrazem na problematické body současné právní úpravy a rozhodovací praxe soudů a stavebních úřadů. Jak již název napovídá, práce je rozdělena do dvou částí, které obsahově kopírují problematiku soukromoprávního oprávnění a veřejnoprávního povolení stavět. Nejprve je v rámci první části práce provedena komparace pojmů pozemku a stavby v rámci různých právních předpisů, když tyto dva pojmy představují normativní základ pro danou problematiku. Následně jsou rozebírány nejčastější soukromoprávní tituly, opravňující ke zřízení stavby na pozemku, společně s instituty vydržení a problematikou neoprávněné stavby, které se těchto titulů velmi úzce týkají. Jádro této práce pak tvoří část druhá, zabývající se územním plánováním, umisťováním staveb a povolováním staveb. Tyto dílčí problémy jsou rozebírány v časovém sledu tak, jak na sebe z pohledu stavebníka přirozeně navazují. Zatímco ale územní plánování a povolování staveb jsou nastíněny spíše v hrubých obrysech, umisťování staveb je věnován hlubší rozbor. Toto rozdělení má své opodstatnění, neboť jednak z hlediska procesního má umisťování staveb největší význam, a dále má také úzkou vazbu na soukromoprávní tituly, rozebírané v první části práce....cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on legal aspects of a private and public construction law from builder's perspective with a special emphasis on several current issues of Czech legislation and jurisprudence. As its name suggests this thesis is divided into two parts which corresponds to construction entitlement and construction permit. The first part of the thesis is comparison of terms land and building within different legal regulations. These two terms are highly important because they represent a normative basis for the issue. Subsequently, the most frequent private- law titles, entitling the construction of a building, together with the institutions of usucaption and the problem of unauthorized construction, which are very closely related to these titles, are analyzed. The core of this thesis is the second part, dealing with spatial planning, planning proceeding and construction permitting. These partial problems are analyzed in a timeline as they naturally follow from one viewpoint of the builder. While less emphasis is placed on spatial planning and construction permits, a deeper analysis is devoted to the planning proceeding. This fact has its merit, because from the procedural point of view, the planning proceeding is of the greatest importance and also has a close connection with a...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectStavební právocs_CZ
dc.subjectoprávnění stavětcs_CZ
dc.subjectpovolení stavětcs_CZ
dc.subjectúzemní plánovánícs_CZ
dc.subjectConstruction lawen_US
dc.subjectconstruction entitlementen_US
dc.subjectconstruction permiten_US
dc.subjectspatial planningen_US
dc.titleOprávnění a povolení stavětcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-03-27
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId181791
dc.title.translatedConstruction entitlement and construction permiten_US
dc.contributor.refereeSobotka, Michal
dc.identifier.aleph002181656
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra práva životního prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Environmental Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPráce se zabývá různými aspekty stavebního práva soukromého a veřejného z pohledu stavebníka, se zvláštním důrazem na problematické body současné právní úpravy a rozhodovací praxe soudů a stavebních úřadů. Jak již název napovídá, práce je rozdělena do dvou částí, které obsahově kopírují problematiku soukromoprávního oprávnění a veřejnoprávního povolení stavět. Nejprve je v rámci první části práce provedena komparace pojmů pozemku a stavby v rámci různých právních předpisů, když tyto dva pojmy představují normativní základ pro danou problematiku. Následně jsou rozebírány nejčastější soukromoprávní tituly, opravňující ke zřízení stavby na pozemku, společně s instituty vydržení a problematikou neoprávněné stavby, které se těchto titulů velmi úzce týkají. Jádro této práce pak tvoří část druhá, zabývající se územním plánováním, umisťováním staveb a povolováním staveb. Tyto dílčí problémy jsou rozebírány v časovém sledu tak, jak na sebe z pohledu stavebníka přirozeně navazují. Zatímco ale územní plánování a povolování staveb jsou nastíněny spíše v hrubých obrysech, umisťování staveb je věnován hlubší rozbor. Toto rozdělení má své opodstatnění, neboť jednak z hlediska procesního má umisťování staveb největší význam, a dále má také úzkou vazbu na soukromoprávní tituly, rozebírané v první části práce....cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis is focused on legal aspects of a private and public construction law from builder's perspective with a special emphasis on several current issues of Czech legislation and jurisprudence. As its name suggests this thesis is divided into two parts which corresponds to construction entitlement and construction permit. The first part of the thesis is comparison of terms land and building within different legal regulations. These two terms are highly important because they represent a normative basis for the issue. Subsequently, the most frequent private- law titles, entitling the construction of a building, together with the institutions of usucaption and the problem of unauthorized construction, which are very closely related to these titles, are analyzed. The core of this thesis is the second part, dealing with spatial planning, planning proceeding and construction permitting. These partial problems are analyzed in a timeline as they naturally follow from one viewpoint of the builder. While less emphasis is placed on spatial planning and construction permits, a deeper analysis is devoted to the planning proceeding. This fact has its merit, because from the procedural point of view, the planning proceeding is of the greatest importance and also has a close connection with a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV