Show simple item record

Potravní specializace a diverzifikace pavouků roku Dysdera (Araneae: Dysderidae)
dc.contributor.advisorPekár, Stanislav
dc.creatorŘezáč, Milan
dc.date.accessioned2021-03-25T21:58:26Z
dc.date.available2021-03-25T21:58:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/95966
dc.description.abstractPotravní specla||zacea dlvcnlíkace povoulnl rodu Dysdera (Aratrnc: Dysderldae) Souhm disertačnípréco Hlarnrímoílempředloženéstudieje prezentaoonovýohpoznatkůo potavní spooializacia diver:ziítkacipavoulolroduDysdera' Disortaěnípróceje soubmempěti vědeokýohpra'oírozdělenýohdo dvouzákladnícbďdílů. 1. Potravrúspeda|izace l.l' ŘezáčM., Pekár S. & Lubin Y.: Morfotogické a behavtorá|níadaprce prc lov suchozerrrs}ýďr stcJnonožcůu pavou|cl todlu Dysdcrl (Ararrae: Dyrder|nae) lphjato doJ oun at of Zn logtl O predótorechspeciďizovanýoh ne lovstínokmóme dosud volice mÉloiďonnaoí. Za prodótory stínok jsou již dlouhou dobu považovóni pevouoi tod|J Dsdera (Dysderidae)' nicmóně důkazy o jejioh potavnl speoiďizaci dosud scházely. Tito pavouoi se vyznaěujíneobvyklou moďologickou variabi|itou ústnlchogónrl zejméara ohelioo. U pěti druhůreprezenfujícíchrůalétypy cholioerjsmo sbdovali vzbh mezi morfologií úsuníchorgrínů,p,refoencí kořisti o predočnímchovÁnIm. Dnrh s nemodifikovanými ohelice'rami lovil oohotně růalé ělenovco ale odmítal stínlcy' zatímoo druhy s modiťrkovanými ohelic,eramioohotrě přijímaly shnky, fusdera erythrlna a D, spinicrus lovily stínky stojně ěasto jako altematiwí ýpy kořisti' D. abdominalis a D. dubrovninzl' stÍnky před altomatr'nÍ kořistí sigtifikantně pfef€rov&ly. Ukázalo se,Žemodifikaco cholicerjsou...cs_CZ
dc.description.abstractDtet specia|isatlon and ďverslÍlcatlon oftlrc sf,der genrs Dysdara (Araneae: Dysdertdae) Summaryof PhD. thesis Tho main aim of my sfudy is to pr€s€nt now knowledge aboutthe diet specialisation antldiversiÍicationóf ttreipider genusDys&ra. This PhD. lhesis, ďvided in two parts' is tre summaryof Íivepapers. 1. Diet specialisatlon 1.1. Řezíě M., Pekór s. & I'bin Y.: Morphologlcal and behavlourď adapations for onlscophagr lnDysderassden (Araneae: Dysdertnne) [acoeptedby Journal of Zoologfl Very little is known about predators feeding on woodlioe. Spiders of the genus Dyidera (Dysderidae)were long suspeotedto be onisoophagous,but evidenoefor lheir díetspeoialisation hás beenrlaoking. These spidas are chareotorisedby an unusual morphological variability oftheir mouth-parts,partioularly tho ohelioaae, suggosting dietary sfrcialisation któróukazuje na potavní specializaci. Thus, we investigatedthe rebtiónsirip betweenmouthpertmorphology, prey pÍeferenoeand predatorybelraviour of ťrvespecies represerrtingdiffoent chelioenď types. Resulb obtained sugg€st that sfudiedĎysdera spidas diffo in prey specialisetion for woďlioo. The species with unmodified cheliceraereatlity oapturedvarious artkopďs but refused woodlice while speoieswith modified ohetóeraeoapfuredwoodlice' Particularly,Dysdera erythrina ind D....en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleDietary specialisation and diversification of the spider genus Dysderaen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-11-14
dc.description.departmentKatedra zoologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Zoologyen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId112382
dc.title.translatedPotravní specializace a diverzifikace pavouků roku Dysdera (Araneae: Dysderidae)cs_CZ
dc.contributor.refereeRůžička, Vlastimil
dc.contributor.refereeRusek, Josef
dc.identifier.aleph000943132
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programZoologiecs_CZ
thesis.degree.programZoologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra zoologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Zoologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csZoologiecs_CZ
uk.degree-program.enZoologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPotravní specla||zacea dlvcnlíkace povoulnl rodu Dysdera (Aratrnc: Dysderldae) Souhm disertačnípréco Hlarnrímoílempředloženéstudieje prezentaoonovýohpoznatkůo potavní spooializacia diver:ziítkacipavoulolroduDysdera' Disortaěnípróceje soubmempěti vědeokýohpra'oírozdělenýohdo dvouzákladnícbďdílů. 1. Potravrúspeda|izace l.l' ŘezáčM., Pekár S. & Lubin Y.: Morfotogické a behavtorá|níadaprce prc lov suchozerrrs}ýďr stcJnonožcůu pavou|cl todlu Dysdcrl (Ararrae: Dyrder|nae) lphjato doJ oun at of Zn logtl O predótorechspeciďizovanýoh ne lovstínokmóme dosud volice mÉloiďonnaoí. Za prodótory stínok jsou již dlouhou dobu považovóni pevouoi tod|J Dsdera (Dysderidae)' nicmóně důkazy o jejioh potavnl speoiďizaci dosud scházely. Tito pavouoi se vyznaěujíneobvyklou moďologickou variabi|itou ústnlchogónrl zejméara ohelioo. U pěti druhůreprezenfujícíchrůalétypy cholioerjsmo sbdovali vzbh mezi morfologií úsuníchorgrínů,p,refoencí kořisti o predočnímchovÁnIm. Dnrh s nemodifikovanými ohelice'rami lovil oohotně růalé ělenovco ale odmítal stínlcy' zatímoo druhy s modiťrkovanými ohelic,eramioohotrě přijímaly shnky, fusdera erythrlna a D, spinicrus lovily stínky stojně ěasto jako altematiwí ýpy kořisti' D. abdominalis a D. dubrovninzl' stÍnky před altomatr'nÍ kořistí sigtifikantně pfef€rov&ly. Ukázalo se,Žemodifikaco cholicerjsou...cs_CZ
uk.abstract.enDtet specia|isatlon and ďverslÍlcatlon oftlrc sf,der genrs Dysdara (Araneae: Dysdertdae) Summaryof PhD. thesis Tho main aim of my sfudy is to pr€s€nt now knowledge aboutthe diet specialisation antldiversiÍicationóf ttreipider genusDys&ra. This PhD. lhesis, ďvided in two parts' is tre summaryof Íivepapers. 1. Diet specialisatlon 1.1. Řezíě M., Pekór s. & I'bin Y.: Morphologlcal and behavlourď adapations for onlscophagr lnDysderassden (Araneae: Dysdertnne) [acoeptedby Journal of Zoologfl Very little is known about predators feeding on woodlioe. Spiders of the genus Dyidera (Dysderidae)were long suspeotedto be onisoophagous,but evidenoefor lheir díetspeoialisation hás beenrlaoking. These spidas are chareotorisedby an unusual morphological variability oftheir mouth-parts,partioularly tho ohelioaae, suggosting dietary sfrcialisation któróukazuje na potavní specializaci. Thus, we investigatedthe rebtiónsirip betweenmouthpertmorphology, prey pÍeferenoeand predatorybelraviour of ťrvespecies represerrtingdiffoent chelioenď types. Resulb obtained sugg€st that sfudiedĎysdera spidas diffo in prey specialisetion for woďlioo. The species with unmodified cheliceraereatlity oapturedvarious artkopďs but refused woodlice while speoieswith modified ohetóeraeoapfuredwoodlice' Particularly,Dysdera erythrina ind D....en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologiecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantKrál, Jiří
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990009431320106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV