Show simple item record

Morphometric analysis of western palearctic representatives of the genus Apodemus: from determination to ecomorphology
dc.contributor.advisorFrynta, Daniel
dc.creatorMikulová, Pavlína
dc.date.accessioned2018-04-18T14:13:47Z
dc.date.available2018-04-18T14:13:47Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/95941
dc.description.abstractSummarv ThePhDthesisisbasedonthefollowingpapers: Tnsr or cHARAcTER DISpLACEMENTrN URBAN populATroNs oF APODEMUSSYLVATICUS MikulováP.& FryntaD.200l CanadianJournalofZoology79:794-801 We studiedthewood mouse,Apodemussylvaticus,inhabitingparks, cemeteries,suburbanwoods and other green areas in the city of Prague. To assess the character displacement and (or) release hypothesiswe compared seven samples from local populations occurringsympatricallywith Apodemusflavicollis with ten samples from thoselocalities in which A.flavicoltis hasneverbeenrecorded. The analysis included 1410 specimens of A. sylvaticrzscollected duringthe years 1980- 1990. Seventeenskull andbody characters weremeasured.Then the datawere ageor size adjusted,and treated by principal component analyses. Factor scores were fuither subjected to statistical testing. Although the results revealed a considerablevariation among localities, they did not suggest character displacement and (or) release. A. sylvaticus from populations sympatric with l. flavicollis were morphometrically similar to their conspeciÍicsfrom otherpopulationscollected at the periphery of the city. However, slight but statistically highly significant differenceswere found betweensamples from localities in the city centreand those from the periphery. This phenomenon may be...en_US
dc.description.abstractSouhrn Disertačnípráce je za|oženananiŽe uvedených rukopisech: Trsr or cHARÁcTER DIsPLACEMENT IN URBAN PoPULATIoNs oF ApopBuassylvATrcus MikulováP.& FryntaD.2001 CanadianJountalofZoology79:794-80I V tétopráci jsme využili jedince druhuA. sylvaticus pro studium uplatněníposunu znaků.Svou pozornostjsme přitom zaměřili na urbánní pražské prostředí, kde jsme srovnávali populace A. sylvaticus z lokalit se sympatrickým výskýem s A. flavicollis s populacemi z lokalit s výlučn;im výskytem A. sylvaticus. A, sylvaticuspředstavujev danésouvislostiideálnípředmět studia, vezmeme-li v úvahu dostupnéliterární údaje, které dokládají podobnéekologickénároky druhůA. sylvaticus a A, flavicollis a zároveň naznačuji významnou roli kompetice (interferenčníči exploatační)ve vzájemných interakcíchmezi nimi. omezená studijní plocha navíc nevyžaduje analyzování dalších faktoru (klimatickéfaktory,evolučníhistorie sfudovanýchpopulacíapod.) s možnouvazbou na sfudovanéznaky,kteréby mohly nabývatna vjznamnosti v případě rozdílného geografického původu studovaných vzorků. Výsledky multivariátní analýzy 12 kraniálnícha 5 tělesnýchrozměru 1410jedinct A. sylvaticus (I7 vzorků) překvapivě uplatnění posunu znaků u populací A' sylvaticu.snepodpořily, nicméněprokázaly odlišnostpopulací A. sylvaticus zcentÍaměsta od populacítohoto druhu zokraje...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleMorfometrická analýza zapadopalearktických zástupců rodu Apodemus: od determinace k ekomorfologiics_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-07-24
dc.description.departmentDepartment of Zoologyen_US
dc.description.departmentKatedra zoologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId112335
dc.title.translatedMorphometric analysis of western palearctic representatives of the genus Apodemus: from determination to ecomorphologyen_US
dc.contributor.refereeMacholán, Miloš
dc.contributor.refereeSedláček, František
dc.identifier.aleph000944293
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programZoologyen_US
thesis.degree.programZoologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csZoologiecs_CZ
uk.degree-program.enZoologyen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csSouhrn Disertačnípráce je za|oženananiŽe uvedených rukopisech: Trsr or cHARÁcTER DIsPLACEMENT IN URBAN PoPULATIoNs oF ApopBuassylvATrcus MikulováP.& FryntaD.2001 CanadianJountalofZoology79:794-80I V tétopráci jsme využili jedince druhuA. sylvaticus pro studium uplatněníposunu znaků.Svou pozornostjsme přitom zaměřili na urbánní pražské prostředí, kde jsme srovnávali populace A. sylvaticus z lokalit se sympatrickým výskýem s A. flavicollis s populacemi z lokalit s výlučn;im výskytem A. sylvaticus. A, sylvaticuspředstavujev danésouvislostiideálnípředmět studia, vezmeme-li v úvahu dostupnéliterární údaje, které dokládají podobnéekologickénároky druhůA. sylvaticus a A, flavicollis a zároveň naznačuji významnou roli kompetice (interferenčníči exploatační)ve vzájemných interakcíchmezi nimi. omezená studijní plocha navíc nevyžaduje analyzování dalších faktoru (klimatickéfaktory,evolučníhistorie sfudovanýchpopulacíapod.) s možnouvazbou na sfudovanéznaky,kteréby mohly nabývatna vjznamnosti v případě rozdílného geografického původu studovaných vzorků. Výsledky multivariátní analýzy 12 kraniálnícha 5 tělesnýchrozměru 1410jedinct A. sylvaticus (I7 vzorků) překvapivě uplatnění posunu znaků u populací A' sylvaticu.snepodpořily, nicméněprokázaly odlišnostpopulací A. sylvaticus zcentÍaměsta od populacítohoto druhu zokraje...cs_CZ
uk.abstract.enSummarv ThePhDthesisisbasedonthefollowingpapers: Tnsr or cHARAcTER DISpLACEMENTrN URBAN populATroNs oF APODEMUSSYLVATICUS MikulováP.& FryntaD.200l CanadianJournalofZoology79:794-801 We studiedthewood mouse,Apodemussylvaticus,inhabitingparks, cemeteries,suburbanwoods and other green areas in the city of Prague. To assess the character displacement and (or) release hypothesiswe compared seven samples from local populations occurringsympatricallywith Apodemusflavicollis with ten samples from thoselocalities in which A.flavicoltis hasneverbeenrecorded. The analysis included 1410 specimens of A. sylvaticrzscollected duringthe years 1980- 1990. Seventeenskull andbody characters weremeasured.Then the datawere ageor size adjusted,and treated by principal component analyses. Factor scores were fuither subjected to statistical testing. Although the results revealed a considerablevariation among localities, they did not suggest character displacement and (or) release. A. sylvaticus from populations sympatric with l. flavicollis were morphometrically similar to their conspeciÍicsfrom otherpopulationscollected at the periphery of the city. However, slight but statistically highly significant differenceswere found betweensamples from localities in the city centreand those from the periphery. This phenomenon may be...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV