Show simple item record

Taxonomy and bionomy of the weevils of the tribe Hyperini (Coleoptera: Curculionidae)
dc.contributor.advisorKrál, David
dc.creatorSkuhrovec, Jiří
dc.date.accessioned2018-04-18T14:13:25Z
dc.date.available2018-04-18T14:13:25Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/95939
dc.description.abstractStanovisko k doktorské disertačnípráci Mgr. JiříhoSkuhrovce Taxonomiea bionomienosatcoviýchbroukůzeskupinyHyperini (Coleopteraz Curculionidae) JiříSkuhrovecnastoupildo doktorskéhostudiasjasnýmprojektem,kterýbyl aje v těsné návaznostinajehoprojektmagisterský.Stanoviskooborovéradyzoologiek podanému projektubylovíceneŽkladné,navícpodpořenéautoritouškolitelespecialistouRomanem Borovcem.ostatnístudijnípovinnostibyly splněnybezezbytku. Výslednýspisje postavennaosmipracíchajednomabstraktuzmezinárodní konference.Dvě z nichjsouvýištěnyv impaktovanýchčasopisech,atoZootaxaaJournalof EconomicEntomologl.Dalšítři jsoupublikoványv mezinárodníchrecenzovaných periodicích.Zbýek tvořítři dotiskupředloženémanuskripty. PráceprošlykvalitnímrecenznímŤízením.Jeprotopromnetéměřzbyečnésezde pokoušetnajítnedostatky,kterénějakýmpodivnýmřízenímosudu,unikly kriticemnohem přísnějšíchspecialistův danémoboru.Sezájmemjsemsi přečetli úvodníkomentář,ve kterémdefendendzasazujesvédílčívýsledkydoširšíhoteoretickéhorámcea přibližujeblíže problematikutaxonomie,bionomiea zoogeografieuvedenýchskupin' Zvýšeuvedenéhovyplývá,ženemámk předloženémuspisuŽádnénegativní komentářeanipóznámky.Jensnadbychseráddozvěděljakouproblematikuřešíkolega v současnédobě,čihodlářešitv blízkébudoucnosti,zdaplánujenapříkladřešenítaxonomie za...en_US
dc.description.abstractStanovisko k doktorskédisertačnípráci Mgr' Jiřího Skuhrovce Taxonomie a bionomie nosatcovitých broukůze skupiny Hyperini (Coleoptera: Carculionidae) Jiří Skuhrovecnastoupildo doktorskéhostudiasjasnýmprojektem,kterýbyl aje v těsné návaznostinajeho projektmagisterský.Stanoviskooborovérady zoologie k podanému projektubylo vícenežkladné,navícpodpořenéautoritouškolitelespecialistouRomanem Borovcem. ostatní studijnípovinnosti byly splněny beze zbytku. Výsledný spisje postavenna osmi pracíchajednom abstraktuzmezinárodni konference. Dvě z nich jsou vytištěnyv impaktovaných časopisech, a to Zootaxa a Journal of Economic Entomologl. Dalšítři jsou publikovány v mezinárodníchrecenzovaných periodicích,Zbytek tvoří tři do tisku předloženémanuskripty. Práce prošlykvalitním recenznímŤízením.Je proto pro mne téměřzbyečnése zde pokoušetnajítnedostatky,kterénějakým podivnýmŤízerumosudu' unikly kritice mnohem přísnějšíchspecialistův danémoboru.Se zájmemjsem si přečetli úvodníkomentář,ve kterémdefendendzasazujesvédílčívýsledky do širšíhoteoretickéhorámce a přibližujeblíže problematikutaxonomie,bionomie a zoogeografieuvedenýchskupin. Zvýše uvedenéhovyp|ývá, Že nemámk předloženémuspisu Žádnénegativní komentrířeani póznámky. Jen snadbych se rád dozvěděljakou problematiku řešíkolega v současnédobě,čihodlá řešitv...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleTaxonomy and bionomy of the weevils of the tribe Hyperini (Coleoptera: Curculionidae)en_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-07-09
dc.description.departmentDepartment of Zoologyen_US
dc.description.departmentKatedra zoologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId112326
dc.title.translatedTaxonomy and bionomy of the weevils of the tribe Hyperini (Coleoptera: Curculionidae)cs_CZ
dc.contributor.refereeBezděk, Aleš
dc.contributor.refereeSaska, Pavel
dc.identifier.aleph000941880
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programZoologyen_US
thesis.degree.programZoologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csZoologiecs_CZ
uk.degree-program.enZoologyen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csStanovisko k doktorskédisertačnípráci Mgr' Jiřího Skuhrovce Taxonomie a bionomie nosatcovitých broukůze skupiny Hyperini (Coleoptera: Carculionidae) Jiří Skuhrovecnastoupildo doktorskéhostudiasjasnýmprojektem,kterýbyl aje v těsné návaznostinajeho projektmagisterský.Stanoviskooborovérady zoologie k podanému projektubylo vícenežkladné,navícpodpořenéautoritouškolitelespecialistouRomanem Borovcem. ostatní studijnípovinnosti byly splněny beze zbytku. Výsledný spisje postavenna osmi pracíchajednom abstraktuzmezinárodni konference. Dvě z nich jsou vytištěnyv impaktovaných časopisech, a to Zootaxa a Journal of Economic Entomologl. Dalšítři jsou publikovány v mezinárodníchrecenzovaných periodicích,Zbytek tvoří tři do tisku předloženémanuskripty. Práce prošlykvalitním recenznímŤízením.Je proto pro mne téměřzbyečnése zde pokoušetnajítnedostatky,kterénějakým podivnýmŤízerumosudu' unikly kritice mnohem přísnějšíchspecialistův danémoboru.Se zájmemjsem si přečetli úvodníkomentář,ve kterémdefendendzasazujesvédílčívýsledky do širšíhoteoretickéhorámce a přibližujeblíže problematikutaxonomie,bionomie a zoogeografieuvedenýchskupin. Zvýše uvedenéhovyp|ývá, Že nemámk předloženémuspisu Žádnénegativní komentrířeani póznámky. Jen snadbych se rád dozvěděljakou problematiku řešíkolega v současnédobě,čihodlá řešitv...cs_CZ
uk.abstract.enStanovisko k doktorské disertačnípráci Mgr. JiříhoSkuhrovce Taxonomiea bionomienosatcoviýchbroukůzeskupinyHyperini (Coleopteraz Curculionidae) JiříSkuhrovecnastoupildo doktorskéhostudiasjasnýmprojektem,kterýbyl aje v těsné návaznostinajehoprojektmagisterský.Stanoviskooborovéradyzoologiek podanému projektubylovíceneŽkladné,navícpodpořenéautoritouškolitelespecialistouRomanem Borovcem.ostatnístudijnípovinnostibyly splněnybezezbytku. Výslednýspisje postavennaosmipracíchajednomabstraktuzmezinárodní konference.Dvě z nichjsouvýištěnyv impaktovanýchčasopisech,atoZootaxaaJournalof EconomicEntomologl.Dalšítři jsoupublikoványv mezinárodníchrecenzovaných periodicích.Zbýek tvořítři dotiskupředloženémanuskripty. PráceprošlykvalitnímrecenznímŤízením.Jeprotopromnetéměřzbyečnésezde pokoušetnajítnedostatky,kterénějakýmpodivnýmřízenímosudu,unikly kriticemnohem přísnějšíchspecialistův danémoboru.Sezájmemjsemsi přečetli úvodníkomentář,ve kterémdefendendzasazujesvédílčívýsledkydoširšíhoteoretickéhorámcea přibližujeblíže problematikutaxonomie,bionomiea zoogeografieuvedenýchskupin' Zvýšeuvedenéhovyplývá,ženemámk předloženémuspisuŽádnénegativní komentářeanipóznámky.Jensnadbychseráddozvěděljakouproblematikuřešíkolega v současnédobě,čihodlářešitv blízkébudoucnosti,zdaplánujenapříkladřešenítaxonomie za...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV