Show simple item record

Czech Energy Law in the Context of Environmental Protection
dc.creatorPříborský, Jan
dc.date.accessioned2021-05-20T12:32:24Z
dc.date.available2021-05-20T12:32:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/95889
dc.description.abstractShrnutí Disertační práce se zabývá právní regulací energetiky v České republice v kontextu ochrany životního prostředí. Energetika je autorem práce pojímána široce, jelikož pod ní zahrnuje nejen fázi získávání energetických zdrojů, výroby a distribuci energie, ale i činnosti spojené s oblastí úspor energie a nakládání s energetickým odpadem. Autor pro tyto jednotlivé fáze zavádí pojem energetický řetězec, jež chápe jako soustavu vzájemně provázaných a souvisejících vývojových stádií energie. Energetické právo je autorem definováno jako právo, které reguluje chování osob k využitelné energii ve všech fázích energetického řetězce. V každé fázi energetického řetězce může docházet (a často dochází) k ohrožování a poškozování životního prostředí. V práci je kladen důraz na principy a nástroje ochrany životního prostředí, jež mohou účinně plnit svoji funkci v energetických právních předpisech. Cílem práce je tedy nalezení a pochopení souvislostí principů a nástrojů ochrany životního prostředí v českém energetickém právu. Tyto znalosti pak umožní posoudit právní úpravu energetiky de lege lata včetně uvedení konkrétních návrhů de lege ferenda a možných koncepčních změn. Nejdůležitějším a zastřešujícím principem ve všech fázích energetického řetězce je princip trvale udržitelného rozvoje, svoji nezastupitelnou úlohu...cs_CZ
dc.description.abstractThe dissertation deals with legal regulation of energy in the Czech Republic in the context of environmental protection. Power is the broadly conceived by the author because it includes not only the stage of obtaining energy resources, production, and the distribution of energy, but also the activities related to energy conservation and dealing with energy waste. For these individual phases, the author introduces the concept of the energy chain which is understood as a set of interrelated developmental stages of energy. Energy law is defined by the author as a law that regulates people's behavior towards usable energy at all stages of the energy chain. Endangerment and damage to the environment may occur (and often does occur) at each stage of the energy chain. This work emphasizes the principles and instruments of environmental protection which can effectively fulfill their function in energy legislation. The aim of the work is to find and understand the context of principles and instruments of environmental protection in the Czech energy law. This knowledge may then allow for an assessment of energy legislation de lege lata, including introducing specific proposals de lege ferenda and possible policy changes. The most important and overarching principle in all stages of the energy chain is the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectCzech Energy Lawen_US
dc.subjectEnvironmental Protectionen_US
dc.subjectPrinciples and Instruments of Environmental Protectionen_US
dc.subjectčeské energetické právocs_CZ
dc.subjectochrana životního prostředícs_CZ
dc.subjectprincipy a nástroje ochrany životního prostředícs_CZ
dc.titleČeské energetické právo v kontextu ochrany životního prostředícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-03-27
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId148337
dc.title.translatedCzech Energy Law in the Context of Environmental Protectionen_US
dc.contributor.refereeSobotka, Michal
dc.identifier.aleph002180412
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra práva životního prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Environmental Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csShrnutí Disertační práce se zabývá právní regulací energetiky v České republice v kontextu ochrany životního prostředí. Energetika je autorem práce pojímána široce, jelikož pod ní zahrnuje nejen fázi získávání energetických zdrojů, výroby a distribuci energie, ale i činnosti spojené s oblastí úspor energie a nakládání s energetickým odpadem. Autor pro tyto jednotlivé fáze zavádí pojem energetický řetězec, jež chápe jako soustavu vzájemně provázaných a souvisejících vývojových stádií energie. Energetické právo je autorem definováno jako právo, které reguluje chování osob k využitelné energii ve všech fázích energetického řetězce. V každé fázi energetického řetězce může docházet (a často dochází) k ohrožování a poškozování životního prostředí. V práci je kladen důraz na principy a nástroje ochrany životního prostředí, jež mohou účinně plnit svoji funkci v energetických právních předpisech. Cílem práce je tedy nalezení a pochopení souvislostí principů a nástrojů ochrany životního prostředí v českém energetickém právu. Tyto znalosti pak umožní posoudit právní úpravu energetiky de lege lata včetně uvedení konkrétních návrhů de lege ferenda a možných koncepčních změn. Nejdůležitějším a zastřešujícím principem ve všech fázích energetického řetězce je princip trvale udržitelného rozvoje, svoji nezastupitelnou úlohu...cs_CZ
uk.abstract.enThe dissertation deals with legal regulation of energy in the Czech Republic in the context of environmental protection. Power is the broadly conceived by the author because it includes not only the stage of obtaining energy resources, production, and the distribution of energy, but also the activities related to energy conservation and dealing with energy waste. For these individual phases, the author introduces the concept of the energy chain which is understood as a set of interrelated developmental stages of energy. Energy law is defined by the author as a law that regulates people's behavior towards usable energy at all stages of the energy chain. Endangerment and damage to the environment may occur (and often does occur) at each stage of the energy chain. This work emphasizes the principles and instruments of environmental protection which can effectively fulfill their function in energy legislation. The aim of the work is to find and understand the context of principles and instruments of environmental protection in the Czech energy law. This knowledge may then allow for an assessment of energy legislation de lege lata, including introducing specific proposals de lege ferenda and possible policy changes. The most important and overarching principle in all stages of the energy chain is the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990021804120106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV