Show simple item record

Typological approach to well-being
dc.contributor.advisorBlatný, Marek
dc.creatorAugustinová, Jana
dc.date.accessioned2018-03-13T11:00:52Z
dc.date.available2018-03-13T11:00:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/95307
dc.description.abstract(česky): Tato diplomová práce se zabývá typologickým přístupem k osobní pohodě. Zmíněný přístup vychází z práce Carol Ryff a jejich kolegů, a rozděluje dvě dimenze osobní pohody. První z nich je hédonická neboli subjektivní osobní pohoda (subjective well- being/SWB v pojetí E. Dienera) a eudaimonická neboli psychologická osobní pohoda (psychological well-being/PWB v pojetí C. Ryffové). Teoretická část popisuje rozdíly mezi psychologickou a subjektivní osobní pohodou, představuje typologický model, popisuje proměnné, na jejichž základě je analýza prováděna (osobnostní rysy, hodnotové orientace a copingové strategie) a shrnuje poznatky, které byly v této oblasti doposud zjištěny. Empirická část práce je věnována analýze vztahů jednotlivých typů osobní pohody (osoby s vysokou SWB/vysokou PWB, vysokou SWB/nízkou PWB, nízkou SWB/vysokou PWB, nízkou SWB/nízkou PWB) a charakteristik osobnosti dle NEO-FFI, hodnotových orientací dle PVQ a copingových strategií formulovaných Carverem. Výzkumný soubor tvořilo 2281 probandů studujících vysoké školy. Byly vytvořeny 4 skupiny na základě skóre v testech měřících subjektivní a psychologickou osobní pohodu. Skupiny byly tvořeny vždy pro horní a dolní kvantil skóre v daném testu. Vznikly tak 4 skupiny probandů (probandi s vysokým SWB a PWB, probandi s nízkým SWB a...cs_CZ
dc.description.abstract(in english): This master thesis copes with typology approach to well-being. The approach results from the research of Carol Ryff et al. and distinguishes two dimensions of well-being. The first, the hedonic alias subjective well-being (SWB concept by E. Diener) and the second, the eudemonic alias psychological well-being (PWB concept by C. Ryff). In the theoretical part of the thesis, the difference between psychological and subjective well-being is depicted, it represents a typological model, describes variables the analysis-procedure is based on (personality traits, values, and coping strategies) and sums findings that where learned till now. The empirical part of the thesis is devoted to analysis of the relations among particular types of well-being (subjects with high SWB/high PWB, high SWB/low PWB, low SWB/high PWB, low SWB/low PWB) and personality characteristics according to NEO/FFI, values according to PVQ, and coping strategies formulated by Carver. The research ensemble was formed out of 2281 subjects, the undergraduate students. Four groups were created, based on the score of tests measuring subjective and psychological well-being. We always formed the groups for the upper and lower score quantile in given test. This way four groups of subjects raised (subjects with high SWB and PWB,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectsubjektivní osobní pohoda|psychologická osobní pohoda|typologický přístup|osobnost|hodnoty|copingcs_CZ
dc.subjectsubjective well-being|psychological well-being|typological approach|personality|values|coping strategiesen_US
dc.titleTypologický přístup k osobní pohoděcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-23
dc.description.departmentDepartment of Psychologyen_US
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId180407
dc.title.translatedTypological approach to well-beingen_US
dc.contributor.refereeŠípek, Jiří
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Psychologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs(česky): Tato diplomová práce se zabývá typologickým přístupem k osobní pohodě. Zmíněný přístup vychází z práce Carol Ryff a jejich kolegů, a rozděluje dvě dimenze osobní pohody. První z nich je hédonická neboli subjektivní osobní pohoda (subjective well- being/SWB v pojetí E. Dienera) a eudaimonická neboli psychologická osobní pohoda (psychological well-being/PWB v pojetí C. Ryffové). Teoretická část popisuje rozdíly mezi psychologickou a subjektivní osobní pohodou, představuje typologický model, popisuje proměnné, na jejichž základě je analýza prováděna (osobnostní rysy, hodnotové orientace a copingové strategie) a shrnuje poznatky, které byly v této oblasti doposud zjištěny. Empirická část práce je věnována analýze vztahů jednotlivých typů osobní pohody (osoby s vysokou SWB/vysokou PWB, vysokou SWB/nízkou PWB, nízkou SWB/vysokou PWB, nízkou SWB/nízkou PWB) a charakteristik osobnosti dle NEO-FFI, hodnotových orientací dle PVQ a copingových strategií formulovaných Carverem. Výzkumný soubor tvořilo 2281 probandů studujících vysoké školy. Byly vytvořeny 4 skupiny na základě skóre v testech měřících subjektivní a psychologickou osobní pohodu. Skupiny byly tvořeny vždy pro horní a dolní kvantil skóre v daném testu. Vznikly tak 4 skupiny probandů (probandi s vysokým SWB a PWB, probandi s nízkým SWB a...cs_CZ
uk.abstract.en(in english): This master thesis copes with typology approach to well-being. The approach results from the research of Carol Ryff et al. and distinguishes two dimensions of well-being. The first, the hedonic alias subjective well-being (SWB concept by E. Diener) and the second, the eudemonic alias psychological well-being (PWB concept by C. Ryff). In the theoretical part of the thesis, the difference between psychological and subjective well-being is depicted, it represents a typological model, describes variables the analysis-procedure is based on (personality traits, values, and coping strategies) and sums findings that where learned till now. The empirical part of the thesis is devoted to analysis of the relations among particular types of well-being (subjects with high SWB/high PWB, high SWB/low PWB, low SWB/high PWB, low SWB/low PWB) and personality characteristics according to NEO/FFI, values according to PVQ, and coping strategies formulated by Carver. The research ensemble was formed out of 2281 subjects, the undergraduate students. Four groups were created, based on the score of tests measuring subjective and psychological well-being. We always formed the groups for the upper and lower score quantile in given test. This way four groups of subjects raised (subjects with high SWB and PWB,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV