Show simple item record

Vliv řízené exprese ipt genu, exogenní aplikace cytokininů a nitrátu na metabolismus cytokininů a senescenci listů
dc.contributor.advisorKamínek, Miroslav
dc.creatorSýkorová, Blanka
dc.date.accessioned2021-03-25T22:16:57Z
dc.date.available2021-03-25T22:16:57Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/95192
dc.description.abstractll. ávĚnY l. Expresírptgenuprobiosyntézucytokininůpodsenescenčně.specifickýmsÁGí2 promotoremby|a u transgenníchrostlinpěstovanýchv živnémroztokuse sníŽenoukoncentracínitrátuzpoma|ena senescence|istů'zuýšenobsah bioaktivníchcytokininův |istech,jakoŽi příjemnitrátua aktivita nitrátreduktázy.Transgennírost|inyse všakneod|išovalyod rost|inkontro|níchv počtua hmotnosti zma pravděpodobněV důs|edkuzpomaleníreryk|aceŽivina metabolitůz listůdo vwíjejícíchse zrn. To je zřejmě v rozporuse strategiístriktněmonokarpickýchobi|ovin,kteráspočíváv rych|ém přesunu|átekdo generativníchsinkůkrátcepo opy|ení. V reakcina častévágníkonstatovánížefyzio|ogickéúčinkyrytokininůjsouzávis|éna genotypua na různýchinterníchfaktorechjsme s|edova|iúčinnostjednohoaromatického(3OHBAR)jednoho isoprenoidního(t.ZR)cytokininuna retencich|orofo|uVoddě|neých|istoých úsecíchovsa a pšenice.UčinnostoboucýokininůbylarůznákdyŽby|yap|ikovány|oká|něnebona ce|ýadaxi|ání povrch|istovéhoúseku.Listovéúsekyovsaa pšenicevykazova|yrůznourychlostpříjmu["H]I-ZRa ťHI3oHBAR'která by|ave|mivysoká u pšenicea niŽší,a|e dlouhodoběse zvyšujícíu ovsa. Listovéúsekyobou druhůse rovněŽ|iši|yv metabo|ismuap|ikovanéhot.ZR, kteý by|v ovsu rychlejimetabo|isovánna dihydrozeatino.g|ukosidzatímcov pŠenicipřevaŽova|ajeho inaktivace konvezína t-Z N9-g|ukosid.|soprenoidnít.ZR víceneŽ...cs_CZ
dc.description.abstractcoNcLUsroNs l. ttre iptexpressionundeÍthesenescence-specificSÁGí2 promoterresultedin de|ayof |eaÍ senescence,increaseof contentof bioactivecytokininsand nitratereductaseactivityin leavesas wellas to enhancementof nitrateinfluxin plantsgrownunderlimitedN supply. However,the SAG12::iptplantsdid not differfromWT plantsin grainyield components includingthe numberof grainsand grainweight.Resultssuggestthatdelayof leafsenesce of wheat plantsalso delays translocationof nutrientsand metabolitesfrom leaves to developinggrainsafteranthesisand in this way interfereswiththe reproductivestrategy wheatas strictlymonocarpicplantwhichis basedon a programmedfast translocationof metabolitesand nutrientsfrom senescingleavesto the reproductivesinks shortlyafter anthesis. ll. Respondingto the mostlyvaguestatementsthatthe physiologicaleffectsof cytokininsare dependenton plantgenotypeandaffectedbyvariousinternalfactorswe testedtheefficiency of andaromatic(3OHBAR)andan isoprenoid (t-ZR)cytokininon retentionof chlorophyllin detachedoat and wheatleafapices.The efficiencyof thetwocytokininsin preservationof chlorophyllwas differentin the oat and wheatdependingon local or whole adaxialleaf surfacecytokininapplication.The oat and wheatleafpiecesdifferedin the ratesof uptake and the dynamicsof ["H]t-ZRand [JH]3OHBARtranslocationwhichwas...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleThe effect of autoregulated ipt gene expression, exogenous cytokinins and nitrate on cytokinin metabolism and leaf senescenceen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-06-19
dc.description.departmentKatedra experimentální biologie rostlincs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Experimental Plant Biologyen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId112322
dc.title.translatedVliv řízené exprese ipt genu, exogenní aplikace cytokininů a nitrátu na metabolismus cytokininů a senescenci listůcs_CZ
dc.contributor.refereeGriga, Miroslav
dc.contributor.refereeProcházka, Stanislav
dc.identifier.aleph000801412
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePlant anatomy and physiologyen_US
thesis.degree.disciplineAnatomie a fyziologie rostlincs_CZ
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Experimental Plant Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnatomie a fyziologie rostlincs_CZ
uk.degree-discipline.enPlant anatomy and physiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csll. ávĚnY l. Expresírptgenuprobiosyntézucytokininůpodsenescenčně.specifickýmsÁGí2 promotoremby|a u transgenníchrostlinpěstovanýchv živnémroztokuse sníŽenoukoncentracínitrátuzpoma|ena senescence|istů'zuýšenobsah bioaktivníchcytokininův |istech,jakoŽi příjemnitrátua aktivita nitrátreduktázy.Transgennírost|inyse všakneod|išovalyod rost|inkontro|níchv počtua hmotnosti zma pravděpodobněV důs|edkuzpomaleníreryk|aceŽivina metabolitůz listůdo vwíjejícíchse zrn. To je zřejmě v rozporuse strategiístriktněmonokarpickýchobi|ovin,kteráspočíváv rych|ém přesunu|átekdo generativníchsinkůkrátcepo opy|ení. V reakcina častévágníkonstatovánížefyzio|ogickéúčinkyrytokininůjsouzávis|éna genotypua na různýchinterníchfaktorechjsme s|edova|iúčinnostjednohoaromatického(3OHBAR)jednoho isoprenoidního(t.ZR)cytokininuna retencich|orofo|uVoddě|neých|istoých úsecíchovsa a pšenice.UčinnostoboucýokininůbylarůznákdyŽby|yap|ikovány|oká|něnebona ce|ýadaxi|ání povrch|istovéhoúseku.Listovéúsekyovsaa pšenicevykazova|yrůznourychlostpříjmu["H]I-ZRa ťHI3oHBAR'která by|ave|mivysoká u pšenicea niŽší,a|e dlouhodoběse zvyšujícíu ovsa. Listovéúsekyobou druhůse rovněŽ|iši|yv metabo|ismuap|ikovanéhot.ZR, kteý by|v ovsu rychlejimetabo|isovánna dihydrozeatino.g|ukosidzatímcov pŠenicipřevaŽova|ajeho inaktivace konvezína t-Z N9-g|ukosid.|soprenoidnít.ZR víceneŽ...cs_CZ
uk.abstract.encoNcLUsroNs l. ttre iptexpressionundeÍthesenescence-specificSÁGí2 promoterresultedin de|ayof |eaÍ senescence,increaseof contentof bioactivecytokininsand nitratereductaseactivityin leavesas wellas to enhancementof nitrateinfluxin plantsgrownunderlimitedN supply. However,the SAG12::iptplantsdid not differfromWT plantsin grainyield components includingthe numberof grainsand grainweight.Resultssuggestthatdelayof leafsenesce of wheat plantsalso delays translocationof nutrientsand metabolitesfrom leaves to developinggrainsafteranthesisand in this way interfereswiththe reproductivestrategy wheatas strictlymonocarpicplantwhichis basedon a programmedfast translocationof metabolitesand nutrientsfrom senescingleavesto the reproductivesinks shortlyafter anthesis. ll. Respondingto the mostlyvaguestatementsthatthe physiologicaleffectsof cytokininsare dependenton plantgenotypeandaffectedbyvariousinternalfactorswe testedtheefficiency of andaromatic(3OHBAR)andan isoprenoid (t-ZR)cytokininon retentionof chlorophyllin detachedoat and wheatleafapices.The efficiencyof thetwocytokininsin preservationof chlorophyllwas differentin the oat and wheatdependingon local or whole adaxialleaf surfacecytokininapplication.The oat and wheatleafpiecesdifferedin the ratesof uptake and the dynamicsof ["H]t-ZRand [JH]3OHBARtranslocationwhichwas...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantMotyka, Václav
dc.contributor.consultantAlbrechtová, Jana
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV