Show simple item record

A notary and civil procedure
dc.contributor.advisorMacková, Alena
dc.creatorKrejčí, Kristina
dc.date.accessioned2019-05-02T19:49:26Z
dc.date.available2019-05-02T19:49:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/95127
dc.description.abstractCílem práce je analyzovat postavení notáře v českém právním řádu s důrazem na jeho činnosti související s Práce se člení na tři kapitoly. Úvodní kapitola se zabývá historií notářství až po současnou právní úpravu a objasňuje základní principy notářské činnosti. Věnuje se také otázkám organizace notářských úřadů a profesní samosprávy notářů. Nejrozsáhlejší část práce tvoří druhá kapitola, která objasňuje vztah činnosti notáře a táře coby soudního komisaře, kterou notář zastává v řízení o pozůstalosti. Při jejím výkonu se činnost notáře podobá činnosti soudce, když notář celé pozůstalostní řízení od okamžiku svého pověření soudem prvního stupně zajišťuje a v rně rozhoduje. Další podkapitola druhé kapitoly se věnuje roli notáře při sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti. Notářský zápis sepsaný podle zákonných požadavků, pokud obsahuje doložku o vykonatelnosti, představuje veřejnou listinu, která slouží v rámci vykonávacího, resp. exekučního řízení, jako titul pro výkon rozhodnutí, resp. exekuční titul, díky čemuž dochází k "přeskočení" řízení nalézacího. Tato podkapitola podrobně rozebírá jednotlivé druhy těchto zápisů a jejich význam ve ávacím, resp. exekučním řízení, přičemž tím objasňuje významné projevení principu Třetí kapitola se věnuje dalším činnostem notáře, které souvisí s první...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to analyze the role of the notary in the Czech legal order placing emphasis on the link between his activities and the civil process. The thesis is divided into three chapters. The opening chapter deals with the history of notary office and presents and clarifies the basic notary principles. It is also dedicated to the scope of their professional organisation. Chapter two represents the most extensive part of the thesis, where the relationship between notary and civil procedure is clarified. The first subchapter deals with the role of notary as a court commissioner within inheritance proceedings. While performing acts in the inheritance proceedings, his activities resemble to the field of activities of a judge, because notary carries out the whole proceedings from the moment of the authorisation given by court of first instance, including the decision on the merits. The second subchapter is dedicated to the role of notary while drawing up notarial deeds under which executory proceeding can be directly ordered and carried out. If the notarial deed meets all the requirements by law and contains the clause of execution, it represents a public document, which works in the executory proceedings as a mode for execution thanks to which the civil procedure can be skipped. This subchapter...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectnotářcs_CZ
dc.subjectcivilní procescs_CZ
dc.subjectřízení o pozůstalostics_CZ
dc.subjectnotářský zápiscs_CZ
dc.subjectvykonatelnostcs_CZ
dc.subjectzápis do veřejných rejstříkůcs_CZ
dc.subjectprávní pomoccs_CZ
dc.subjectnotaryen_US
dc.subjectcivil procedureen_US
dc.subjectinheritance proceedingsen_US
dc.subjectnotarial deeden_US
dc.subjectclause of executionen_US
dc.subjectregistration into public registriesen_US
dc.subjectlegal assistanceen_US
dc.titleNotář a civilní procescs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-31
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId170423
dc.title.translatedA notary and civil procedureen_US
dc.contributor.refereePohl, Tomáš
dc.identifier.aleph002175479
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem práce je analyzovat postavení notáře v českém právním řádu s důrazem na jeho činnosti související s Práce se člení na tři kapitoly. Úvodní kapitola se zabývá historií notářství až po současnou právní úpravu a objasňuje základní principy notářské činnosti. Věnuje se také otázkám organizace notářských úřadů a profesní samosprávy notářů. Nejrozsáhlejší část práce tvoří druhá kapitola, která objasňuje vztah činnosti notáře a táře coby soudního komisaře, kterou notář zastává v řízení o pozůstalosti. Při jejím výkonu se činnost notáře podobá činnosti soudce, když notář celé pozůstalostní řízení od okamžiku svého pověření soudem prvního stupně zajišťuje a v rně rozhoduje. Další podkapitola druhé kapitoly se věnuje roli notáře při sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti. Notářský zápis sepsaný podle zákonných požadavků, pokud obsahuje doložku o vykonatelnosti, představuje veřejnou listinu, která slouží v rámci vykonávacího, resp. exekučního řízení, jako titul pro výkon rozhodnutí, resp. exekuční titul, díky čemuž dochází k "přeskočení" řízení nalézacího. Tato podkapitola podrobně rozebírá jednotlivé druhy těchto zápisů a jejich význam ve ávacím, resp. exekučním řízení, přičemž tím objasňuje významné projevení principu Třetí kapitola se věnuje dalším činnostem notáře, které souvisí s první...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the thesis is to analyze the role of the notary in the Czech legal order placing emphasis on the link between his activities and the civil process. The thesis is divided into three chapters. The opening chapter deals with the history of notary office and presents and clarifies the basic notary principles. It is also dedicated to the scope of their professional organisation. Chapter two represents the most extensive part of the thesis, where the relationship between notary and civil procedure is clarified. The first subchapter deals with the role of notary as a court commissioner within inheritance proceedings. While performing acts in the inheritance proceedings, his activities resemble to the field of activities of a judge, because notary carries out the whole proceedings from the moment of the authorisation given by court of first instance, including the decision on the merits. The second subchapter is dedicated to the role of notary while drawing up notarial deeds under which executory proceeding can be directly ordered and carried out. If the notarial deed meets all the requirements by law and contains the clause of execution, it represents a public document, which works in the executory proceedings as a mode for execution thanks to which the civil procedure can be skipped. This subchapter...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV