Show simple item record

Acquisition of property from unauthorized person
dc.contributor.advisorThöndel, Alexandr
dc.creatorTalacko, Petr
dc.date.accessioned2019-05-02T20:48:42Z
dc.date.available2019-05-02T20:48:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/95039
dc.description.abstractV této diplomové práci se zabývám institutem nabytí od neoprávněného, který je prolomením římskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium tranferre potest quam ipse habet, v českém překladu, že nikdo nemůže na jiného převést víc práv, než sám má. Nabytí od neoprávněného tak zasahuje do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek a je proto důležité, aby jej právní úprava dostatečně reflektovala, kdy ne vždy tomu tak bylo. V diplomové práci se zabývám především vývojem tohoto institutu, zásadami, které jsou s tímto institutem spojeny a zejména analýzou a popisem současné právní úpravy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kterým předchází úvod. Kapitoly se dále člení na podkapitoly, které mají podrobněji rozebrat dané téma. Práce je zakončena závěrem. V první kapitole se zabývám obecnou problematikou věcných práv. Dále zde rozebírám institut vlastnického práva, jeho ústavní východiska, definici i způsoby jakým je možné vlastnictví nabývat. Druhá kapitola je koncipována jako popsání historického vývoje nabytí od neoprávněného. Rozebírám nejdříve období římského práva, zejména pak kladu důraz na zásadu nemo plus iuris. Dále pokračují přes vývoj v germánském právu, až ke kodifikacím v 19. století. Zde se zabývám třemi velkými kodifikacemi ABGB, Code Civil a BGB. V rámci chronologického postupu je pak ještě...cs_CZ
dc.description.abstractIn this diploma thesis, I deal with the institute of acquiring from unauthorized person., which is breaking of Roman principle nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. In English it means, that no one can transfer to someone else more rights, than he has himself. Also, the acquisition form unauthorized person is interfering to the constitutionally guaranteed rigth to own the property. Therefore the legislation must adequatly reflect this fact, but it has not always been so. In diploma thesis I deal mainly with the development of this institute, principles, which are connected with this institute and especially with the analysis and description of current legal regulation. The thesis is divided into four chapters and introduction. The chapters are further divided to subchapters, which deal with the theme in more detail. The work ends with conclusion. In the first chapter, I deal with the general issue of material rights. Then, I deal with the institute of ownership, its constitutional basis, the definition and also the ways, in which the ownership can be acquired. The second chapter is about the historical evolution of acquisition from unauthorized person. I analyze first the period of Roman law, and I emphasize the principle of nemo plus iuris. Than I continue through the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectNabytícs_CZ
dc.subjectneoprávněnýcs_CZ
dc.subjectvlastnictvícs_CZ
dc.subjectdobrá víracs_CZ
dc.subjectprávní jistotacs_CZ
dc.subjectAcquisitionen_US
dc.subjectunauthorized personen_US
dc.subjectpropertyen_US
dc.subjectgood faithen_US
dc.subjectlegal certainyen_US
dc.titleNabytí od neoprávněnéhocs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-31
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId183116
dc.title.translatedAcquisition of property from unauthorized personen_US
dc.contributor.refereeFrinta, Ondřej
dc.identifier.aleph002174808
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV této diplomové práci se zabývám institutem nabytí od neoprávněného, který je prolomením římskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium tranferre potest quam ipse habet, v českém překladu, že nikdo nemůže na jiného převést víc práv, než sám má. Nabytí od neoprávněného tak zasahuje do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek a je proto důležité, aby jej právní úprava dostatečně reflektovala, kdy ne vždy tomu tak bylo. V diplomové práci se zabývám především vývojem tohoto institutu, zásadami, které jsou s tímto institutem spojeny a zejména analýzou a popisem současné právní úpravy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kterým předchází úvod. Kapitoly se dále člení na podkapitoly, které mají podrobněji rozebrat dané téma. Práce je zakončena závěrem. V první kapitole se zabývám obecnou problematikou věcných práv. Dále zde rozebírám institut vlastnického práva, jeho ústavní východiska, definici i způsoby jakým je možné vlastnictví nabývat. Druhá kapitola je koncipována jako popsání historického vývoje nabytí od neoprávněného. Rozebírám nejdříve období římského práva, zejména pak kladu důraz na zásadu nemo plus iuris. Dále pokračují přes vývoj v germánském právu, až ke kodifikacím v 19. století. Zde se zabývám třemi velkými kodifikacemi ABGB, Code Civil a BGB. V rámci chronologického postupu je pak ještě...cs_CZ
uk.abstract.enIn this diploma thesis, I deal with the institute of acquiring from unauthorized person., which is breaking of Roman principle nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. In English it means, that no one can transfer to someone else more rights, than he has himself. Also, the acquisition form unauthorized person is interfering to the constitutionally guaranteed rigth to own the property. Therefore the legislation must adequatly reflect this fact, but it has not always been so. In diploma thesis I deal mainly with the development of this institute, principles, which are connected with this institute and especially with the analysis and description of current legal regulation. The thesis is divided into four chapters and introduction. The chapters are further divided to subchapters, which deal with the theme in more detail. The work ends with conclusion. In the first chapter, I deal with the general issue of material rights. Then, I deal with the institute of ownership, its constitutional basis, the definition and also the ways, in which the ownership can be acquired. The second chapter is about the historical evolution of acquisition from unauthorized person. I analyze first the period of Roman law, and I emphasize the principle of nemo plus iuris. Than I continue through the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV