Show simple item record

Disinheritance - current legal regulation and historical context
dc.contributor.advisorElischer, David
dc.creatorBucharová, Julie
dc.date.accessioned2019-05-02T20:40:13Z
dc.date.available2019-05-02T20:40:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/95033
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o právní úpravě vydědění s přihlédnutím k historickému kontextu. Práce se zaměřuje zejména na rozbor jednotlivých důvodů vydědění. Vydědění je institut vyvažující zákonnou ochranu nepominutelných dědiců, která spočívá povinný díl. Zůstavitel, který se rozhodl nepominutelnému dědici tuto jeho dědickým právem garantovanou ochranu odejmout, tedy vyloučit ho z jeho práva na povinný díl či ho v zkrátit, tak může učinit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Platná právní úprava upravuje šest exheredačních důvodů, kterými jsou neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi, neprojevování opravdového zájmu, odsouzení pro trestný čin, vedení trvale nezřízeného života, dědická nezpůsobilost a zadlužení či marnotr o institutu vydědění, kdy důraz je kladen zejména na právní úpravu jednotlivých vyděďovacích důvodů. Na základě tohoto výkladu je provedeno zhodnocení současné právní úpravy a navrhnutí případných změn de lege ferenda. Diplomová práce se člení do čtyř kapitol, které jsou následně rozděleny na dílčí podkapitoly. institutem vydědění úzce souvisí. Kapitola pojednává o právní úpravě nepominutelného dědice a jeho právu na povinný díl, obecně se věnuje institutu vydědění a institutu dědické nezpůsobilosti a rozebírá jejich odlišnosti i vzájemnou provázanost. Druhá kapitola, jež je v diplomové...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the legal regulation of disinheritance, with regard to historical context. The thesis focuses primarily on the analysis of the grounds for disinheritance. Disinheritance is an institute that serves as a counterbalance to the legal protection of forced heirs, subsisting in their right to a forced share. If a deceased decides to deprive a forced heir of the protection guaranteed by the heir's right to inherit, i.e., to exclude the forced heir from his or her right to a forced share or restrict the forced heir in his or her right, the deceased may do so exclusively on the grounds defined by law. The current law provides for six disinheritance grounds: failure to provide necessary assistance in need, failure to show real interest, conviction for a crime, permanent unrestrained life, incapacity to inherit, and indebtedness or prodigality. The purpose of this diploma thesis is to provide a comprehensive explanation of the institute of disinheritance while emphasising in particular the legal provisions concerning each of the grounds for disinheritance, and through such explanation, to assess the current law and propose amendments, if any, de lege ferenda. The diploma thesis is divided in four chapters, with each chapter being split in sub-chapters. Chapter I defines the key terms...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectNepominutelný dědic - Vydědění - Exheredační důvodycs_CZ
dc.subjectForced heir - Disinheritance - Grounds for disinheritanceen_US
dc.titleExheredace - platná úprava a historický kontextcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-01-31
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId183102
dc.title.translatedDisinheritance - current legal regulation and historical contexten_US
dc.contributor.refereeDvořák, Jan
dc.identifier.aleph002174802
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato diplomová práce pojednává o právní úpravě vydědění s přihlédnutím k historickému kontextu. Práce se zaměřuje zejména na rozbor jednotlivých důvodů vydědění. Vydědění je institut vyvažující zákonnou ochranu nepominutelných dědiců, která spočívá povinný díl. Zůstavitel, který se rozhodl nepominutelnému dědici tuto jeho dědickým právem garantovanou ochranu odejmout, tedy vyloučit ho z jeho práva na povinný díl či ho v zkrátit, tak může učinit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Platná právní úprava upravuje šest exheredačních důvodů, kterými jsou neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi, neprojevování opravdového zájmu, odsouzení pro trestný čin, vedení trvale nezřízeného života, dědická nezpůsobilost a zadlužení či marnotr o institutu vydědění, kdy důraz je kladen zejména na právní úpravu jednotlivých vyděďovacích důvodů. Na základě tohoto výkladu je provedeno zhodnocení současné právní úpravy a navrhnutí případných změn de lege ferenda. Diplomová práce se člení do čtyř kapitol, které jsou následně rozděleny na dílčí podkapitoly. institutem vydědění úzce souvisí. Kapitola pojednává o právní úpravě nepominutelného dědice a jeho právu na povinný díl, obecně se věnuje institutu vydědění a institutu dědické nezpůsobilosti a rozebírá jejich odlišnosti i vzájemnou provázanost. Druhá kapitola, jež je v diplomové...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with the legal regulation of disinheritance, with regard to historical context. The thesis focuses primarily on the analysis of the grounds for disinheritance. Disinheritance is an institute that serves as a counterbalance to the legal protection of forced heirs, subsisting in their right to a forced share. If a deceased decides to deprive a forced heir of the protection guaranteed by the heir's right to inherit, i.e., to exclude the forced heir from his or her right to a forced share or restrict the forced heir in his or her right, the deceased may do so exclusively on the grounds defined by law. The current law provides for six disinheritance grounds: failure to provide necessary assistance in need, failure to show real interest, conviction for a crime, permanent unrestrained life, incapacity to inherit, and indebtedness or prodigality. The purpose of this diploma thesis is to provide a comprehensive explanation of the institute of disinheritance while emphasising in particular the legal provisions concerning each of the grounds for disinheritance, and through such explanation, to assess the current law and propose amendments, if any, de lege ferenda. The diploma thesis is divided in four chapters, with each chapter being split in sub-chapters. Chapter I defines the key terms...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code2
dc.identifier.lisID990021748020106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV